Forsiden | Om NPS | Om parapsykologi | Beste forskning | Møter/Aktiviteter | Boksamling | Vårt tidskrift | Artikler | Bli medlem
Boksamling

NPS bokliste

NPS's bokliste er delt i tre hovedkategorier (utlånsbøker, magasinbøker, og klenodier)

Innen alle disse kategoriene er bøkene sortert på kategorier innen parapsykologi. Det er de samme parapsykolgiske kategorier i alle tre hovedkategorier.

Boklisten kan lastes ned her: npsbokliste.pdf

Utlånsbøker kan lånes ved henvendelse til:boker@nps.no

Kategoriene er:

Parapsykologi generelt
Prekognisjon, spådomskunst
Psykokinese
Apparisjoner, spøkelser
Ut-av-kroppen opplevelser (kroppsfrihet)
Hinsidighetsproblemer, liv etter døden
Spiritualisme, medier, kanalisering
Psykologi, bevissthet, psykiatri
Hypnose
Endrede bevissthetstilstander, besettelse, stigmatisering, exorsisme
Religion, kosmologi, generell filosofi
Naturmedisin, alternativ medisin
Helbredelse (ukonvensjonell), healing
Okkulte fenomener
Edgar Cayce
Skjønnlitteratur (romaner, noveller, dikt)Utlånsbøker

Parapsykologi generelt

Andreas, Peter : DEN FANTASTISKA VETENSKAPEN (Sverige, Malmø , 1977)
Ash, David : Science of the Gods. Reconciling Mystery & Matter. (Bath, UK , 1991)
Bartlett, Laila E. : PSI TREK (USA, N.Y. , 1981)
Bauer (ed.), Eberhard : Spektrum der Parapsychologie (Freiburg, Tyskland , 1983)
Beloff, John : The importance of psychical research. (England, London , 1988)
Beloff, John : The relentless question. Reflections on the Paranormal. (USA, North Carolina , 1990)
Bender, Hans : Telepathie, Hellsehen und psychokinese - Aufätze zur parapsychologie. (Tyskland , 1974)
Benor, Dr., Daniel J. : Healing Research. Holistic energy, medicine and spirituality. Volum I og II. (England , 1993)
Bjerke, André : GRENSELAND - FEM R ETTER (Oslo , 1977)
Björkhem, John : DET OCKULTA PROBLEMET (Sverige, Uppsala , 1951)
Björkhem, John : Det ockulta problemet (Uppsala , 1951)
Björkhem, John : Det okkulte problem (Oslo , 1953)
Björkhem, Ørjan : Mystik och verklighet (Sverige , 1984)
Braude, Stephen : The Gold Leaf Lady (Chicago, USA , 2007)
Breton, Guy : Histoires extraordinaires (Paris, Frankrike , 1980)
Broad, C.D. : Lectures on Psychical Research. Incorporating the Perrot lectures given in Cambridge university in 1959 and 1960. (England, London , 1971)
Broughton, Richard : Parapsychology - The Controversial Science (London, UK , 1991)
Broughton, Richard S : Parapsychology. The controversial science. (USA, New York , 1991)
Brudal, Paul Jan : Uforklarlige opplevelser. En bok om parapsykologi og psykologiens grenseområder. (Oslo , 1981)
Gardeña (red), Etzel : Varieties of Anomalous Experience (Washington DC , 2004)
Carrington, Hereward : The world of psychic research (England, London , 1973)
Chauvin, Rémy : PARAPSYCOLOGY - WHEN THE IRRATIONAL REJOINS SCIENCE (USA , 1985)
Coxhead, Nona : Mindpower (UK, Harmondsworth , 1979)
Crosby, Jan : Møte med det ukjente (Oslo , 1998)
Crosby, Jan : Møte med det ukjente (Oslo , 1994)
Doncic, Obrad : VID GRÄNSEN TILL DET OKÄNDA : MODERN PARAPSYKOLOGI (Sverige , 1980)
Ebon, Martin : Psychic Warfare - Threat or Ilusion (USA , 1983)
Ebon, Martin : The Psychic Scene (USA, New York , 1974)
Ebon, Martin : The Signet Handbook of Parapsychology (USA, new York , 1978)
Edge, Hoyt : Foundations of Parapsychology. Exploring the Boundaries of Human Capability. (USA, New York , 1987)
Edwards (red.), Frank : Strange Fate (New York , 1965)
Ehrenwald, Jan : The ESP Experience. A psychiatric validation (USA, New York , 1978)
Elliot, G. Maurice : THE BIBLE AS PSYCHIC HISTORY (GB, London , 1959)
Ellison, Arthur : The Reality of the Paranormal (England, London , 1988)
Ellison, Arthur J. : Science and the Paranormal (Edinburgh, UK , 2002)
Enright, D. J. : The Oxford Book of the Supernatural (Storbritannia , 1995)
Evans, Hilary : Visions * Apparitions * Alien Visitors (England, Wellingborough , 1986)
Eysenck, Hans J. : Explaining the Unexplained. Mysteries of the Paranormal (England, London , 1993)
Fredriksen, Tore : Søkelys på det mystiske og uforklarlige (Oslo , 1989)
Garrett, Eileen J. : AWARENESS (USA, New York , 1943)
Goldman, Jane : The X-files Book of the Unexplained (London , 1995)
Gris, Henry : THE NEW SOVIET PSYCHIC DISCOVERIES (GB, London , 1979)
Heaney, John : DIALOG MED DET UKJENTE - Parapsykologi og kristen tro (Norge, Bergen , 1988)
Heaney, John J. : The Sacred & The Psychic. Parapsychology & Christian Theology. (USA, New York , 1984)
Henriksen, Jan-Olav : Uventet og ubedt - Paranormale erfaringer i møte med tradisjonell tro (Oslo , 2013)
Henry (ed.), Jane : Parapsychology - Research on Exceptional Experiences (New York , 2005)
Higgins (red), Paul Lambourne : Frontiers of the Spirit - Studies of the Mystical and Psychical Areas (Minneapolis, MN , 1976)
Hitching, Francis : PSI in The Labaratory. 12 Crucial Findings. (England, London)
Holmberg, Olle : Den Usannsynlige Virkeligheten. (Oslo , ?)
Holmberg, Olle : Don osannolika verkligheten (Stockholm , 1968)
Hygen, Georg : VITENSKAPEN OM "DET OVERNATURLIGE". (Oslo , 1978)
Irwin, Harvey : An Introductino to Parapsychology (London , 2007)
Iversen, Erik : PARAPSYKOLOGI ELLER PSI-FORSKNING (Norge, Bergen , 1983)
Iversen, Erik : Parapsykologi eller psi-forskning (Norge , 1983)
Jönsson, Olle : Bakom Ridån Till Det Ukända. (Sverige, Stockholm , 1953)
Karstensen, Karsten : Sånt snakker vi mindre om (? , 1985)
Keller, Werner : MIRAKEL ELLER VIRKELIGHET ? OM TROEN PÅ DET OVERNATURLIGE (Oslo , 1975)
Leeds, Morton : THE PARANORMAL AND THE NORMAL (GB, London , 1980)
MacKenzie, Andrew : Frontiers of the Unknown (London, GB , 1968)
Mayer, Elisabeth Lloyd : Extraordinary Knowing (USA , 2007)
McConnell, R.A. : An Introduction to Parapsychology In the Context of Science (Pittsburgh, USA , 1983)
McConnell, R.A. : Parapsychology in Retrospect - My Search for the Unicorn (Pittsburgh, USA , 1987)
McConnell (ed.), R.A. : Encounters With Parapsychology (Pittsburgh, USA , 1981)
McConnell (ed.), R.A. : Parapsychology and Self-deception in Science (Pittsburgh, USA , 1982)
McCreery, Charles : Psychical Phenomena and the Physical World (New York, USA , 1973)
Mintz, Elizabeth E. : The Psychic Thread (New York, USA , 1983)
Mishlove, Jeffrey : PSI Development Systems (Jefferson, N.C., USA , 1983)
Mitchell (ed.), Edgar D. : Psychic Eploration - A Challenge for Science (New York, USA , 1974)
Moss, Thelma : The Probability of the Impossible (Los Angeles, USA , 1974)
Murphy, Gardner : Challenge of Psychical Research (New York, USA , 1961)
Murphy (ed), Gardner : WILLIAM JAMES ON PSYCHICAL RESEARCH (USA, New York , 1960)
Nash, Carroll : Parapsychology - The Science of Psiology (Springfield, USA , 1986)
Nash, Carroll B. : Science of PSI - ESP and PK (Springfield, USA , 1978)
Nielsen, Jan O. : MYSTERIET MENNESKE : PÅ OPPDAGERFERD I DET PARAPSYKOLOGISKE LANDSKAP (Oslo , 1981)
Nilsen (red.), Frank-Thore : Parapsykologiens revolusjon av verdensbildet (Oslo , 1977)
Ostrander, Sheila : Gjenoppdagelsen av det indre univers (Oslo , 1989)
Ostrander, Sheila : PSI : PSYCHIC DISCOVERIES BEHIND THE IRON CURTAIN (GB, London , 1970)
Ostrander, Sheila : Psykisk forskning bag jerntæppet, I - II (København, Danmark , 1972)
Parker, Adrian : STATES OF MIND: ESP AND ALTERED STATES OF CONSCIOUSNESS (GB, London , 1975)
Perry, Michael : PSYCHIC STUDIES - A CHRISTIAN'S VIEW ( , 1984)
Perry, Michael : Psychical and Spiritual (Lincolnshire, UK , 2003)
Playfair, Guy Lyon : The Indefinite Boundary (Storbritannia , 1976)
Plum, Preben : Mystik, mirakler og videnskab (København, Danmark , 1982)
Priestley, J.B. : MAN AND TIME (GB, London , 1964)
Qvarnström, Birger : PARAPSYKOLOGI (norsk) (Oslo , 1962)
Qvarnström, Birger : PARAPSYKOLOGI (svensk) (Sverige, Stockholm , 1959)
Radin, Dean : Entangled Minds (New York , 2006)
Radin, Dean : The Conscious Universe - The Scientific Truth of Psychic Phenomena (San Fransisco, USA , 1997)
Randall, John L. : Tests for Extrasensory Perception & Psychokinesis (London, UK)
Rao, K. Ramakrishna : THE BASIC EXPERIMENTS IN PARAPSYCHOLOGY (USA, Jefferson, N.C. , 1984)
Rhine, J.B. : NEW WORLD OF THE MIND (GB, London , 1954)
Rhine, J.B. : PARAPSYCHOLOGY : FRONTIER SCIENCE OF THE MIND (USA, Springfield, Ill. , 1957)
Rhine, J.B. : THE REACH OF THE MIND (GB, Middlesex , 1954)
Rhine, Louisa : PSI - WAS IST DAS? (Tyskland, Freiburg , 1977)
Rhine, Louisa : PSI - WHAT IS IT ? (USA , 1975)
Roberts (ed.), Ron : Parapsychology - The Science of Unusual Experiences (London, UK , 2001)
Rogo, D. Scott : Beyond Reality (Storbritannia , 1990)
Rogo, D. Scott : Exploring Psychic Phenomena: Beyond Mind and Matter (USA , 1976)
Rogo, D. Scott : Miracles - A Scientific Exploration of Wondrous Phenomena (London, UK , 1991)
Roney-Dougal, Serena : The Faery Faith (London, UK , 2003)
Roney-Dougal, Serena : Where Science and Magic Meet (Dorchester, UK , 2010)
Ronson, Jon : Menn som stirrer på geiter (Oslo , 2009)
Ryzl, Milan : ASW-PHÄNOMENE AUSSERSINNLICHER WAHRNEHMUNG (Sveits , 1973)
Ryzl, Milan : Parapsychology - A Scientific Approach (San Jose, USA , 1970)
Schjelderup, Harald : Den dolda människan (Sverige , 1987)
Schjelderup, Harald : Det skjulte menneske (Oslo , 1984)
Schmeidler (ed.), Gertrude R. : Parapsychology: Its Relation to Physics, Biology, Psychology and Psychiatry (Metuchen, USA , 1976)
Schmicker, Michael : Best Evidence - 2nd Edition (New York, USA , 2002)
Sheldrake, Rupert : Seven Experiments That Could Change the World (New York, USA , 1995)
Sheldrake, Rupert : The Sense of Being Stared At - and other aspects of the extended mind (London, UK , 2003)
Simonsen, Terje G. : Våre skjulte evner (Norge , 2013)
Slate, Joe H. : Psychic Phenomena (Jefferson, N.C., USA , 1988)
Smythies (red), J.R. : Science and ESP (London , 1971)
Steiger, Brad : FALLET OLOF JÖNSSON (Sverige, Uddevalla , 1973)
Svanqvist, Alfred : Det eviga nuet (Stockholm , 1960)
Talamonti, Leo : Tankespejlet (København , 1971)
Targ, Russell : MIND REACH (GB, London , 1977)
Targ, Russell : The Mind Race (London, UK , 1986)
Tart, Charles T. : PSI - Scientific Studies of the Psychic Realm (New York, USA , 1977)
Thalbourne (red), Michael A. : Parapsychology in the Twenty-first Century (Jefferson, NC, USA , 2005)
Thouless, Robert H. : Experimental Psychical Research (Harmondsworth, UK , 1963)
Toreno, : SØKELYS PÅ DET OVERNATURLIGE (Oslo , 1976)
Tyrrell, G.N.M. : Parapsykologi (Stockholm (?) , 1972)
Uphoff, Walter : NEW PSYCHIC FRONTIERS ( , 1975)
Vasiljev, L. : MYSTISKE FENOMENER I MENNESKESINNET (Norge , 1966)
Widéen, L.M. : Ur dunkla djup (Karlstad, Sverige , 1981)
Wilson, Colin : Beyond the Occult - Twenty Years' Research Into the Paranormal (London, UK , 1988)
Wilson, Colin : Mysteries - An Investigation Into the Occult, the Paranormal and the Supernatural (London, UK , 1979)
Wilson, Colin : The Mammoth Book of the Supernatural (Storbritannia , 1991)
Zollschan et el., G.K. : Exploring the Paranormal - Perspectives on Belief and Experience (Dorset, UK , 1989)

Filosofi, teori, metode, kritikk

Basil (red), Robert : Not Necessarily the New Age (Buffalo, New York , 1988)
Braude, Stephen : ESP and PSychokinesis. A Philosophical Examination (Parkland, FL, USA , 2002)
Braude, Stephen E : First Person Plural. Multiple Personality and The Philosophy of Mind. (Lanham, Maryland , 1995)
Carrington, Hereward : Essay in the occult. Experiences out of lifetime of psychical research. (USA, N.Y. , 1958)
Couttie, Bob : Forbidden Knowledge. The Paranormal Paradox (Cambridge, UK , 1988)
Eisenbud, Jule : Parapsychology and the Unconscious (Berkeley, CA, USA , 1992)
Flew, Anthony : Readings in the Philosphical Problems of Parapsychology (USA , 1987)
Frazier (red), Kendrick : Paranormal Borderlands of Science (Buffalo, New York , 1981)
Frazier (red), Kendrick : Science Confronts the Paranormal (Buffalo, NY, USA , 1986)
Gordon, Henry : Extrasensory Deception. (Buffalo, N.Y., USA , 1987)
Grosso, Michael : Frontiers of the Soul (USA , 1992)
Inglis, Brian : The Hidden Power (England, London , 1986)
Johnson, Martin : Parapsykologi, Forsøk til forskning i upplevandets ock kunskapens gränsmarker (SVERIGE , 1980)
Kelly, Edward F. : Irreducible Mind (USA , 2007)
Kelly (red), Edward : Irreducible Mind - Toward a Psychology for the 21st Century (New York , 2007)
LeShan, Lawrence : ALTERNATE REALITIES (USA, New York , 1976)
LeShan, Lawrence : From Newton To ESP (Wellingborough, UK , 1984)
LeShan, Lawrence : THE MEDIUM, THE MYSTIC AND THE PHYSICIST - Toward a General Theory of the Paranormal (GB, London , 1974)
LeShan, Lawrence : The Science of the Paranormal - The Last Frontier (Wellingborough, UK , 1987)
Ludwig (ed.), Jan : Philosophy and Parapsychology (Buffalo, NY, USA , 1978)
McCreery, Charles : Science, Philosophy and ESP (Oxford, UK , 1978)
Milton, Richard : Forbidden Science - Suppressed Research That Could Change Our Lives (London, UK , 1994)
Moody, Raymond A. : The Last Laugh - a new philosophy of near-death experiences, apparitions, and the paranormal (Charlottesville, VA, USA , 1999)
Moore, Brooke Noel : The Philosophical Possibilities Beyond Death (Springfield, USA , 1981)
Ragnar (ed.), Per : På väg mot en världsbild? (Stockholm , 1972)
Randall, John : Parapsychology and the Nature of Life (London, GB , 1977)
Randi, James : Flim-Flam! - Psychics, ESP, Unicorns and other Delusions (Buffalo, NY, USA , 1982)
SPR, : NOTES FOR INVESTIGATION OF SPONTANEOUS CASES (GB, London , 1968)
Schopenhauer, A. : PARAPSYCHOLOGISCHE SCHRIFTEN (Sveits, Basel , 1961)
Smythies (ed.), John R : The Case for Dualism (Charlottesville, USA , 1989)
Stokes, Douglas : The Nature of Mind - Parapsychology and the Role of Consciousness in the Physical World (Jefferson, NC, USA , 1997)
Stokes, Douglas M. : The Conscious Mind and the Material World (London, UK , 2007)
Tart, Charles : The End of Materialism (Oakland, CA, USA , 2009)
Tart (ed.), Charles : Body Mind Spirit (Carlotteville, USA , 1997)
Taylor, John : Science and the Supernatural (London, UK , 1980)
Tyrrell, G.N.M. : Science and Psychical Phenomena (London, UK , 1938)
Wiseman, Richard : Paranormalitet - Hvorfor vi ser det som ikke er der (Oslo , 2012)

Historie

Belloff, John : Parapsychology. A Concise History (London, UK , 1993)
Gauld, Alan : The Founders Of Psychical Research. (England, London , 1968)
Grattan-Guinnes, Ivor : PSYCHICAL RESEARCH : A GUIDE TO ITS HISTORY, PRINCIPLES AND PRACTICES (GB, Wellingborough , 1982)
Haynes, Renøe : THE SOCIETY FOR PSYCHICAL RESEARCH - 1882-1982. A History (GB, London , 1982)
Inglis, Brian : NATURAL AND SUPERNATURAL (GB, London , 1977)
Inglis, Brian : Science And Parascience. (London, UK , 1984)
Kvastad, Nils Bjørn : Gammel overtro? (Oslo , 1996)
Mandelbaum, W. Adam : The Psychic Battlefield (New York, USA , 2000)
Rogo, D. Scott : Parapsychology - A Century of Inquiry (New York, USA , 1975)
Wilson, Ian : Worlds Beyond - From the Files of the Society for Psychical Research (London, UK , 1986)

ESP (også automatisk skrift, xenoglossi)

Agee, Doris : Edgar Cayce on ESP (USA, New York , 1976)
Atwater, P.M.H. : Indigobarna (Norge , 2008)
Browne, Sylvia : Synske barn - Om barn med overnaturlige evner (Norge , 2010)
Burt, Cyril : E.S.P. AND PSYCHOLOGY (GB, London , 1975)
Caudill, Maureen : Suddenly Psychic - A Skeptic's Journey (Charlotteville, VA, USA , 2006)
Dingwall, E.J. : The unknown - is it nearer ? The truth about Extra-Sensory Perception. (USA, New York , 1956)
Eisenbud, Jule : Parapsychology and the Unconscious (Berkeley, Calif, USA , 1983)
Guarino, S. : THERMODYNAMIC RADIATION (Italia, Napoli , 1975)
Haynes, Renée : The Seeing Eye, The Seeing I. Perception, sensory and extra-sensory. (England, London , 1976)
Heywood, Rosalind : THE INFINITE HIVE : A PERSONAL RECORD OF E.S.P. (GB, London , 1964)
Karagulla, Shafica : Breakthrough To Creativity. Your Higher Sense Perception. (USA, Santa Monica , 1974)
Ostrander, Sheila : The ESP Papers: Scientists Speak Out From Behind the Iron Curtain (New York, USA , 1976)
Powell, Diane Hennacy : The ESP Enigma - The Scientific Case for Psychic Phenomena (New York , 2009)
Pratt, J. Gaither : ESP RESEARCH TODAY : (USA, Metuchen, N.J. , 1973)
Pratt, J. Gaither : EXTRA SENSORY PERCEPTION. AFTER SIXTY YEARS (USA, Boston , 1966)
Rhine, Louisa E. : Den usynlige virkelighet (Oslo , 1984)
Rhine, Louisa E. : The Invisible Picture (Jefferson, USA , 1981)
Rogo, D. Scott : NAD - A Study of Some Unusual "Other-World" Experiences (New York , 1970)
Smith, Sigrid : Vardøger, tankeoverføring og synske folk (Oslo , 1991)
Stevenson, Ian : UNLEARNED LANGUAGE - NEW STUDIES IN XENOGLOSSY (USA, Charlottesville , 1984)
Stevenson, Ian : Xenoglossy (Charlottesville, USA , 1974)
Tanous, Alex : Is Your Child Psychic? (USA , 1979)
Targ, Russell : Mentalt fjernsyn (Oslo , 1981)
Tart (ed.), Charles : Mind at Large (Charlottesville, VA, USA , 2002)
Tart (red.), Charles T. : MIND AT LARGE (USA, New York , 1979)
Thomassen, Gudrun : Jeg ser et land (Oslo , 1988)
Twyman, James F. : Psychic Children Speak to the World (USA , 2011)
Van Over (ed.), Raymond : Psychology and Extrasensory Perception (New York, USA , 1972)
Weiser-Aall, Lily : En studie om vardøger (Oslo , 1965)
West, D.J. : PSYKISK FORSKNING ( , 1967)
West, Donald J. : Psychical Research Today (London, UK , 1954)
West, Donald J. : Psykisk forskning ( , 1967)
Westerlund, Anna Elisabeth : JEG FANT LIKET (Oslo , 1972)
Wilson, Colin : The Psychic Detectives (London, UK , 1984)

Telepati

Brown, Courtney : Remote Viewing - The Science and Theory of Nonphysical Perception (Atlanta, USA , 2006)
Carington, Whately : TELEPATI : FAKTA, TEORIER, PERSPEKTIV (Sverige, Stockholm , 1947)
Carington, Whately : Telepathy. An Outline of its Facts, Theory and Implications. (England, London , 1946)
Ehrenwald, Jan : New Dimensions of Deep Analysis (New York, USA , 1975)
Garrett, Eileen J. : TELEPATHY. IN SEARCH OF A LOST FACULTY ( , 1945)
Hardy, Alister : The Challenge Of Chance. A Mass Experiment in Telepathy and Its Unexpected Outcome. (USA, New York , 1975)
Heywood, Rosalind : Telepathy and Allied Phenomena (England , 1967)
Hurley, Finley J. : Trolldom og Vitenskap. (Norge, Nesoddhøgda)
Hurley, J. Finley : Sorcery (England, London , 1985)
Hygen, Georg : TELEPATI - VÅR MEDFØDTE MOBILTELEFON (Oslo , 1988)
Hygen, Georg : VARDØGER - VÅRT PARANORMALE NASJONALFENOMEN (Oslo , 1987)
Klimo, Jon : Channeling. Investigations on receiving information from paranormal sources. (England, Wellingborough , 1988)
Munkebo, Jørgen : Tankeoverføring - vi oplever det daglig (København, Danmark , 1973)
Playfair, Guy Lyon : Twin Telepathy (Stroud, UK , 2008)
Smith, Paul H. : Reading the Enemy's Mind (New York , 2005)
Stevenson, Ian : Telepathic Impressions (Charlottesville, USA , 1970)
Ullman, Montague : Drømtelepati (Stockholm , 1986)
Vasiliev, L.L. : Experiments in Distant Influence (London, UK , 1976)
Wassiliew, Leonid : Experimentelle Untersuchungen der Mentalsuggestion (Bern, Sveits , 1965)
Westerlund, Anna Elisabeth : Telepatiens gåte (Oslo , 1986)

Klarsyn, klarhørsel

Beline, : La troisiåme oreille. A L'ecout de L'au-dela. (Frankrike, Paris , 1972)
Castaneda, Carlos : A separate reality (England, , 1977)
Dufresne, Chris : My Psychic Journey (USA , 2006)
Eason, Cassandra : The Psychic power of children. Extraordinary experiences of ordinary families. (England, London , 1990)
Ebon, Martin : The Rsychic Reader (USA, New York , 1970)
Lange-Nielsen, Sissel : EN VERDEN AV FORUNDRING (Oslo , 1981)
Lyons, Arthur : The Blue Sense. Psychic detectives and crime. (USA, New York , 1991)
Marrs, Jim : Psi Spies - The True Story of America's Psychic Warfare Program (USA , 2007)
McMoneagle, Joseph : Memoirs of a Psychic Spy (Charlotteville, VA, USA , 2006)
McMoneagle, Joseph : Mind Trek (USA , 1997)
McMoneagle, Joseph : Remote Viewing Secrets - A Handbook (Charlotteville, VA, USA , 2000)
Myklebust, Oddbjørn : En sans for mye - Olga Tandstad Skaue (Norge , 1998)
Røine, Torstein T. : Lodvar Kårstad (Beitostølen , 1992)
Schnabel, Jim : Remote Viewers: The Secret History... (New York , 1997)
Westerlund, Anna Elisabeth : SYNSK (Oslo , 1968)
Winger, Michael : Jeg ser deg - om klarsyn, healing og energi, og søk etter savnede (Oslo , 2015)

Psykisk arkeologi

Goodman, Jeffrey : PSYCHIC ARCHAEOLOGY (GB, London , 1977)
Graves (ed), Tom : Dowsing and Archaeology (England, Wellingsborough , 1980)
Jones, David : VISIONS OF TIME : EXPERIMENTS IN PSYCHIC ARCHEOLOGY (USA , 1979)
Schwartz, Stephan A. : The Secret Vaults of Time - Psychic Archeology (Charlotteville, VA, USA , 2001)

Prekognisjon, spådomskunst

Behe, George : Titanic. Psychic forewarnings of a tragedy. (England , 1988)
Cheetham, Erika : THE PROPHECIES OF NOSTRADAMUS (USA, N.Y , 1981)
Cheiro, : World Predictions (Albuquerque, USA , 1981)
Dixon, Jeane : My Life and Prophecies. (England, London , 1974)
Dixon, Jeane : YESTERDAY, TODAY AND FOREVER (USA, New York , 1977)
Ebon, Martin : Prophecy in Our Time (USA , 1979)
Ebon, Martin : True Experiences in Prophcey (New York, USA , 1967)
Efi forlag, : Nostradamus profetier (Oslo , 1982)
Ejvegård, Rolf : Fallet Eva (Sverige, Stockholm , 1978)
Fischer, Joe : Tider skal komme (Oslo , 1982)
Forman, Joan : The Mask Of Time. The mystery factor in time-slips, precognition and hindsight. (England, London , 1978)
Francis, David Pitt : NOSTRADAMUS - PROPHECIES OF PRESENT TIMES ? (GB , 1984)
Gattey, Charles Neilson : Prophecy And Prediction In The 20th Century. (England, Wellingborough , 1989)
Greene, Liz : The Dreamer of the Vine - The Novel of Nostradamus (London, UK , 1982)
Hearne, Keith : Visions of The Future. The Definitive Sudy of Premonitions (England, Wellingborough , 1989)
Hewitt, V.J. : Nostradamus. The end of the millennium. Prophecies 1992 to 2001. (England, London , 1991)
Kvamdahl, Jan-Erik : Spådommer omkring år 2000 (Oslo , 1993)
Lemesurier, Peter : Nostradamus. The next 50 years. Covering the forthcoming invasion on europe. (England, london , 1993)
MacKenzie, Andrew : Riddle of the Future - A Modern Study of Precognition (London, GB , 1974)
Mann, A.T. : År 2000: Profetier og spådommer (Oslo , 1994)
Ronner, John : Seeing Your Future (Oxford, Alabama, USA , 1990)
Tenhaeff, W. : DER BLICK IN DIE ZUNKUFT (Tyskland, Berlin , 1976)
Vaarding, Stein : Lebesbymannens spådommer (Oslo , 1951)
Vaughan, Alan : Patterns of Prophesy (London, UK , 1974)
Weed, Joseph J. : How Can You Predict the Future (Wellingborough, UK , 1978)
Yang, Henning Hai Lee : Den kinesiske Nostradamus - Lee Shun Feng (Oslo , 1995)
Zohar, Danah : Through the Time Barrier (London, UK , 1982)

Retrokognisjon (psykometri)

Bland, Herbert : Psychometry: Its Theory and practice. (England, London , 1937 ?)

Ønskekvist, pendulering

Andersen, Lis : PENDULERING (København , 1979)
Andersson, Göte : Psi-spåret (Sverige , 1994)
Betz, Hans-Dieter : Geheimnis Wünschelrute. Abergladube und Wahrheit über Rutengänger und Erdstrahlen. (Tyskland, Frankfurt , 1990)
Crosby, Jan : ønskevisten (Oslo , 1997)
Graves, Tom : The Elements Of Pendulum Dowsing. (England, Dorset , 1989)
Haugland, John : Fjorten år med ønskekvisten (Norge , 1963)
Sigmund, Einar : ønskekvisten og dens mysterium (Oslo , 1947)
Thompson (ed.), Clive : Site and Survey Dowsing (Wellingborough, UK , 1980)
Underwood, Peter : The Complete Book of Dowsing and Devining (London, UK , 1980)
Vogt, Evon Z. : Water Witching U.S.A. (Chicago, USA , 1079)
Winje, Trond : ønskekvisten (Oslo , 1983)

ESP hos dyr (anpsi) og planter

Bardens, Dennis : Psychic Animals. An investigation of their secret powers. (London, UK , 1987)
Burton, K. : HABEN TIERE EINEN SECHSTEN SINN? (Tyskland, München , 1973)
Grana, Sissel : Dyrekommunikasjon - når dyrene får en stemme (Norge , 2009)
Schul, Bill : The Psychic Power of Animals (Storbritannia , 1978)
Sheldrake, Rupert : Dogs That Know When Their Owners Are Coming Home (London, UK , 1999)
Sheldrake, Rupert : Uforklarlige krefter hos dyr (Norge , 2005)
Tomkins, P. : PLANTENES HEMMELIGE LIV (Oslo , 1976)
Tompkins, Peter : The Secret Life of Plants (New York, USA , 1973)

Psykokinese

Braud, William : Distant Mental Influence (Charlotteville, USA , 2003)
Braude, Stephen E. : The Limits of Influence. Psychokisesis and the Philosophy of Science. (England, London , 1991)
Clark, Adrian : PSYCHOKINESIS : MOVING MATTER WITH THE MIND (GB, , 1977)
Hasted, John : THE METAL-BENDERS (GB, London , 1981)
Leslie, Leo : Uri Geller - fup eller fakta? (København , 1974)
McTaggart, Lynn : The Intention Experiment (London, UK , 2007)
Owen, Iris M. : Conjuring up Philip - An Adventure in Psychokinetics (Toronto, Canada , 1976)
Pedler, Kit : Mind Over Matter - A scientist's view of the paranormal (Storbritannia , 1982)
Randall, John L. : PSYCHOKINESIS-A STUDY OF PARANORMAL FORCES THROUGH AGES (GB, London , 1982)
Randles, Jenny : Spontaneous Human Combustion (London, GB , 1992)
Rhine, Louisa E. : Mind Over Matter (London, UK , 1970)
Richards, John Thomas : SORRAT: A History of the Neihardt Psychokinesis Experiments 1961 - 1981 (London, UK , 1982)
Richards, Steve : Levitation (Wellingborough, UK , 1981)
Rogo, D. Scott : Mind Over Matter -The Case for Psychokinesis (Wellingborough, UK , 1986)

Poltergeistfenomener

Cassirer, Manfred : The Persecution of Tony Elms (England, London , 1993)
Gauld, Alan : POLTERGEISTS (GB, London , 1979)
Goss, Michael : Poltergeists: An Annotated Bibliography of Works in English, circa 1880-1975. (England, London , 1979)
Owen, A.R.G. : CAN WE EXPLAIN THE POLTERGEIST ? (USA, New York , 1964)
Playfair, Guy Lyon : This House is Haunted. An investigation of the Enfield poltergeist. (London, GB , 1980)
Rogo, D. Scott : The Poltergeist Experience (Wellingborough, UK , 1990)
Roll, William G. : Poltergeist (New York, USA , 1974)
Sitwell, Sacheverell : POLTERGEISTS (USA, New York , 1959)
Spencer, John : The Poltergeist Phenomenon (Storbritannia , 1996)
Stander, Philip : Poltergeists & The Paranormal (St.Paul, MN, USA , 1996)
Tøsdal, Gunn : Poltergeist (Oslo , 2000)
Wilson, Colin : Poltergeist! - A Study in Destructive Haunting (London, UK , 1981)
Wilson, Colin : Poltergeist! A Study in Destructive Haunting (USA , 1982)

Psykisk fotografering

Eisenbud, Jule : The World of Ted Serios (England, London , 1968)

Selvutvikling i parapsykologi, ESP-tester

Adams, David : Tren din sjette sans (Oslo , 1984)
Atkinson, William Walker : Practical Psychomancy and Crystal Gazing (USA , 1908)
Atwater, P.M.H. : Future Memory (USA , 1999)
Bendit, Phoebe : Our psychic sense. A clairvoyant and a psychiatrist. Explain how it develops. (USA, , 1984)
Butler, W.E. : How to develop psychometry (England, London , 1971)
Carrington, Hereward : Your Psychic Powers and How to Develop Them. (England, Wellingborough , 1976)
Edwards, Harry : A Guide for the Development og Mediumship (London, UK)
Evert, Chas. : Ønsket er magt (Den magnetiske sans) (København , 1946)
Eysenck, Hans : Are You Psychic? (London, UK , 1996)
Eysenck, Hans, J : Know your PSI-Q (England, London , 1983)
Judith, Anodea : Wheels of Life, A User's Guide to the Chakra System. (USA, Minnesota , 1990)
LeShan, Lawrence : How to Meditate. A guide to self-discovery. (England, London , 1983)
Roman, Sanya : Opening to Channel - How to Connect With Your Guide (Tiburon, CA, US , 1987)
Ryzl, Milan : HVORDAN KAN DU UTVIKLE PARAPSYKISKE EVNER HOS DEG SELV OG ANDRE (Oslo , 1978)
Ryzl, Milan : Slik utvikler du dine parapsykologiske hos deg selv og andre (Oslo , 1991)
Ryzl, Milan : Slik utvikler du psykiske evner hos deg selv og andre (Oslo , 1991)
Silva, José : SLIK FÅR DU HJELP FRA DEN ANDRE SIDEN (Oslo , 1993)
Tart, Charles T. : Learning to Use Extrasensory Perception (Chicago, USA , 1976)
Ward, Brian : DEN SJETTE SANS : FRA MAGI TIL MODERNE PARAPSYKOLOGI (Oslo , 1978)
Ward, Brian : ESP - The Sixth Sense (London, UK , 1977)
Wiseman, Richard : Guidelines for testing psychic claimants (Storbritannia , 1995)

Apparisjoner, spøkelser

Banks, Ivan : The Enigma of Borley Rectory (London, UK , 1996)
Bennett, Sir Ernest : Apparitions and Haunted Houses (London, UK , 1939)
Bergh, Richard : Spøkelsesnetter. (Oslo , 1991)
Borgengård, Eva Christianne : Spøkelser fra virkeligheten (Oslo , 1980)
Buckland, Raymond : The Weiser Field Guide to Ghosts (San Fransicsco, USA , 2009)
Chard, Judy : Devon Mysteries (England , 1979)
Dingwall, Eric J. : The Haunting of Borley Rectory (England, London , 1956)
Døhlen, Cherry : Inn i det ukjente (Oslo , 2004)
Ebon, Martin : True Experiences with Ghosts. (USA, New York , 1968)
Emmons, Charles F. : CHINESE GHOSTS AND ESP (GB, London , 1982)
Espeland, Velle : Spøkelse! Hvileløse gjengangere i tradisjon og historie (Oslo , 2002)
Evans, Hilary : Seeing Ghosts - Experiences of the Paranormal (London, UK , 2002)
Finucane, R.C. : APPEARANCES OF THE DEAD. A CULTURAL HISTORY OF GHOSTS (GB, London , 1982)
Fischer, Joe : Hungry Ghosts. A Compelling Investigation Into Channeling and the Spirit World. (England, London , 1990)
Fuller, John G. : The Ghost Of 29 Megacycles (England, London , 1985)
Goss, Michael : The Evidence for Phantom Hitch-hikers (Wellingborough , 1984)
Green, Celia : Apparitions. (England, London , 1975)
Hohle, Per : Skrømt (Oslo , 1978)
Holzer, Hans : Ghosts, Hauntings & Possesions. (USA , 1991)
Iremonger, Lucille : The Ghosts of Versailles. (England, London , 1957)
Johnson, Doretta : Det er noen på loftet (Norge , 1996)
Karlsson, Bror: Gengångare På Sjöberga. Du möter olika människoöden här i livet och efter döden. (Sverige, Bro, 1986)
Ludlam, Harry : THE MUMMY OF BIRCHE BOWER AND OTHER TRUE GHOST STORIES ( , 1985)
MacKenzie, Andrew : Apparitions (London, UK)
MacKenzie, Andrew : HAUNTINGS AND APPARITIONS (GB, London , 1982)
MacKenzie, Andrew : The Seen and the Unseen - A Study of Presences, Apparitions and Other Paranormal Phenomena (London, GB , 1987)
Moser, Fanny : Spuk 1. (Sveits, Zürich , 1950)
Moss, Peter : Ghosts Over Britain (London, GB , 1979)
Nygren, Tor-Carsten : Avtale med en avdød (? , 2007)
Owen, George : Science and the Spook (London, GB , 1971)
Paul, Philip : Some Unseen Power - Diary of a Ghost Hunter (London, UK , 1985)
Poole, Keith B. : Britain's Haunted Heritage (London, UK , 1988)
Poole, Keith B. : Unfamiliar Spirits - Ghosts of the British Isles (London, GB , 1989)
Rogo, D. Scott : An Experience of Phantoms (New York, USA , 1974)
Rosse, Leif Norman : Spøkelseshistorier fra hele landet (Oslo , 1980)
Schatzman, Morton : The Story of Ruth (London, UK , 1980)
Seymour, St. John D. : True Irish Ghost Stories (Secaucus, N.J., USA , 1974)
Sutton, H.T. : GHOST HUNTERS (GB, London , 1978)
Tabori, Paul : The Ghosts of Borley (Newton Abbot, UK , 1973)
Tyrrell, G.N.M. : Apparitions (New York, USA , 1969)
Underwood, Peter : Ghosts of Cornwall (Bodmin, UK , 1983)
Underwood, Peter : Ghosts of Devon (Bodmin, Cornwall , 1982)
Underwood, Peter : The Ghost Hunter's Guide (Poole, Dorset, UK , 1987)
Whitaker, Terence : ENGLAND'S GHOSTLY HERITAGE (London, UK , 1989)
Whitaker, Terence : HAUNTED ENGLAND (New York, USA , 1987)
Whitaker, Terence : SCOTLAND'S GHOSTS AND APPARITIONS (London,UK , 1991)
Willin, Melvyn : Ghosts Caught on Film (Cincinatti, Ohio , 2007)

Ut-av-kroppen opplevelser (kroppsfrihet)

Alvery, Robert : OUT OF THE BODY EXPERIENCES (GB, London , 1975)
Blackmore, Susan : BEYOND THE BODY - AN INVESTIGATION OF OBE EXPERIENCES (GB, London , 1982)
Cole, Ingela : ANDRA VERKLIGHETER. MINA UT-UR-KROPPEN UPPLEVELSER (Sverige , 1988)
Cole, Ingela : Andre virkeligheter. Om overnaturlige opplevelser. (Norge , 1989)
Crookall, Robert : Out-of-the-Body Experiences - Forth Analysis (USA , 1970)
Crookall, Robert : The Study and Practice of Astral Projection (England, London , 1961)
Gabbard, Glen O. : With the Eyes Of The Mind (New York, USA , 1984)
Glaskin, G.M. : Windows of the Mind. The Christos Experiment (England, London , 1974)
Glaskin, G.M. : Worlds Within. Probing the Christos Experience (London, UK , 1976)
Green, Celia : Out-Of-The-Body Experiences. (USA, New York , 1973)
Greenhouse, H.B. : THE ASTRAL JOURNEY (USA, New York , 1975)
Harary, Keith : Have an Out-of-Body Experience in 30 Days (New York, USA , 1989)
Irwin, H.J. : Flight Of The Mind: A psychological study of the out-of-body experience. (England, London , 1985)
Laursen, Else Kammer : UD-AF-KROP-OPLEVELSEN OG DØDEN (København , 1980)
Mitchell, Janet Lee : OUT OF BODY EXPERIENCES (USA , 1981)
Monroe, Robert A. : Far Journeys (London, UK , 1986)
Monroe, Robert A. : JOURNEYS OUT OF THE BODY * ( , 1973)
Muldoon, S.J. : The Phenomena of Astral Projection (London, UK , 1975)
Muldoon, Sylvan J. : DIE AUSSENDUNG DES ASTRAL-KÖRPERS (Tyskland, Freiburg , 1973)
Muldoon, Sylvan J. : The Projection of the Astral Body (London, UK , 1974)
Rogo, D. Scott : Mind Beyond the Body (UK , 1978)
Smith, Susy : Out-of-Body Experiences for the Millions (Los Angeles, USA , 1968)
Stack, Rick : Out-of-Body Adventures - 30 days to the Most Exciting Experience of your Life (USA , 1988)
Uppmann, Agneta : Ut av kroppen (Oslo , 1989)
Uppmann, Agneta : Ut ur kroppen (Stockholm , 1987)
Yram, : Practical Astral Projection (London, UK)

Hinsidighetsproblemer, liv etter døden

Amundsen, Rune : Døden er en del av livet (Oslo , 1988)
Andersson, Elisabeth : Bevis för fortsatt liv efter döden (Stockholm , 1983)
Aukrust, Olav O. : Dødsriket, I-III (Oslo , 1985)
Barrett, Sir William : Death-bed Visions. The Psychical Experiences of the Dying. (England, Wellingborough , 1986)
Beard, Paul : SURVIVAL OF DEATH (GB, London , 1966)
Braude, Stephen : Immortal Remains - The Evidence for Life After Death (Lanham, Maryland , 2003)
Crookall, Robert : The Supreme Adventure. Analysis of Psychic Communications (GB, Cambridge , 1975)
Doore (ed), Gary : What Survives? Contemporary Explorations of Llife After Death. (USA, Los Angeles , 1990)
Ducasse, C.J. : A Critical Examination of the Belief in a Life After Death. (USA, Illinois , 1961)
Ducasse, C.J. : Paranormal Phenomena, Science and Life after Death. (USA, New York , 1969)
Ebon, Martin : The Evidence for Life after Death. (USA, New York , 1977)
Evan-Wentz, W.Y. : DEN TIBETANSKA DÖDSBOKEN (Sverige, Malmö , 1979)
Fenwick, Peter : The Art of Dying (London, UK , 2008)
Fischer, Joe : Livet mellom livene (Oslo , 1989)
Ford, Arthur : The Life Beyond Death (England, Norwich , 1972)
Fuller, John G. : Gjenferdet fra Flight 401. Finnes det et liv etter døden? (Oslo , 1986)
Fuller, John G. : THE AIRMEN WHO WOULD NOT DIE (GB, London , 1979)
Fuller, John G. : THE GHOST OF FLIGHT 401 (GB, London , 1981)
Gallup, George Jr. : Adventures In Immortality. A look beyond the threshold of Death. (England, London , 1984)
Grosso, Michael : The Final Choice - Playing the Survival Game (USA , 1985)
Jacobsson, Nils-Olaf : LIV EFTER DØDEN ? (Oslo , 1972)
Kastenbaum, Robert : Is There A Life After Death? (London, UK , 1995)
Lorimer, David : SURVIVAL? BODY, MIND AND DEATH IN LIGHT OF PSYCHIC EXPERIENCES. (GB, London , 1984)
Luukanen, Rauni-Leena : DET FINNES INGEN DØD (Oslo , 1983)
Meek, George W. : After We Die, What Then? (USA , 1980)
Montgomery, Ruth : HERE AND HEREAFTER (USA, New York , 1968)
Myers, Frederic : Human Personality and its Survival of Bodily Death - Abridged edition (Norwich, UK , 1992)
Newton, Michael : Journey of Souls - Case Studies of Life Between Lives (St.Paul, MN, USA , 1994)
Nielsen, Jan Ø. : Farvel død (Oslo , 1987)
Rogo, D. Scott : LIFE AFTER DEATH - THE CASE FOR SURVIVAL OF BODILY DEATH (GB, Wellingborough , 1986)
Smith, Susy : The Afterlife Codes - Searching for Evidence of the Survival of the Soul (Charlottesville, VA, USA , 2000)
Von Franz, Marie-Louise : On Dreams & Death. (England, London , 1987)
Watson, Lyall : GRENSELØST LIV (Oslo , 1975)
Watson, Lyall : The Romeo Error (London, UK , 1980)
White, Stewart Edward : The Unobstructed Universe (New York , 1970)
Wilson, Colin : Afterlife (London, UK , 1985)
Wilson, Ian : The After Death Experience (London, UK , 1989)

Thanatologi, nær-døden-opplevelser

Alexander, Eben : Himmelen finnes - En nevrokirurgs fascinerende reise inn i døden og tilbake (Norge , 2013)
Amundsen, Rune : Livets speil (Oslo , 2006)
Amundsen, Rune : Livets speil. Opplevelser på dødens terskel. (Oslo , 1987)
Atwater, P.M.H. : Coming Back to Life - The After-Effects of the Near-Death Experience (USA , 1988)
Atwater, P.M.H. : The Big Book of Near-Death Experiences (USA , 2007)
Atwater, P.M.H. : The New Children and Near-Death Experiences (USA , 2003)
Blackmore, Susan : Dying to Live. Science and The Near-Death Experience (England, London , 1993)
Brinkley, Dannion : Saved by the Light (USA , 1995)
Eadie, Betty J. : Omfavnet av Lyset (Oslo , 1994)
Fenwick, Peter : Inn i lyset - en undersøkelse av mer enn 300 nær døden-opplevelser (Oslo , 1996)
Fenwick, Peter : The Truth in the Light (New York , 1997)
Grey, Margot : RETURN FROM THE DEATH - AN EXPLORATION OF NEAR-DEATH-EXPERIENCES. (USA, Boston , 1985)
Greyson, Bruce : The Near_Death Experience. Problems, Prospects, Perspectives (Springfield, Illinois, US , 1984)
Haraldson, Erlendur : DER TOD - EIN NEUER ANFANG (Tyskland, Freiburg , 1978)
Haraldson, Erlendur : HVA DE SÅ VED DØDENS TERSKEL : SYNER PÅ DØDSLEIET (Oslo , 1982)
Harris, Barbara : Full Cirle - The Near-Death Experience and Beyond (USA , 1990)
Lorimer, David : Whole in One. The near-Death Experience and the Ethic of Interconnectedness (London, UK , 1990)
Lundahl (ed.), Craig R. : A Collection of Near-Death Research Readings (Chicago, USA , 1982)
Montgomery, Ruth : A WORLD BEYOND (GB , 1974)
Moody, R.A. : Tanker om livet etter livet (Oslo , 1978)
Moody, Raymond : LEBEN NACH DEM TOD (Tyskland, Hamburg , 1977)
Moody, Raymond : LIVET ETTER LIVET (Oslo , 1978)
Moody, Raymond : Life After Life (New York, USA , 1976)
Moody, Raymond : Lyset bortenfor (Oslo , ?)
Moody, Raymond : Reflections on Life after Life (New York, USA , 1977)
Moody, Raymond A. : The Light Beyond (USA , 1989)
Moorjani, Anita : Dying to Be Me - My Journey From Cancer, to Near Death, to True Healing (USA , 2012)
Moorjani, Anita : Døden ga meg livet - min reise fra sykdom gjennom en NDO til sann helbredelse (Norge , 2015)
Morse, Melvin : Closer to the Light - Learning from Children's Near-Death Experience (New York, USA , 1990)
Morse, Melvin : Transformed by the Light - The Powerful Effect of Near-Death Experiences on People's Lives (Storbritannia , 1993)
Parnia, Sam : What Happens When We Die (London, UK , 2006)
Rawlings, Maurice : BEYOND DEATH'S DOOR (New York, USA , 1981)
Ring, Kenneth : Heading Towards Omega (New York, USA , 1985)
Ring, Kenneth : Life at Death - A Scientific Investigation of the Near-Death Experience (USA, New York' , 1980)
Ring, Kenneth : På rett vei mot Omega (Oslo , 1987)
Ring, Kenneth : The Omega Project (New York, USA , 1992)
Ritchie, George G. : Return From Tomorrow (USA , 1978)
Ritchie, George G. : Tilbage fra imorgen (Danmark , 1984)
Rogo, D. Scott : The Return From Silence (Storbritannia , 1989)
Sabom, Michael B. : Nær døden-opplevelser (Norge , 1984)
Sabom, Michael B. : Recollections of Death - A Medical Investigation (New York,USA , 1982)
Wistrand, Kersti : MEDVETANDET OCH DÖDEN (Stockholm , 1982)
Zaleski, Carol : Otherworld Journeys - Accounts of NDE in Medieval and Modern Times (Storbritannia , 1987)

Reinkarnasjon

Berger, Arthur & Joyce : Reincarnation - Fact or Fable ? (London, UK , 1991)
Carpenter, Sue : Past Lives - True Stories of Reincarnation (London, UK , 1995)
Cerminara, Gina : The World Within (New York, USA , 1963)
Challoner, H. K. : The Wheel of Rebirth (London, UK , 1969)
Christie-Murray, David : REINCARNATION : ANCIENT BELIEFS AND MODERN EVIDENCE (GB, London , 1981)
Christie-Murray, David : Reinkarnasjon - Gammel tro og moderne viten (Oslo , 1989)
Cockell, Jenny : Barna Fra Mitt Forrige Liv. En modig kvinnes leting etter sin tapte familie. (Oslo , 1994)
Cranston, Sylvia : Reincarnation. A New Horizon in Science, Religion, and Society. (New York, USA , 1984)
Desmond, Shaw : Reincarnation for Everyman (London , ?)
Dyer, Wayne : Memories of Heaven - Childrens' Astounding Recollections ... (Carlsbad, CA, USA , 2015)
Ebon, Martin : Reincarnation in the Twentieth Century. (USA, New York , 1970)
Fiore, Edith : You Have Been There Before (New York, USA , 1981)
Guirdham, Arthur : KATARENE OG REINKARNASJON (Norge, Trondheim , 1984)
Hartley, Christine : A Case For Reincarnation (England, London , 1987)
Head (red.), Joseph : Reincarnation - an East-West Anthology (Wheaton, Illinois , 1968)
Howe, Quincy : Reincarnation for the Christian (Philadelphia, Penn. , 1974)
Iverson, Jeffrey : MORE LIVES THAN ONE ? The Evidence of the Remarkable Bloxham Tapes (GB, London , 1977)
Iverson, Jeffrey : Stemmer fra fortiden (København , 1978)
Leek, Sybil : Reincarnation: The Second Chance (New York , 1974)
Lucas (ed.), Winafred Blake : Regression Therapy. A handbook for professionals. Volume I: Past-Life Therapy. (USA, , 1993)
Moody, Raymond : Livet før livet (Oslo , 1990)
Moss, Peter : Encounters With the Past (London, GB , 1979)
Muller, Karl E. : REINCARNATION BASED ON FACTS (GB, London , 1970)
Newton, Michael : Livet mellom livene: Minner fra tilværelsen mellom død og gjenfødelse (Oslo , 2010)
Ostenfeld-Rosenthal, Steen : Kirken har aldri fordømt troen på reinkarnasjon (København , 1996)
Pasricha, Satwant : Clains of Reincarnation - An Empirical Study of Cases in India (New Delhi, India , 1990)
Rogo, D. Scott : The Search for Yesterday (Englewood Cliffs, USA , 1985)
Santesson, Hans Stefan : Reincarnation (London , 1970)
Seeberg, Eva : Her og Nå og Evigheten (Oslo , 1995)
Seeberg, Eva : Våra kommande liv (Stockholm , 1991)
Smith, Robert E. : We Live Many Livew (New York , 1971)
Sprinkle, R. Leo : Soul Samples - Personal Explorations in Reincarnation and UFO Experiences (USA , 1999)
Stevenson, Ian : Cases of Reincarnation Type, I - IV (Charlottesville, USA , 1975)
Stevenson, Ian : Children Who Remember Previous Lives (Charlottesville, USA , 1987)
Stevenson, Ian : Twenty Cases Suggestive of Reincarnation (Virginia, USA , 1974)
Tucker, Jim : Life Before Life (USA , 2005)
Walker, Benjamin : MASKS OF THE SOUL (Wellingborough, UK , 1981)
Wambach, Helen : Life Before Life (New York, USA , 1979)
Wambach, Helen : Reliving Past Lives (New York, USA , 1979)
Weiss, Brian : Many Lives, Many Masters (London , 2006)
Wretman, Johan : Kommer vi tilbaka? Om reinkarnasjon i terapeutisk behandling (Uddevalla , 1984)

Elektronisk transkommunikasjon (stemmer)

Jürgenson, Friedrich : Radio- och Mikrofonkontakt Med De döda. (Sverige, Uppsala , 1968)
Raudive, Konstatin : Breakthrough (London, UK , 1971)
Rogo, D. Scott : Phone Calls Frome the Dead (London, UK , 1980)

Spiritualisme, medier, kanalisering

Augestad, Anne-Kristine : Vindu mot en annen verden: Min reise til andre virkeligheter (Oslo , 2014)
Austen (red.), A.W. : TEACHINGS OF SILVER BIRCH (GB, London , 1978)
Bernström, Magnus : Om cirkelarbete (? , ?)
Botazzi, Filippo : Mediumistic Phenomena: Observed in a Series of Sessions With Eusapia Palladino (Princeton, NJ, USA , 2011)
Braconnier, Helga : Mit liv med det ukendte ( , 1973)
Browne, Sylvia : Endetid: Forutsigelser og profetier sett fra den andre siden (Oslo , 2011)
Browne, Sylvia : Templene på den andre siden: I visdomshallene bak denne verdens slør (Oslo , 2009)
Carleson, Rolf : Vidare går min väg (Stockholm , 1967)
Cooke (red.), Ivan : Sir Arthur Conan Doyle kommer tilbake (Stockholm? , 1974)
Cooke(red.), Ivan : THE RETURN OF ARTHUR CONAN DOYLE (GB, Hampshire , 1963)
Dahl, Tor Edvin : DØD, HVOR ER DIN BRODD? (Oslo , 1975)
Dampier-Jeans, Marion : Mellom to verdener (Oslo , 2007)
Dampier-Jeans, Marion : Mitt liv med åndene (Oslo , 2002)
Dampier-Jeans, Marion : Stemmer fra en annen verden (København , 2004)
Dampier-Jeans, Marion : Stemmer fra en annen verden (Norge , 2004)
Ebon (red.), Martin : TRUE EXPERIENCES IN COMMUNICATION WITH THE DEAD (USA , 1968)
Ford, Arthur : The Life Beyond Death (Storbritannia , 1974)
Garrett, Eileen J. : MY LIFE AS A SEARCH FOR THE MEANING OF MEDIUMSHIP (USA, New York , 1939)
Garrett, Eileen J. : Many Voices (England, London , 1969)
Gauld, Alan : MEDIUMSHIP AND SURVIVAL. A CENTURY OF INVESTIGATIONS (GB, London , 1982)
Gaythorpe, Elisabeth : Unpublished F.W.H. Myers Scripts. (England, London)
Gerloff, Hans : Das Medium Mirabelli (Tyskland, Tittmoning , 1960)
Gilmark, Astrid : Jag Ser (Sverige, Uppsala , 1972)
Gilmark, Astrid : Jag vet (Uppsala , 1969)
Gilmark, Astrid : Jeg hører (Stockholm? , 1972)
Gilmark, Astrid : Jeg vet (Norge , 1968)
Gilmark, Astrid : Seanser (Stockholm? , 1971)
Goos, Poul : Dimensioner uden Grenser (København , 1972)
Goos, Poul : Hinsides vor verden (København , 1960)
Harrison, Tom : Life After Death - Living Proof (Storbritannia , 2004)
Hilmen, Liv : Mellom jord og himmel (Norge , 2014)
Kirsebom, André : Mediumskap og klarsyn i teori og praksis: En lærebok i mediumskap (Norge , 2016)
Klimo, Jon : Psychics, Prophets and Mystics. (England, London , 1991)
Lombroso, Cesare : After Death - What? (Wellingborough, UK , 1988)
Matthis (red), Nina : Det stora uppdraget - samtal med Marina Munk om jordens inträde i ett högre medvetande (Sverige , 1994)
Moses, W. Stainton : More Spirit Teachings (London, GB , 1974)
Moses, W. Stainton : Spirit Teachings (GB, London , 1976)
Northage, Ivy : Mediumship Made Simple (London, UK , 1986)
Northage, Ivy : The Mechanics of Mediumship (London, UK , ?)
Pearsall, Ronald : The Table-Rappers (London, GB , 1972)
Persson, Camilla : Den slutna kretsen (Stockholm , 2009)
Podmore, Frank : Mediums of the 19TH Century, I - II (New York, USA , 1963)
Psykiskt Forum, : Spiritualistisk ordlista (Malmö , ?)
Ridall, Kathryn : Kanalisering: Hvordan du kontakter dine åndelige vejledere (Danmark , 1991)
Roberts, Jane : Seth Speaks (New York , 1980)
Roberts, Jane : Seth-materialet (Oslo , 1990)
Roberts, Jane : The Coming of Seth (New York, USA , 1976)
Roman, Sanaya : Opening to Channel: How to Connect With Your Guide (Tiburon, CA, USA , 1987)
Sandemo, Margit : Vi er ikke alene - En bok om våre usynlige hjelpere (Oslo , 1990)
Solomon, Grant : The Scole Experiment (London, UK , 1999)
Stemman, Roy : One Hundred Years of Spiritualism (London, UK , 1972)
Swain, Jasper : On the Death of My Son (London, UK , 1977)
Thompson, Ernest : History of Modern Spiritualism and Its Scientific Foundation (Manchester, UK , 1948)
Tribbe, Frank C. : An Arthur Ford Anthology (Nevada City, CA, USA , 1999)
Twigg, Ena : Medium (Sverige, Stockholm , 1974)
With, Barbara : Imagining Einstein (La Pointe, WI, USA , 2007)
With, Barbara : Party of Twelve - The Afterlife Interviews (La Pointe, WI, USA , 1999)
de Figueiredo, Ivo : Mysteriet Ingeborg Køber (Oslo , 2010)

Psykologi, bevissthet, psykiatri,

Amundsen, Rune : Den hvite kråke I (Florø , 2000)
Amundsen, Rune : Livets Magiske Vev (Norge , 1993)
Brudal, Lisbeth F. : En Reise i Rommet. Vårt ytre og indre univers. (Oslo , 1986)
Dean (ed.), Stanley R. : Psychiatry and Mysticism (Chicago,USA , 1979)
Eccles, Sir John : The wonder of being human. Our brain & our mind (England, London , 1985)
Eysenck, H.J. : Sense and Nonsense in Psychology (England, London , 1966)
Fordham, Frieda : INNFØRING I JUNGS PSYKOLOGI (Oslo , 1977)
Grof, Christina : Psykiske kriser, personlig udvikling gennem kriser (USA , 1991)
Grof, Stanislav : Den indre rejse 2 - Menneskets møde med døden (København , 1978)
Grof, Stanislav : Fremtidens psykologi: Den moderne bevidsthedsforsknings perspektiver (Valby, Danmark , 2001)
Gøtzsche, Peter C. : Dødelig psykiatri og organisert fornektelse (Oslo , 2015)
Jacobi, Jolande : C. G. Jungs psykologi (Oslo , 1968)
Jung, C. G. : Jeg'et og det ubevisste (Oslo , 1966)
Jung, C. G. : Psykens verden (Oslo , 1969)
Jung, C. G. : Psykisk energi (Oslo , 1968)
Jung, C.G. : Analytisk psykologi. (Oslo , 1972)
Jung, C.G. : Det Ubevisste (Oslo , 1963)
Jung, C.G. : Modern Man In Search of a Soul. (England, London , 1953)
Jung, C.G. : Psykologiske typer (Oslo , 1975)
Jung, Carl : Man and His Symbols (USA, New York , 1971)
Lorimer, David : Thinking Beyong the Brain (Edinburgh, UK , 2001)
Lucas (ed.), Winafred Blake : Regression Therapy. A handbook for professionals. Volume II: Special Instances of Altered State Work. (Crest Park, CA, USA , 1993)
Marks, David : THE PSYCHOLOGY OF THE PSYCHIC (USA, Buffalo N.Y. , 1980)
Nørretander, Tor : Mørk verden - En beretning om bevisthed (København, Danmark , 1992)
Ostrander, Sheila : SUPERLEARNING (GB, London , 1981)
Peatman (red.), J.G. : FESTSCHRIFT FOR GARDNER MURPHY (USA, New York , 1960)
Slade, Peter D. : SENSORY DECEPTION - A Scientific Analysis of Sensory Deception (London, UK , 1988)
Totton (ed.), Nick : Psychoanalysis and the Paranormal (London, UK , 2003)

Drømmer

Doncic, Obrad : Drömmar (Sverige , 1982)
Fontana, David : Drømmenes hemmelige språk (Oslo , 1995)
Gudjonsson, Thorsteinn : Dreams are the Key to the Cosmos (Reykjavik , 1982)
Inglis, Brian : The Power of Dreams. (England, London , 1987)
Jung, C.G. : Dreams (England, London , 1986)
Morley, Charlie : Klardrømming (Oslo , 2015)
Orvik, Kjellaug : Drøm - vår skjulte virkelighet (Oslo , 1984)
Snow, Chet B. : Mass Dreams of the Future (USA , 1989)
Staff, V.S. : Remembered on Waking (London, UK , 1975)
Tolaas, Jon : Frå vårt natteliv (Oslo , 1984)
Tolaas, Jon : I DRAUMELAND : EI HJELPEBOK I DRAUMEFORSTÅING (Oslo , 1978)
Ullman, M. : Dream Telepathy (GB, London , 1973)
Ullman, Montague : Bruk dine drømmer (Oslo , 1982)
Vedfelt, Ole : Drømmens dimensjoner (Oslo , 1994)
Wolman (ed.), Benjamin : Handbook of Dreams - Research, Theories and Applications (New York, USA , 1979)

Hypnose

Erskine, Alex : A Hypnotist's Case Book. The Unseen Powers of the Master Mind. (England, London , 1932)
Matthews, Clayton : Hypnotism (For the Millions) (Los Angeles, USA , 1968)
McKenna, Paul : Hypnose (Oslo , 1994)
Shone, Ronald : Selv-hypnose ( , 1988)
Shrout, R.N. : Modern Scientific Hypnosis (Wellingborough, UK , 1985)
Tepperwein, Kurt : DIE HOHE SCHULE DER HYPNOSE (Sveits , 1977)

Synkronisitet

Jung, C.G. : Synchronicity. An Acausal Connecting Principle. (England, London , 1977)
Vaughan, Alan : INCREDIBLE COINCIDENCES ( , 1981)

Endrede bevissthetstilstander, besettelse, stigmatisering, exorsisme

Björkhem, John : Hypnos och personlighetsförvandling (Sverige, Upsala , 1959)
Fiore, Edith : The Unquiet Dead: A Psychologist Treats Spirit Posessions (New York , 1988)
Glaskin, G.M. : A Door To Infinity. Probing the "Christos Technique" of mind travel. (England, Dorset , 1989)
Huxley, Aldous : Erkjennelsens porter (Oslo , 1955)
Jahn, R.G. : Margins Of Reality. The Role of Consciousness in the Physical World. (USA, New York , 1987)
Lystad, Magne : Den Uendelige Virkeligheten (Oslo , 1991)
Neher, Andrew : The Psychology of Transcendence (Englewood Cliffs, USA , 1980)
Rogo, D. Scott : The Infinite Boundary - A Psyhich Look at Spirit Possesion, Madness and Multiple Personality (New York, USA , 1987)
Tart, Charles : Altered States of Consciousness (New York, USA , 1972)
Tart, Charles : States of Consciousness (New York, USA , 1975)
Wavell, Stuart : Trances (London , 1966)
Wilson, Ian : The Bleeding Mind - An Investigation into the Mysterious Phenomenon of Stigmata (London, UK , 1988)

Psykologisk selvutvikling, terapi

Ingrid Maria (psevd.), : VEGEN TIL SORIA MORIA (Nesodden , ?)
MacLaine, Shirley : Going Within (London, GB , 1989)
Moore, Thomas : Rom for sjelen - det moderne menneskes kilde til mening og livskvalitet (Oslo , 1994)
Schultz, J. H. : Øvingshefte for autogen trening (Oslo , 1956)

Meditasjon, yoga

Baker, Douglas M. : Practical Techniques of Astral Projections (England, Wellingborough , 1977)
Carrington, Hereward : Higher Psychical Development (Yoga Philosophy). (England, Wellingborough , 1978)
Maharishi, Mahesh Yogi : THE SCIENCE OF BEING AND THE ART OF LIVING (USA, New York , 1968)

Humaniora, mytologi, kunst

Flood, Kristin : Utenfor allfarvei - Samtaler om gåtene i oss (Norge , 1992)
Gjerstad, Joralf : Å stå i lyset (Steinkjer , 2006)
Næss, Hans Eyvind : Med bål og brann - trolldomsprosessene i Norge (Oslo , 1984)

Folklore, folkeminnegransking

Alver, Bente Gullveig : Det er mer mellom himmel og jord... - Folks forståelse av virkeligheten ut fra forestillinger om sykdom og behandling (Sandvika , 1992)
Brudal, Paul Jan : Det ubevisste språket. Psykologi og symbolbilder i folkeeventyrene. (Norge, , 1984)
Hermundstad, Knut : Truer om dyr (Oslo , 1985)
Hodne, Ørnulf : Det gåtefulle Norge (Oslo , 2004)
Hohle, Per : Folk og skrømt i Vassfaret. (Olso , 1973)
Høydal, Una : Mystikk i Telemark. (Norge, Skien , 1991)
Lindholm, Dan : Kjenner du din engel (Oslo , 1989)
Moe, Åse : Hekser og troll - Vardøger, varsler, fabeldyr og spøkelser (Oslo , 1993)
Rathke, August : Spor i tåke (Oslo , 1987)
Sieverts (red.), William : Hekseri og overtro gennem tiderne (København, Danmark , 1941)
Simpson, Jacqueline : THE FOLKLORE OF THE WELSH BORDER (London, UK , 1976)

Religion, kosmologi, generell filosofi

Skjønsberg, Anne : Hva kan jeg tro? (Oslo , 2008)
Wereide, Thorstein : Menneskets metafysikk (Oslo , 1955)

Vestlige religiøse retninger (kristendom, islam, jødedom, baha'i)

Armstrong, Karen : Historien om Gud - i jødedom, kristendom og islam (Oslo , 1995)
Fox, Matthew : The Physics of Angels - Exploring the Realm Where Science and Spirit Meet (San Francisco , 1996)
Haugen, Marcello : Betragtninger over en dag (Oslo , 1992)
Hognestad, Helge : Ny tid - ny åndelighet: Den kristne åndsarv og bevissthetsforvandling (Norge , 2016)

Mystikk og mystikere

Aivanhov, Omraam Mikhael : Et blikk på de usynlige: intuisjon, klarsynthet, drømmer (Moss , 1996)
Aivanhov, Omraam Mikhael : The Powers of Thought (Frankrike , 1988)
Crookall, Robert : The Interpretation of Cosmic and Mysical Experiences. (England, London , 1969)
Kvastad, Nils Bjørn : Problems Of Mysticism. (Norge , 1980)
Marcus, Aage : Mystik og mystikere (København, Danmark , 1962)
Schuré, Édouard : De store indviede (København , 1973)
Teresa of Avila, : The Interior Castle (England , 1979)

Esoteriske retninger (teosofi, antroposofi, Gurdieff, etc.)

Paolini, Kenneth : 400 Years of Imagenary Friends (Livingstone, Montana , 2000)
Roland, Paul : Kabbalah (London , 1999)

Sjamanisme, naturreligioner

Castaneda, Carlos : Kraftens gjerninger (Oslo , 1995)
Castaneda, Carlos : Reisen til Ixtlan - Don Juans lære (Oslo , 1995)
Eliade, Mircea : Shamanism - Archaic Techniques of Ecstasy (Princeton, NJ, USA , 2004)
Eriksson, Jörgen I. : Samisk Shamanism (Sverige, Stockholm)
Harner, Michael : The Way of the Shaman (San Fransicsco, USA , 1980)
Kharitidi, Olga : Inn i sirkelen - en russisk psykiaters møte med sibirisk sjamanistisk visdom (Oslo , 1997)
Lyon, William S. : Spirit Talkers - North American Indian Medicine Powers (Kansas City, USA , 2012)
Narby, Jeremy : Shamans Through Time (New York, USA , 2001)
Nergård, Jens-Ivar : Den levende erfaring (Oslo , 2006)
Pollan, Brita : Noaidier (Oslo , 2002)
Pollan, Brita : SAMISKE SJAMANER - RELIGION OG HELBREDELSE (Oslo , 1993)
Pollan, Brita : Samiske sjamaner - Religion og helbredelse (Oslo , 1998)
Smith, Kenneth : Shamanism for the Age of Science - Awakening the Energy Body (Rochester, VT, USA , 2008)
Sørenssen, Arthur : Shaman - en rituell innvielse (Oslo , 1988)

Nyåndelighet, New Age

Arlebrand, Håkan : Det ukjente - Om okkultisme og åndelighet i en ny tidsalder (Oslo , 1993)
Hartveit, Karl Milton : Jakten på det hellige - nyåndelige bevegelser i Norge (Oslo , 1999)
Kvastad, Nils Bjørn : En Ny Tid I Vannmannens Tegn ? New Age-bevegelsen og den moderne motkulturen. (Oslo , 1987)
Persson, Camilla : Resan inåt (Sverige , 2006)
Vindsetmo, Bjørg : Sjelen som turist - om religion, terapi og magi (Oslo , 1995)
Young, Meredith L. : AGARTHA - A Course in Cosmic Awareness (Bath, UK , 1987)

Filosofi

Capra, Fritjof : Uncommon Wisdom. Conversations With Remarkable People. (England, London , 1988)
Heitler, Walter : NATUREN OG DET GUDDOMMELIGE (Oslo , 1977)
Holroyd, Stuart : The Quest of The Quiet Mind. The Philosophy of Krishnamurti. (England, Wellingborough , 1980)
Ouspensky, P.D. : Et nyt verdensbillede (København, Danmark , 1950)

Naturvitenskap

Heger, Ulrik : Verden er magisk (Bjørkelangen , 2007)
Krippner (ed.), Stanley : The Kirlian Aura (Garden City, NY , 1974)
Portmann, Adolf : MENNESKE OG DYR (Oslo , 1957?)
Sagan, Carl : Broca's Brain (London, UK , 1980)
Sheldrake, Rupert : A NEW SCIENCE OF LIFE (London, UK , 1987)
Sheldrake, Rupert : Vitenskapens vrangforestilinger - 10 veier til friere forskning (Oslo , 2012)
Watson, Lyall : DER UNBEWUSSTE MENSCH (Tyskland , 1979)
Watson, Lyall : DET ER MER MELLOM HIMMEL OG JORD (Norge , 1974)
Watson, Lyall : EN STÖRRE VERKLIGHET : MELLAN VETANDE OCH ÖVERTRO (Sverige, Stockholm , 1974)
Watson, Lyall : GEHEIMES WISSEN (Tyskland , 1976)
Watson, Lyall : Gifts of Unknown Things (London, UK , 1980)
Watson, Lyall : LIFETIDE (London, UK , 1980)
Watson, Lyall : LIVETS TIDEVANN (Oslo , 1982)
Watson, Lyall : SUPERNATURE II (London, UK , 1989)
Watson, Lyall : Supernature - A Natural History of the Supernatural (London, UK , 1974)

Naturfilosofi

Bohm, David : Causality and Change in Modern Physics. (England, London , 1984)
Bohm, David : Wholeness and the Implicate Order (England, London , 1983)
Capra, Fritjof : THE TURNING POINT (GB, London , 1982)
Capra, Fritjof : The Tao of Physics (England, London , 1980)
Capra, Fritjof : Vendepunktet (Oslo , 1986)
Dammann, Erik : BAK TID OG ROM (Oslo , 1987)
Dossey, Larry : SPACE, TIME & MEDICINE (USA, Boulder , 1982)
Drageset, Olav : Fysikk og mystikk - kan fysikken forklare mystikken? (Oslo , 2014)
Eddington, Arthur : The Philosophy of Physical Science (GB , 1967)
Koestler, Arthur : TILFELDIGHETENS RØTTER * (Oslo , 1974)
Koestler, Arthur : The Roots Of Coincindence. (England, London , 1976)
Koestler, Arthur : The Roots of Coincidence (London, UK , 19972)
Koestler, Arthur : The Roots of Coincidence (London, UK , 1976)
Laszlo, Ervin : Revolusjon i vitenskapen (Oslo , 2003)
Laszlo, Ervin : Science and the Akashic Field (Rochester, Vermont , 2007)
Laszlo (ed.), Ervin : The Akashic Experience (Rochester, Vermont , 2009)
Müller, Bente : Gjennom Lysmuren - Brevet til Eros (Oslo , 1986)
Penrose, Roger : THE EMPEROR'S NEW MIND (London, GB , 1990)
Popper, Karl R. : THE SELF AND ITS BRAIN - An Argument for Interactionism (New York, USA , 1978)
Sheldrake, Rupert : THE PRESENCE OF THE PAST (London, UK , 1988)
Strömberg, G. : UNIVERSUMS SJÄL (Sverige, Stockholm , 1938)
Talbot, Michael : The Holographic Universe (New York , 1991)
Teilhard de Chardin, Pierre : FENOMENET MENNESKE (København)
de Chardin, Teilhard : Man's Place in Nature (Glasgow, UK , 1977)

Medisin

Koenig, Harold G. : Handbook of Religion and Health (Oxford , 2001)
Schjelderup, Vilhelm : ELEKTROMAGNETISMEN OG LIVET (Oslo , 1987)
Schjelderup, Vilhelm : Nytt lys på medisinen (Oslo , 1994)

Naturmedisin, alternativ medisin

Chopra, Deepak : Ageless Body, Timeless Mind (London, UK , 1993)
Holm, Jette : Krystallenes univers - et redskap til selvutvikling (Oslo , 1995)
Inglis, Brian : Alternative Health Guide. (London, UK , 1983)
Inglis, Brian : NATURAL MEDICIN (GB, London , 1979)

Helbredelse (ukonvensjonell), healing

Adam, : Energihealing 1 (Oslo , 2008)
Adam, : Energihealing 2 (Oslo , 2008)
Andreassen, Britt : Hender som helbreder (Oslo , 1984)
Andreassen, Britt : Hender som helbreder - Historien om "healeren" Henry Glittenberg (Oslo , 1984)
Attevelt, J.T.M. : Research in Paranormal Healing (Holland, Amsterdam , 1988)
Benor, Daniel : Spiritual Healing - Vol.1 Professional Supplement (Southfield, MI, USA , 2002)
Carlson (ed.), Richard : Healers on Healing (England, London , 1990)
Chang, Stephen T, Dr. : Boken om De Indre Øvelser. (Oslo , 1985)
Church, Dawson : The Heart of the Healer (New York, NY, USA , 1987)
Cook, Pat Moffitt : Shaman, Jhankri & Néle - Music Healers (Roslyn, New York, US , 1997)
Cumming, Heather : John of God - Healeren fra Brasil (Oslo , 2010)
Dewhurst-Maddock, Olivea : Healing with Sound (London, UK , 1997)
Dobrzansky, Leonard : Healernes verden (Oslo , 2003)
Dossey, Larry : Ord som helbreder (Oslo , 1996)
Edwards, Harry : A Guide to Spirit Healing (London, UK , 1955)
Edwards, Harry : LIFE IN SPIRIT : WITH A GUIDE FOR THE DEVELOPMENT OF MEDIUMSHIP ( , 1976)
Edwards, Harry : Spirit Healing (GB, London , 1968)
Edwards, Harry : The Way of Absent Healing (London, UK , ?)
Haraldsson, Ph.D., Erlendur : Miracles are my visiting cards. An investigative report on the psychic phenomena ass vith Sathya Sai Baba. (England , 1987)
Harvey, David : Healing - kraften der helbreder (København , 1984)
Harvey, David : The Power to Heal (Wellingborough, UK , 1983)
Henriksen, Anni Margaret : A stoppe blod (Oslo , 2010)
Hoffman, Maren : Die Heilende Kraft Der Liebe (Tyskland , >2003)
Keeton, Joe : The Power Of The Mind. Healing Through Hypnosis and Regression (England, London , 1989)
Kirsebom, André : Healing i teori og praksis - En lærebok i healing (Norge , 2015)
Krieger, Dolores : Living the Therapeutic Touch - Healing as a Lifestyle (New York, NY, USA , 1987)
Krippner, Stanley : The Realms of Healing (Millbrae, CA, USA , 1976)
Kunz, Dora : Spiritual Aspects of the Healing Arts (London, UK , 1985)
MacManaway, B. : Healing (Oslo , 1984)
Manning, Matthew : Healing - Tro det eller ei! (Norge , 1998)
Manning, Matthew : One Foot in the Stars - The Story of the World's Most Extraordinary Healer (Shaftesbury, Dorset, UK , 1999)
Manning, Matthew : Selvhealing (Øyslebø , 1989)
Morgan, Chloris : Aspects of Healing (London, UK , 1985)
Myskja, Audun : Finn din indre kraft (Oslo , 2010)
Møller, Arvid : SOLVEIGS HENDER (Oslo , 1975)
Odinsdatter, Dora Elgine : Kreft og mental påvirkning (Oslo , 2994)
Olerud, Randi : FLAMME TIL LIV (Oslo , 1979)
Olsvik, Frank : TVIL, TRO OG HELBREDELSE (Oslo , 1991)
Pearl, Eric : Vekk din indre healer (Oslo , 2013)
Playfair, Guy Lyon : IF THIS BE MAGIC (London, UK , 1985)
Playfair, Guy Lyon : MEDICINE, MIND & MAGIC - THE POWER OF THE MIND-BODY CONNECTION IN HYPNOTISM AND HEALING ( , 1987)
Roberts, Ursula : Hints for Healers (London, UK , 1979)
Roberts, Ursula : Letters Between Healers (London, UK , 1976)
Schlitz, Marilyn : Consciousness and healing (St. Louis, Missouri , 2005)
Sherman, Harold : "Wonder" Healers of the Philippines (London, UK , 1967)
Siegel, Bernie S. : Love, Medicine & Miracles - Lessons Learned About Self-Healing from a Surgeon's Experience with Exceptional Patients (New York, NY, USA , 1986)
Spiegel, David : LIVING BEYOND LIMITS - New Hope and Help for Facing Life-threatening Illness (London, UK , 1994)
St. George, E.A. : THE CASEBOOK OF A WORKING OCCULTIST (GB, London , 1972)
Stemman, Roy : SURGEON FROM ANOTHER WORLD - George Chapman (Wellingborough, UK , 1984)
Stemman, Roy : SURGEON FROM ANOTHER WORLD - George Chapman (GB, London , 1978)
Villoldo, Alberto : Healing States (New York , 1987)
Worall, Ambrose : THE GIFT OF HEALING (GB, London , 1969)

UFO, utenomjordisk intelligens

Andersson, Staffan : Danaiderna - ett forsök att förstå UFO-fenomenet (Nyköping, S , 1999)
Carey, Thomas : Witness to Roswell (Franklin Lakes, NJ, USA , 2007)
Carey, Thomas J. : The Children of Roswell - A Seven-Decade Legacy of Fear, Intimidation and Cover-Ups (Wayne, NJ, USA , 2016)
Cassirer, Manfred : Parapsychology and the UFO (England, London , 1988)
Clark, Jerome : The UFO Encyclopedia, Vol 1 (Detroit, USA , 1998)
Clark, Jerome : The UFO Encyclopedia, Vol 2 (Detroit, USA , 1998)
Clark, Jerome : UFO Encounters & Beyond (USA , 1993)
Clarke, Ardy Sixkiller : Encounter With Star People: Untold Stories of American Indians (San Antonio, TX, USA , 2012)
Good, Timothy : Alien Liaison. The Ultimate Secret (London, UK , 1991)
Good, Timothy : Earth - An Alien Enterprise: The Schocking Truth Behind the Greatest Cove-Up in Human History (New York, USA , 2013)
Huneeus, Antonio : A Study Guide to UFOs, Psychic and Paranormal - Phenomena in the USSR (USA , 1991)
Hynek, J. Allen : UFO : EN DOKUMENTASJON (Oslo , 1981)
Jungkvist, Boris : Kontakt med UFO! Utomjordiska intelligenser är här! (Sverige , 1989)
Luukanen, Rauni-Leena : Sendebud fra Stjernene. (Oslo , 1991)
Puharich, Andrija : URI - A Journal of the Mystery of Uri Geller (New York, USA , 1974)
Randle, Kevin : The Abduction Enigma (New York , 1999)
Svahn, Clas : UFO-mysteriet (Nyköping , 1998)
Ulstad, Willy : UFO i Norge (Oslo , 1997)
Vallee, Jacques : Forbidden Science (Berkeley, Calif. , 1992)
Woodrew, Greta : Memories of Tomorrow (New York , 1988)

Astrologi

Eysenck, h.j. : Astrologi, Kosmobiologi og Moderne Vitenskap. (Oslo , 1987)
MacNeice, Louis : Astrology (London , 1989)

Okkulte fenomener

Blavatsky, H.P. : Studies in Occultism (London, UK , 1975)
Crow, W.B. : A History of Magic, Witchcraft adn Occultism (London , 1972)
Garrett, Eileen : The Sense and Nonsense Of Prophecy. (USA, New York , 1972)
Hartveit, Karl Milton : Den okkulte løsning. (Oslo , 1988)
Hunt, D. : EXPLORING THE OCCULT (London , 1971)
Leahey, Thomas : Psychology's Occult Doubles. Psychology and the problem of pseudoscience. (USA, Chicago , 1984)
Vindheim, Jan Bojer : Vestens mysterier (Oslo , 1994)
Wilson, Colin : DAS OKKULTE (Tyskland, Berlin , 1982)
Wilson, Colin : THE OCCULT (St. Albans, UK , 1979)

Biografier

Altea, Rosemary : Ørnen og rosen - en sann historie (Oslo , 1996)
Alver, Bente : Anna Elisabeth Westerlund (Oslo , 2009)
Bergh, Richard : Mannen som stoppet hurtigruta. Historier og sagn om noaiden Johan Kaaven. (Oslo , 1990)
Bergo, Jørgen : DE KLARSYNTE (Norge, Vikersund , 1974)
Browne, Sylvia : Klarsynt (Oslo , 2007)
Byrne, Lorna : Engler i mitt hår - Den sanne historien om en moderne irsk mystiker ( , 2010)
Byrne, Lorna : Trappene til himmelen (Oslo , 2011)
Dingwall, E.J. : Very Peculiar People. Portrait Study in the Queer, the Abnormal and the Uncanny. (England, London , udatert)
Ebon, Martin : The Amazing Uri Geller (USA, New York , 1975)
Erlandsen, Arve : Varmt Hjerte og Varme Hender - Trollmannen fra Snåsa (Namsos , 2000)
Findlay, Arthur : Looking Back. The Autobiography of a Spiritualist. (England, London , 1961)
Foros, Per : FLÅTTUM-GUTTEN (Norge, Melhus , 1978)
Fosse, Ivar : Vis-Knut. Den framsynte frå Gausdal. (Norge , 1983)
Friedegård, Jan : Torntuppen (Stockholm , 1966)
Friedegård, Jan : Den gåtfulla vägen. Ockulta upplevelser (Stockholm , 1978)
Geller, Uri : OM MEG SELV (Oslo , 1975)
Gregory, Anita : THE STRANGE CASE OF RUDI SCHNEIDER (GB, London , 1985)
Guirdham, Arthur : A Foot In Both Worlds. A Doctor's Autobiography of Psychic Experience. (England, London , 1991)
Haraldsson, Erlendur : Modern Miracles: The Story of Sathya Sai Baba - A Modern Day Prophet (Guildford, UK , 2013)
Haugen, Marcello : Mystica Eterna (Oslo , 2003)
Jarlum, Gry Jannicke : Du er jeg (Oslo , 1994)
Jenkins, Elizabeth : THE SHADOW AND THE LIGHT : A DEFENCE OF DANIEL DUNGLAS HOME, THE MEDIUM (GB, London , 1982)
Jung, C.G. : Memories, Dreams, Reflections. (England, London , 1975)
Jung, Carl : MITT LIV (Oslo , 1966)
Kolloen, Ingar Sletten : Snåsamannen - Kraften som helbreder (Oslo , 2008)
Lamm, Martin : Swedenborg. En Studie över hans utveckling till mystiker och andeskådare. (Sverige, Falun , 1987)
Lerum, Grete : Synsk. Historien om Ivar Flatmo fra Hallingdal (Oslo , 1988)
MacLaine, Shirley : Dancing in the Light (London, UK , 1985)
MacLaine, Shirley : Ut på en gyngende gren (Oslo , 1989)
Manning, Matthew : In the Minds of Millions (London, UK , 1978)
Manning, Matthew : Åndene (Oslo , 1979)
Mannings, Matthew : The Link (GB , 1975)
McCann, Lee : Nostradamus - The Man Who Saw Through Time (New York, USA , 1991)
Montgomery, Ruth : A Gift of Prophesy - The phenomenal Jeane Dixon (New York, USA , 1965)
Myklebust, Oddbjørn : En sans for mye - Olga Tandstad Skaue (Sjøholt , 1988)
Møller, Arvid : Underet på Kongsberg (Oslo , 1987)
Møller, Arvid : VIS-KNUT (Oslo , 1980)
Niessen, Käthe : ENTHÜLLUNGEN EINER HELLSEHERIN : SELBSTZEUGNISS, BERICHTE, PROGNOSEN (Sveits, Geneve , 1974)
Noorbergen, Rene : You are Psychic - The incredible story of David N. Bubar (New York, USA , 1971)
Odinsdatter, Dora Elgine : Perlemorgryning - En reise til sannhet og liv (Norge , 2010)
Orloff, Judith : Med Andre Øyne - En klarsynt psykiaters livshistorie og hennes kamp for intuisjonens betydning (Oslo , 2014)
Parmann, Øistein : MARCELLO HAUGEN (Oslo , 1989)
Parmann, Øistein : Marcello Haugen (Oslo , 1993)
Pedersen, Jan Vidar Lie : Møter med Marcello (? , 1997)
Pollack, Jack H. : CROISET THE CLAIRVOYANT (London, GB , 1965)
Rao (red.), K.Ramakrishna : J.B.RHINE : ON THE FRONTIERS OF SCIENCE (USA, Jefferson , 1982)
Røyne, Torstein T. : Lodvar Kaarstad: The Psychic Norwegian (Valdres , 1995)
Røyne, Torstein T. : Lodvar Kaarstad (Beitostølen , 1992)
Sandweiss, Samuel H. : SAI BABA - The Holy Man ... and The Psychiatrist (San Diego, USA , 1975)
Sibbern, Susan : Stifinner i grenseland (Tjøme , 2003)
Skar, Johannes : KNUT RASMUSSON NORDGARDEN, ELLER VISKNUT (Norge, Lillehammer , 1976)
Skar, Johannes : Knut Rasmusson Nordgarden - Vis-Knut (Lillehammer , 1984)
Smith, Susy : CONFESSIONS OF A PSYCHIC (New York, USA , 1971)
Stern, Jess : The Search for a Soul - Taylor Caldwell's Psychic Lives (New York , 1973)
Stokes, Doris : Voices in My Ear - The Autobiography of a Medium (London , 1987)
Stoltenberg, Inge : PATER PIO - VOR TIDS STØRSTE MYSTIKER (København, Danmark , 1976)
Symonds, J. : MADAME BLAVATSKY - MEDIUM AND MAGICIAN (GB, London , 1959)
Tabori, Paul : HARRY PRICE - The Biography of a Ghost Hunter (London, UK , 1950)
Vaughan (ed.), Alan : Psychics (London , UK , 1973)
Westerlund, Anna Elisabeth : BAK FASADEN (Oslo , 1972)
Westerlund, Anna Elisabeth : DEN GODE GUDS ØY (Oslo , 1976)
Westerlund, Anna Elisabeth : Den allmektige gud (Oslo , 1988)
Westerlund, Anna Elisabeth : SÅ LENGE DET VAR LIV (Oslo , 1978)
Westerlund, Anne E. : Den allmektige Gud (Oslo , 1988)
Wilson, Colin : JUNG - VIDENSKABSMAND OG MYSTIKER (København, Danmark , 1985)
Wilson, Colin : MEN OF MYSTERY (London, UK , 1977)
Wilson, Colin : RUDOLF STEINER - En mann og hans visjon (Nesodden , 1988)
Wilson, Colin : STRANGE POWERS (London, UK , 1973)
Wilson, Colin : Voyage to a Beginning - A Preliminary Autobiography (London, UK , 1987)
Wollheim, Richard : FREUD (London, UK , 1974)
Åkerblom, Lilly : Bortom mänskans horisont (Stockholm , 1966)

Edgar Cayce

Agee, Doris : Edgar Cayce on ESP (New York , 1969)
Bro, Harmon H : Dreams in the life of prayer (USA, New York , 1970)
Bro, Harmon H. : Edgar Cayce on Dreams (New York , 1968)
Bro, Harmon H. : Edgar Cayce on Religion and Psychic Experience (New York , 1970)
Carter, M.E : EDGAR CAYCE ON HEALING (USA, N.Y. , 1976)
Carter, Mary Ellen : Edgar Cayce on Prophecy (New York , 1968)
Cayce, Hugh Lynn: Förändringar på jorden - Edgar Cayce's förutsägelser (Virginia, USA, 1980)
Kahn, David E. : My Life With Edgar Cayce (Greenwich, Conn US , 1970)
Langley, Noel : Edgar Cayce On Reincarnation (USA, New York , 1967)
Robinson, Lytle : EDGAR CAYCE'S STORY OF THE ORIGIN AND DESTINY OF MAN (USA , 1973)
Robinson, Lytle : IS IT TRUE WHAT THEY SAY ABOUT EDGAR CAYCE (GB, Jersey , 1979)
Stern, Jess : A Prophet in his own Country (New York , 1975)
Stern, Jess : Edgar Cayce - Den sovende profet (København , 1975)
Sugrue, Thomas : EDGAR CAYCE (København , 1986)
Sugrue, Thomas : THERE IS A RIVER - THE STORY OF EDGAR CAYCE (USA, New York , 1966)
Woodward (red), Mary Ann : Edgar Cayce's Story of Karma (New York , 1972)

Diverse (pyramider, kornsirkler, kuriosa o.a.)

Brekkestø, Eva-Marie : Kornsirkler - Underverk i åkeren (Oslo , 2010)
Brekkestø, Eva-Marie : Kornsirkler - Verdens vakreste mysterium (Tjøme , 2005)
Glickman, Michael : Crop Circles - The Bones of God (Berkeley, CAL, USA , 2009)
Noyes (ed.), Ralph : The Crop Circle Enigma (Wellow, Bath, GB , 1990)
Svahn, Clas : Berättelser om det okända (Sundbyberg , 2008)
Svahn, Clas : Vålnader, utomjordinger og mystiska fenomen (Sundbyberg, S , 2010)

Referanseverk (oppslagsverk, bibliografier, håndbøker, adresselister, etc.)

Ashby, Robert H. : The Ashby Guidebook for Study of the Paranormal (USA, Maine , 1987)
Bonin, Werner F. : LEXICON DER PARAPSYCOLOGIE (Tyskland,München , 1976)
Brent, Peter : PAST, PRESENT, FUTURE (GB , 1977)
Cardeña (red), Etzel : Varieties of Anomalous Experience: Examining the Scientific Evidence (Washington, DC , 2004)
Corliss, William R. : The Unfathomed Mind: A Handbook of Unusual Mental Phenomena (Maryland, USA , 1982)
Evans (ed.), Hilary : Frontiers of Reality. Where Science Meets the Paranormal (Wellingborough, UK , 1989)
Fodor, Nandor : AN ENCYCLOPAEDIA OF PSYCHIC SCIENCE (USA , 1974)
Holroyd, Stuart : MAGIC, WORDS AND NUMBERS (GB, London , 1975)
Holroyd, Stuart : MINDS WITHOUT BOUNDARIES (GB, London , 1976)
Inglis, Brian : THE PARANORMAL - AN ENCYCLOPEDIA OF PSYCHIC PHENOMENA (GB, London , 1985)
King, Francis X. : Reiser i det ukjente - Magi & Mystikk (Oslo , 1996)
Kingston, Jeremy : HEALING WITHOUT MEDICINE (GB, London , 1976)
Mack (red), Lorrie : The Unexplained (London , 1984)
Ostrander, Sheila : Handbook of Psychic Discoveries (New York, USA , 1975)
Smyth, Frank : GHOSTS AND POLTERGEISTS (London, UK , 1975)
Thalbourne, A.Michael : A GLOSSARY OF TERMS USED IN PARAPSYCHOLOGY (GB, London , 1982)
Underwood, Peter : DICTIONARY OF THE OCCULT AND SUPERNATURAL (London, UK , 1979)
White, Rea A. : PARAPSYCHOLOGY: SOURCES OF INFORMATION (New York, USA , 1973)
White, Rea A. : SURVEYS IN PARAPSYCHOLOGY (New York, USA , 1976)
Wilson, Colin : MYSTERIOUS POWERS AND SPIRITS AND SPIRIT WORLDS (GB, London , 1975)
Wilson, Colin : The Essential Colin Wilson (London , 1985)
Wilson, Colin : The Geller Phenomena (London, UK , 1976)
Wolman (red), Benjamin B. : Handbook of Parapsychology (New York , 1977)
Wolman (red.), Benjamin : HANDBOOK OF PARAPSYCHOLOGY (USA, New York , 1977)
ukjent, : WELTALMANACH DES ÜBERSINNLICHEN (Tyskland, München , 1982)

Skjønnlitteratur (romaner, noveller, dikt)

Brunton, Paul : Bak Indias lukkede porter. (Oslo , 1988)
Castaneda, Carlos : JOURNEY TO IXTLAN (USA, N.Y. , 1974)
Huxley, Aldous : The Genius and the Godess (London, UK , 1955)
Landsy, Steen : SOS - Sensitivitet og spiritualitet (Rødovre, DK , 1997)
Lockert, Jan : Den uendlige reisen innover (Oslo , 1989)
Mantel, Hilary : Hinsides svart (Oslo , 2007)
Seeberg, Eva : Hon är inte borta (Sverige , 1982)
Seeberg, Eva : Ja (Oslo , 1973)
Seeberg, Eva : TRE DAGER INN I DØDEN (Oslo , 1981)

Magasinbøker

Parapsykologi generelt

Agerskov, Johanne : Spørgsmål og svar, Første og andet supplement til Vandrer mod lyset. (København , 1978)
Agerskov, Johanne : Vandrer mod Lyset (9. oppl.) (København , 1959)
Agerskov, Michael : Nogle psykiske oplevelser og deres resultater (København , 1980)
Alexander, Robert : A Psychical Experience (England, London , 1970)
Andreas, Peter : Den fantastiske videnskab - Parapsykologi: Beviser for det utrolige (København , 1975)
Arnold, Hans : MAGISCHE KRÄFTE IN UNS (Tyskland, Leipzig , 1892)
Ashe, Geoffrey : Miracles (England , 1979)
Barber, Theodore X. : Pitfalls in Human Research. Ten Pivotal Points. (USA, New York , 1976)
Bauer, Eberhard : Spektrum der Parapsykologie (Tyskland , 1983)
Beloff, John : Parapsychology. A concise history (England, London , 1993)
Beloff, John (ed) : New directions in parachology (England, Surrey , 1974)
Bender, Hans : UNSER SECHSTER SINN (Tyskland, Stuttgart , 1971)
Bendit, Laurence : PARANORMAL COGNITION (GB, London , 1944)
Bertelsen, T.H. : Selskabet for psykisk forskning 75 år 1905-1980 (København , 1980)
Bjerke, André : Grenseland - 5 år efter (Norge , 1977)
Bleksley (et.al.), A.E.H. : Diverse Aspects of Parapsychology (Johannesburg , 1960)
Bowles, Norma : Psi Search (New York, USA , 1978)
Bradley, Dorothy B : Psychic phenomena (USA, new York , 1972)
Brian, Denis : Jeane Dixon: The Witnesses (USA, New York , 1977)
Chiari, Joseph : Reflections on Life and Death. (England, London , 1977)
Cooper, Joe : Modern Psychic Experiences (England, London , 1989)
Dallas, H.A. : Leaves from a Psychic Note-Book. (England, London , 1927)
Devereux, Georges : Psychoanalysis and the Occult (USA, New York , 1953)
Doucet, Friedrich W. : PARAPSYCHOLOGIE IN RUSSLAND (Tyskland, München , 1983)
Douglas, Alfred : Extra Sensory Powers. (England, London , 1976)
Driesch, Hans : PARAPSYCHOLOGIE (Tyskland , 1975)
Driesch, Hans : Parapsychologie. (Zürich , 1943)
Flew, Antony : A New Approach to Psychical Research (England, London , 1953)
Fodor, Nandor : THE HAUNTED MIND : A PSYCHOANALYST LOOKS AT THE SUPERNATURAL (USA, New York , 1959)
Frischler, Kurt : DIE KRÄFTE DES ÜBERSINNLICHEN : URI GELLER UND ANDERE PHÄNOMENE (Tyskland, München , 1974)
Gibson, Walter B. : Psychic Sciences. (USA, New York , 1968)
Gooch, Stan : The Paranormal (Glasgow, UK , 1979)
Greenhouse, Herbert B : The Book Of psychic Knowledge (England, London , 1974)
Hagen, Kaare : Den religiøse satan (Oslo , 1976)
Hammond, David : The Search for Psychic Power. The Evolution of Mind. (England, London , 1975)
Hankey, Muriel : James Hewat McKenzie. Pioneer of Psychical Research. (England, London , 1963)
Haynes, Renée : The Hidden Springs. An Enquiry Into Extra-Sensory Perception. (England, London , 1961)
Herlin, Hans : DIE WELT DES ÜBERSINNLICHEN (Tyskland, München , 1965)
Hettinger, J. Ph.D. : Exploring The Ultra-Perceptive Faculty. (England, London , 1941)
Heywood, Rosalind : SJÄTTE SINNET : EN STUDIE I UTOMSINNLIG PERCEPTION (Sverige, Stockholm , 1961)
Heywood, Rosalind : The Sixth Sence. An inquiry into extra-sensory perception. (England, London , 1959)
Hintze, Naomi A. : The Psychic Realm. What Can You Believe? (USA, New York , 1975)
Hirsch (red.), Ph. : SUPERNATURAL (USA, New York , 1968)
Holzer, Hans : DAS ÜBERSINNLICHEN IST GREIFBAR : ENTDECKEN SIE IHREN 6. SINN (Tyskland , 1978)
Huxley, Aldous : The Doors Of Perception (England, London , 1954)
Jaffé, Aniela : GEISTERERSCHEINUNGEN UND VORZEICHEN : EINE PSYCHOLOGISCHE DEUTUNG (Sveits, Zürich , 1958)
Johnson, Raynor C. : The Imprisoned Splendour (England , 1971)
Kaulum, Astrid : Livets Skole. underlige hendelser. (Norge, Lillehammer , 1994)
Koestler, Arthur : Darkness At Noon. (England, Middlesex , 1983)
Koestler, Arthur : Mørke Midt på Dagen. (Norge , 1984)
Krippner (ed.), Stanley : ADVANCES IN PARAPSYCHOLOGICAL RESEARCH - 1: Psychokinesis (New York, USA , 1977)
Krippner (ed.), Stanley : ADVANCES IN PARAPSYCHOLOGICAL RESEARCH - 2: Extrasensory Perception (New York, USA , 1978)
Krippner (ed.), Stanley : ADVANCES IN PARAPSYCHOLOGICAL RESEARCH - 3 (New York, USA , 1982)
Krippner (ed.), Stanley : ADVANCES IN PARAPSYCHOLOGICAL RESEARCH - 4 (USA , 1984)
Krippner (ed.), Stanley : ADVANCES IN PARAPSYCHOLOGICAL RESEARCH - 5 (North Carolina, USA , 1987)
Krippner (ed.), Stanley : ADVANCES IN PARAPSYCHOLOGICAL RESEARCH - 6 (North Carolina , 1990)
Kvamsdahl, Jan-Erik : Marcello Haugens egen lærebok (Mysen, Norge , 1993)
Landsburg, Alan : In Search Of Strange Phenomena. (England, London , 1977)
Lindseth/Angelsen, : Vitenskapens Grenser. (Oslo , 1978)
Marlowe, Geoffrey : Psychic Talents (For the Millions) (Los Angeles, USA , 1968)
Miller, R. DeWitt : Impossible - yet it Happened (New York, USA , 1947)
Miller, R. DeWitt : Stranger than Life (New York,USA , 1955)
Moser, Fanny : OKKULTISMUS: TÄUSCHUNGEN UND TATSACHEN (Sveits, Zürich , 1935)
Nichols, R. Eugene : DER WEG ZUR ENTFALTUNG DER PSI-KRÄFTER : DIE WISSENSCHAFT DER AUSSERSINNLICHEN (Tyskland, Freiburg , 1972)
Ornstein, Robert : THE AMAZING BRAIN (GB, London , 1985)
Ostrander, Sheila : WORAUSWISSEN MIT PSI (Sveits, Bern , 1975)
Owen, A.R.G. : Psychic Mysteries of Canada (Toronto, Canada , 1975)
Panati, Charles : Supersenses - Our Potential for Parasensory Experience (London, GB , 1975)
Parapsychological Assoc., : Research in Parapsychology 1986 (New Jersey, USA , 1987)
Parapsychological Assoc., : Research in Parapsychology 1987 (London, UK , 1988)
Parapsychological Assoc., : Research in Parapsychology 1988 (New Jersey, USA , 1989)
Parapsychological Assoc., : Research in Parapsychology 1989 (New Jersey, USA , 1990)
Parapsychological Assoc., : Research in Parapsychology 1990 (New Jersey, USA , 1992)
Parapsychology Foundation, : Parapsychology and the Experimental Method - Proceedings of and International Conference - 1981 (New York, USA , 1982)
Parapsychology Foundation, : Proceedings of Four Conferences of Parapsychological Studies, 1954 - 1956 (New York, USA , 1957)
Parapsychology Foundation, : Proceedings of Two Conferences on Parapsychology and Pharmacology (New York, USA , 1961)
Parapsychology Foundation, : Proceedings of the First International Conference of Parapsychological Studies - 1953 (New York, USA , 1955)
Parapsychology Foundation, : Spontaneous PSI, Depth Psychology and Parapsychology - Proceedings of an International Conference 1987 (New York, USA , 1992)
Parapsychology Foundation, : The Philosophy of Parapsychology - Proceedings of an International Conference 1976 (New York, USA , 1977)
Parapsykological Assoc., : Research in Parapsychology 1987 (New Jersey, USA , 1988)
Parra, Alejandro : Fenõmenos Paranormales - una introducciõn a los eventos sorprendentes (Argentina , 2004)
Parra, Alejandro : Fenõmenos paranormales (Buenos Aires, Arg , 2004)
Parra, Alejandro : Las Alas de Psiqué, bind 1 (Argentina , 2014)
Parra, Alejandro : Las Alas de Psiqué, bind 2 (Argentina , 2014)
Parra, Alejandro : Psicologia de las Experiencias Paranormales (Buenos Aires, Arg , 2006)
Parra, Alejandro : Psicologĩa de las Experiencias Paranormales (Argentina , 2006)
Parra, Alejandro : Sueños - Cómo interpretar sus mensajes (Buenos Aires, Arg , 2006)
Parsons, Colin : Encounters With the Unknown (London, GB , 1990)
Perry, Michael : Deliverance (London, UK , 1987)
Radnor, Alan : Paranormal or Normal (Luton, UK , 1989)
Randles, Jenny : Beyond Explanation? (London, GB , 1985)
Rhine, Louisa E. : HIDDEN CHANNELS OF THE MIND (USA, New York , 1961)
Rogo, D. Scott : MIRACLES - A PARASCIENTIFIC INQUIRY INTO WONDROUS PHENOMENA (USA, New York , 1982)
Roy, Archie : A Sense of Something Strange (Glasgow, UK , 1990)
Schrenck-Notzing, A.von : GESAMMELTE AUFSÄTZE ZUR PARAPSYCHOLOGIE (Tyskland, Stuttgart , 1929)
Shadowitz, Albert : The Dark Side of Knowledge (Reading, Mass. USA , 1976)
Sherman, Harold : AUSSERSINNLICHE KRÄFTE (Tyskland, Freiburg , 1966)
Smith, Susy : Widespread Psychic Wonders (New York, USA , 1970)
Spraggett, Allen : The Unexplained (New York , 1968)
St.Clair, Sheila : Psychic Phenomena in Ireland (Cork/Dublin, Irland , 1972)
Sällskapet för Psykisk Fo, : Ur själslivets gåtfulla värld (Helsingfors , 1933)
Tabori, Paul : Beyond the Senses - A Report on Psychical Research in the Sixties (London, UK , 1971)
Thorsen, Poul : Människans okända krafter (Stockholm , 1950)
Thouless, Robert H. : From Anecdote to Experiment in Psychical Research (London, UK , 1972)
Tuckett, I. : THE EVIDENCE FOR THE SUPERNATURAL (GB, London , 1932)
Uphoff, Walter : New Psychic Frontiers (USA , 1977)
Van Colle, Harold : The Twig of Relevation (Bath, UK , 1997)
Van Over (ed.), Raymond : Psychology and Extrasensory Perception (New York, USA , 1972)
Wahlström, : KONSTIGA UPPLEVELSER * (Sverige, Stockholm , 1956)
ukjent, : PSYCHICS

Filosofi, teori, metode, kritikk

Amadou, Robert : Das Zwischenreich. Vom Okkultismus zur Parapsychologie (Baden-Baden, Tyskland , 1957)
Bauer, P. : DEN KÄRA VIDSKEPELSEN (Sverige , 1963)
Cannon, Alexander : The invisible influence. A story of the mystic orient with great truths which can never die. (England, London , 1934)
Carrel, Alexis : MENNESKET OG DET UKENDTE (København , 1936)
Cornell, A.D. : Notes for Investigators of Spontaneous Cases (London, UK , 1968)
East, John N. : Eternal Quest. (England, London , 1960)
Gerloff, Hans : THE CRISIS IN PARAPSYCHOLOGY. STAGNATION OR PROGRESS? (USA, New York , 1965)
Hansel, C. : ESP, A SCIENTIFIC EVALUATION (USA, New York , 1966)
Hansel, C.E.M. : ESP and Parapsychology. A Critical Re-Evaluation. (USA, New York , 1980)
Hardy, Alister : THE DIVINE FLAME. NATURAL HISTORY & RELIGION (USA, New York , 1966)
Harris, Melvin : Sorry You've Been Dubed, The truth behind classic mysteries of the paranormal. (England , 1986)
Hope, Murry : Practical Techniques of psychic Self-Defence. How to ensure safety and protection in the occult realms. (England, Wellingborough , 1986)
Koestler, Arthur : JANUS - A SUMMING UP (USA, New York , 1979)
Magnusson, Sven : Det "Övernaturliga" och vår värdsbild (Sverige , 1976)
Mauskopf, Seymour : The Elusive Science. Origins of Experimental Psychical Research (Baltimore, USA , 1980)
Moore, R. Lawrence : In Search of the White Crows - Spiritualism, Parapsychology and American Culture (New York, USA , 1977)
Pauwels, Louis : ETERNAL MAN (GB, London , 1973)
Pearce-Higgins (ed.), Canon J.D. : Life, Death and Psychical Research (London, UK , 1973)
Puharich, Andrija : Beyond Telepathy (New York, USA , 1973)
Rawcliffe, D.H. : Occult and Supernatural Phenomena (New York, USA)
Russell, Bertrand : CONQUEST OF HAPPINESS (USA, New York , 1968)
Russell, Bertrand : MYSTICISM AND LOGIC, AND OTHER ESSAYS (GB, London , 1969)
Tenhaeff, W.H.C. : Inleiding tot de parapsychologie (Utrecht , 1976)
Wasiutynski, J. : GENIET OG DET OVERNATURLIGE (Oslo , 1951)

Historie

Lord, Walter : Titanic - Skipet som ikke kunne synke. (Oslo , 1986)
Medhurst, R.G. : Crookes and the Spirit World (London, GB , 1972)
Oppenheim, Janet : The Other World - Spiritualism and Psychical Research in England, 1850 - 1914 (Cambridge, UK , 1985)
Rhine, Louisa E. : Something Hidden (London, UK , 1983)

ESP (også automatisk skrift, xenoglossi)

Bazett, Margery L. : Beyond The Five Senses. (England, oxford , 1946)
Bond, Frederick Bligh : The Gate of Remembrance (England, Wellingborough , 1978)
Douglas, Nik : The Book of Matan. Automatic Writings from the Brink of Eternity. (England, Suffolk , 1977)
Lethbridge, T.C. : ESP. Beyond Time And Distance (England, London , 1974)
Mühl, Anita : Automatic Writing (Dresden, Tyskland , 1930)
Osty, Eugene : Supernormal Faculties in Man (London, GB , 1923)
Pratt, J. : EXTRA-SENSORY PERCEPTION AFTER SIXTY YEARS (USA, Boston , 1940)
Pratt, J. Gaither : PARAPSYCHOLOGY : AN INSIDER'S VIEW OF ESP (GB, London , 1964)
Rhine, Louisa E. : Sindets løngange (København , 1964)
Sabine, W.H.W : Second Sight in Daily Life (London, UK , 1951)
Smith, Susy : ESP (USA, New York , 1965)
Smythies (ed.), J.R. : Science and ESP (London,UK , 1971)
Stephenson, Madame (Keiro) : Clairvoyance and Crystal Gazing (London, UK , 1907)
Tischner, Rudolf : Telepathy and Clairvoyance (London, UK , 1925)
Winterstein, A. : TELEPATHIE UND HELLSEHEN (Østerrike, Wien , 1948)

Telepati

Adamski, George : Telepati (Vojens, DK , 1959)
Beard, Paul : The James - John Experiment (London, UK , 1973)
Constable, Frank C. : TELERGI : DEN SJÆLELIGE FORBINDELSESVEJ MELLEM MENNESKER (København , 1921)
Ebon, Martin : They Knew the Unknown (USA, New York , 1972)
Garrett, Eileen J. : TELEPATHY (USA, New York , 1968)
Greaves, Helen : Testimony Of Light. (England, Essex , 1988)
Holbourne, Max : Mental Telepathy And ESP Powers for the Millions. (USA, Los Angeles , 1967)
Sherman, Harold : SENDESTATION MENSCH : TELEPATHIE AUF DEM PRÜFSTAND (Tyskland , 1974)
Sinclair, Upton : RADAR DER PSYCHE (Tyskland, München , 1973)
Soal, S.G. : MODERN EXPERIMENTS IN TELEPATHY (GB, London , 1954)
Spiesberger, Karl : PRAKTISCHE TELEPATHIE - ZWEITE, STARK ERWEITERTE AUFLAGE (Tyskland, München , 1976)

Klarsyn, klarhørsel

Butler, W.E. : How to Develop Clairvoyance (England, Wellingborough , 1979)
Gilmark, Astrid : JAG SER (Sverige , 1969)
Leadbeater, C.W. : Clairvoyance (København , 1925)

Prekognisjon, spådomskunst

Bardens, Dennis : Ahead of Time. The mystery of Precognition. (London, UK , 1991)
Berendt, H.C. : Sprung über die zeit. Vorschau in parapsychologischer sight. (Tyskland , 1985)
Cheetham, Erika : The Final Prophecies of Nostradamus (England, London , 1991)
Edwin, R. : UHR OHNE ZEIGER (Sveits , 1957)
Flammarion, Camille : Spådomme om Verdens Undergang. ( , 1973)
Gattey, Charles Neilson : They Saw Tomorrow. Seers and Sorcerers From Delphi till Today. (England, London , 1977)
Goodman, Jeffrey : The Earthquake Generation. A psychic-scientific prediction. (USA, New York , 1979)
Greenhouse, Herbert B : Premonitions: A Leap Into the Future. (England, London , 1972)
Laver, James : Nostradamus or The Future Foretold. (England, Surrey , 1978)
Lewinsohn, Richard : Prophets and Predictions. (England, London , 1961)
Lyttleton, Dame Edith : Some Cases of Prediction. (England, London , 1937)
Mackenzie, Alexander : Prophesies of the Brahan Seer (Glasgow, GB , 1989)
Martin, Kevin : DAS GROSSE ZIGEUNER WAHRSAGE BUCH (Østerrike, Wien , 1973)
N.N., : Nostradamus' profetier (Oslo , 1982)
Ohlmarks, Åke : NOSTRADAMUS PROFETIOR (Sverige , 1960)
Robb, Stewart : Strange Prophesies That Came True (New York, USA , 1973)
Saltmarsh, H.F. : FOREKNOWLEDGE (GB, London , 1938)
Stearn, Jess : The Door to the Future (New York, USA , 1976)
Stoltenberg, Inge : Vor verdens fremtid (København , 1984)
Stromberg, G. : Uppenbarelsebokens profetior (Stockholm , 1934)
Tralins, Robert : Supernatural Warnings (New York, USA , 1974)
Woldben, A. : After Nostradamus (London, UK , 1973)

Psykokinese

Crawford, William Jackson : THE REALITY OF PSYCHIC PHENOMENA. RAPS, LEVITATIONS, ETC. (GB, London , 1919)
Robinson, Diana : To Stretch a Plank (Chicago, USA , 1981)
Uphoff, Walter : Mind Over Matter (Gerrards Cross, UK , 1980)

Poltergeistfenomener

Crowe, Catherine : The Night-side of Nature. Or Ghosts and Ghost-seers (England , 1986)
Fodor, Nandor : On the Trail Of The Poltergeist (USA, New York , 1958)
Sitwell, Sacheverell : Poltergeists (London, UK , 1940)

Selvutvikling i parapsykologi, ESP-tester

Cackenbach, Jayne : Conscious Mind, Sleeping brain. Perspectives on Lucid dreaming. (USA, New York , 1988)
Cade, C. Maxwell : The Awakened Mind. How bio-feedback machines measure the inner activity of your body and brain... (England, London , 1979)
Caslant, E. : Hvordan utvikle dine overnaturlige evner. (Oslo , 1990)
Hellberg, Eira : Vägen til det okända (Stockholm , 1929)
Hughes, Irene : ESPecially Irene, A guide to psychic awareness. (USA, New York , 1972)
Sherman, Harold : How To Make ESP Work For You (USA , 1985)
Somerset, Patrick : Developing ESP (For the Millions) (Los Angeles, USA , 1969)

Apparisjoner, spøkelser

Anson, Jay : Demonene i Amityville. En sann og sjokkerende historie. (Norge, Trondheim , 1977)
Bankhofer, H. : GESPENSTER, GEISTER, ABERGLAUBE (Tyskland, Bayreuth. , 19740)
Bjerre, Poul : SPØKERIER ( , 1947)
Cheiro, : True Ghost Stories (England, London)
Halifax, Lord : Chost Book. A Collection of Stories of Haunted Houses, apparitions and Supernatural Occurrences. (England, London)
Harrison, Peter : Spinechiller. (England, Wellingborough , 1990)
O'Donnell, Elliott : True Stories From the Great Ghost Hunter (London, UK , 1991)
Willers, U. : SPØKSYN OCH VÄRKLIGHET (Sverige , 1961)

Ut-av-kroppen opplevelser (kroppsfrihet)

Bord, Janet : Astral Projection. Understanding your Psychic Double. (England, Wellingborough , 1977)
Holroyd, Stuart : Psychic Voyages. (England, London , 1976)
Ophiel, : The Art and Practice of Astral Projection (New York, USA , 1977)
Walker, Benjamin : Beyond the Body - The Human Double and the Astral Planes (London, UK , 1974)

Hinsidighetsproblemer, liv etter døden

Allsop, Edward J. : Comfort Ye My People (England, Sussex)
Bayless, Raymond : Apparitions and Survival of Death. (USA, new York , 1973)
Beard, Paul : Living On. A Study of Altering Consciousness After Death. (London, UK , 1980)
Bedford, James : DAS DELPASSE-EXPERIMENT (Tyskland, München , 1977)
Bernstein, Morey : The search for Bridey Murphy (USA, New York , 1956)
Brune, Francois : Les morts nous parlent (Paris , 1990)
Crookall, Robert : What happens when you die? (England, London , 1978)
Cummins, Geraldine : The Road to Immortality (England, London , 1967)
Currie, Ian : Du kan ikke dø (Oslo , 1992)
Davis, Marietta : Livet etter Døden. Ni døgn borte fra legemet (Norge, Elvenesvågen)
Desmond, Shaw : Die Liebe nach dem Tode (Tyskland, Freiburg , 1959)
Desmond, Shaw : Wie du lebst, wenn du gestorben ist (Tyskland, Freiburg , 1960)
Desmond, Shaw : You Can Speak With Your Dead. (England, London , 1953)
Dethlefsen, Thorwald : DAS LEBEN NACH DEM LEBEN (Tyskland, München , 1974)
Eklund, Karin : Døden finns inte. Telepatiska och andliga upplevelser. (Sverige, Bro , 1991)
Fenwick, Peter : The Art of Dying (Storbritannia , 2013)
Findlay, J. Arthur : Den underbara verkligheten (Stockholm , 1948)
Fiore, Charles : Death Encounters. (USA, New York , 1979)
Ford, Arthur : The Life Beyond Death. (USA, New York , 1972)
Fryer, Charles : The Life Beyond Death - A General Guide (London, UK)
Gilbert, Alice : Philip In Two Worlds. (England, London , 1948)
Hall, Manly P. : Death To Rebirth (USA, Los Angeles , 1979)
Harlow, Ralph : DET ER LIV ETTER DØDEN (Oslo , 1963)
Harrison, Peter : Mystic Forces. (England, Wellingborough , 1989)
Hemleben, Johannes : JENSEITS : IDEEN DER MENSCHHEIT ÜBER DAS LEBEN NACH DEM TODE VOM ÄGYPTISCHEN TOTENBUCH (Tyskland, Hamburg , 1980)
Hick, John : Death And Eternal Life (England, London , 1979)
Kastenbaum, Robert : Is There A Life After Death ? (USA, New York , 1984)
Kastenbaum, Robert : Is There Life After Death? (Toronto, Canada , 1984)
Kennedy, David : A Venture In Immortality (England, , 1987)
Leadbeater, C.W. : The Other Side of Death (England , 1904)
Lodge, Oliver : RAYMOND - ELLER LIVET OCH DÖDEN (Sverige, Stockholm , 1921)
Lund, David H. : Death and Consciousness (Jefferson, NC, USA , 1985)
Martensen-Larsen, H. : Om døden og de døde (Første del) (København , 1925)
Martensen-Larsen, H. : Om døden og de døde. (del II: Glimt gennem forhænget) (København , 1926)
Mattiesen, Emil : Das Persönliche Überleben des Todes I-III (Berlin, Tyskland , 1987)
McComb, Samuel : The Future Life in the Light of Modern Inquiry (London, GB , 1920)
Moody, Raymond : TANKER OM LIV ETTER LIVET (Oslo , 1978)
Moore, Clifford H. : Ancient Beliefs in the Immortality of the Soul (London, GB , 1931)
Osborn, Arthur W. : The Superphysical (London, GB , 1974)
Pike, James : THE OTHER SIDE. AN ACCOUNT OF MY EXPERIENCE WITH PSYCHIC PHENOMENA (GB, London , 1975)
Pisani, Isola : Mourir n'est pas Mourir (Paris, Frankrike , 1978)
Pisani, Isola : Preuve de sortie - Croire ou Savoir? (Paris, Frankrike , 1980)
Randall, Neville : Life After Death (London, GB , 1977)
Richards, H. J. : Death and After: What Will Really Happen? (London , 1980)
Rogo, D. Scott : Life After Death - The Case for Survival of Bodily Death (Storbritannia , 1986)
Russell, Edward W. : Prospects of Eternity - Debunking Death (Suffolk, UK , 1982)
Slot-Henriksen, Rolf : Dødsoplevelsen I-II (København, Danmark , 1984)
Smyth, J. Paterson : Evangeliet om det hinsidige (Kristiania , 1920)
Spraggett, Allen : The Case for Immortality - The Story of Life After Death (New York, USA , 1975)
Springers, Rebecca : Innenfor paradisets porter (Moss , ?)
Stead, William T. : After Death (London, UK , 1914)
Tweedale, Charles L. : Man's Survival After Death (London, UK , 1942)
Watson, Lyall : GRENSELØST LIV (Norge , 1982)
Wood, Frederic H. : Through the Psychic Door (London, UK , 1954)

Thanatologi, nær-døden-opplevelser

Greyson (ed.), Bruce : The Near-Death Experience (Springfield, USA , 1984)
Hodson, Geoffrey : Through the Gateway of Death (London , 1967)
Kübler-Ross, Elisabeth : Death. The final stage of growth. (USA, New Jersey , 1975)
Kübler-Ross, Elisabeth : FØR LIVET EBBER UT (Oslo , 1973)
Kübler-Ross, Elisabeth : On Death and Dying. (England, Norwich , 1977)
Kübler-Ross, Elisabeth : Questions and Answers on Death and Dying. (USA, New York , 1976)
Levine, Stephen : Who Dies?. An investigation of Conscious Living and Conscious Dying. (USA, New York , 1982)
Osis, Karlis : At the Hour of Death - What They Saw (New York, USA , 1977)
Osis, Karlis : DEATHBED OBSERVATIONS BY PHYSICIANS AND NURSES (New York, USA , 1961)
Oxenham, John : Out of the Body - A Plain Man's Parable of the Life to Come (London, GB , 1941)
Rygh, Magne H. : Meningen med livet (Trondheim , 1991)

Reinkarnasjon

Allgeier, K. : DU HAST SCHON EINMAL GELEBT (Tyskland , 1979)
Bauer, Dietrich : Gespräche mit Ungeborenen. Kinder kündigen sich an. (Tyskland, Stuttgart , 1988)
Blythe, Henry : The Three Lives of Naomi Henry. An Investigation Into Reincarnation. (England, London , 1956)
Busch, Oscar : Hur människan tvinnas (Stockholm , 1969)
Cerminara, Gina : Many Mansions (England, London , 1976)
Cooper, Irving S. : Reincarnation (Wheaton, Illinois , 1964)
Fischer, Joe : The Case for Reincarnation (England, Glasgow , 1986)
Granston, Sylvia : Reincarnation. A New Horizon In Science, Religion and Society. (USA, New York , 1984)
Grant, Joan : De mange liv (København , 1975)
Grant, Joan : Many Lifetimes (New York , 1968)
Haich, Elisabeth : Initiation. The story of one woman's spiritual and psychic odyssey through two lifetimes. (England , 1988)
Leek, Sybil : REINCARNATION - THE SECOND CHANCE (USA, New York , 1975)
Lenz, Frederick : Lifetimes. True Accounts Of Reincarnation (New York, USA , 1986)
Lifton, R.J. : Living And Dying (USA, New York , 1975)
Montgomery, Ruth : Companions Along the Way (New York, USA , 1976)
Smith, Susy : Reincarnation for the Millions (New York , 1969)
Steiger, Brad : You Will Live Again (New York, USA , 1978)
Ten Dam, Hans : Exploring Reincarnation (London, UK , 1990)
Tucker, Jim : Life Before Life (Storbritannia , 2006)
Weiss, Bian L. : Through Time Into Healing (New York, USA , 1993)
Weiss, Brian L. : Mange liv, mange mestere (Oslo , 1991)
Whitton, Joel L. : Life Between Life (London, UK , 1988)

Elektronisk transkommunikasjon (stemmer)

Ellis, D.J. : The Mediumship of the Tape Recorder. (England, West Sussex , 1978)
Thorlin, Claude : De döda talar på band (Stockholm , 1972)

Spiritualisme, medier, kanalisering

Barbanell, Maurice : Across the Gulf (London, UK , 1945)
Barbanell, Maurice : Keep the Rome Fires Burning (London,UK , 1946)
Barbanell, Maurice : This is Spiritualism (ENGLAND, London , 1967)
Besterman, Theodore : Some Modern Mediums (England, London , 1930)
Boddington, Harry : The University of Spiritualism (England, London , 1974)
Bonne, H. : Livet og aandeverdenen (Danmark , 1983)
Bonne, H. E. : Livet og aandeverdenen - psykiske oplevelser gennem 25 aar (København , 1924)
Boussou, M. : EIN SELTSAMER BERUF (Sveits , 1956)
Bouvier, Hélène : Une voyante témoigne (Frankrike, Paris , 1967)
Braconnier, H. : MITT LIV MED DET OKÄNDA (Sverige , 1972)
Briem, E. : SPIRITISMENS HISTORIA (Sverige, Lund , 1922)
Bäckman (red.), Birgit : Spiritualismens i närbild (Göteborg, 1979)
Cummins, Geraldine : SWAN ON A BLACK SEA (GB, London , 1966)
Cummins, Geraldine : Thc Childhood of Jesus (London, UK , 1937)
Cummins, Geraldine : The Fate of Colonel Fawcett (London, UK , 1955)
Cummins, Geraldine : The Manhood of Jesus (London, UK , 1963)
Dooley, Anne : Guidance from Silver Birch (London, UK , 1986)
Dowding, Marshal Lord : Lychgate (England, London , 1945)
Eriksen, Henrik : Spiritisme og virkelighet. Et tidsbilde fra 30-årene. (Oslo , 1975)
Findlay, Arthur : The Rock of Truth. (England, London , 1976)
Gerloff, Hans : Die Phantome von Kopenhagen (Tyskland , 1958)
Gerloff, Hans : Die Phantome von Kopenhagen (Nachtrag 1) (München, Tyskland , 1955)
Gerloff, Hans : Die Phantome von Kopenhagen. Das Medium Einar Nielsen (Tyskland, München , 1955)
Gillmark, Astrid : Jag Vet (Sverige, Uppsala , 1965)
Goos, Paul : Vor tids videnskab og spiritualismen (København , 1969)
Grant, Joan : So Moses was Born (London, UK , 1952)
Greaves, Helen : The Challenging Light. (Sudbury, UK , 1984)
Greaves, Helen : The Dissolving Veil. (England, London , 1975)
Greber, Johannes : Communication With The Spirit World Of God. (Teaneck, NJ, USA , 1970)
Hall, Trevor H. : The Spiritualists. (England, London , 1962)
John, Brother : The Truth has no Label (London, UK , 1977)
Johnson, R.C. : NURSLINGS AND IMMORTALITY (GB, London , 1957)
Jones, Nella : Nella: A psychic Eye. How to see into the mind, the future, and the world beyond. (England, london , 1992)
Lehmann, Rosamund : Letters From Our Daughters, 1 - 2 (London, UK , ?)
Lester, Reginald M. : In Search Of The Hereafter. (England, London , 1952)
Martensen-Larsen, H. : Spiritismens blændværk og sjæledybets gaader. (Første del) (København , 1922)
Martensen-Larsen, H. : Spiritismens blændværk og sjæledybets gaader (Anden del) (København, Danmark , 1922)
Moses, Stainton : Higher Aspects of Spiritualism (London, GB , 1880)
Moses, W. Stainton : Aandeverdenen (København , 1914)
Ohlhaver, Hinrich : De døde lever - Egne Oplevelser (København, Danmark , 1952)
Owen, G.Vale : WHAT HAPPENS AFTER DEATH (GB, London)
Payne, Phoebe : This World and That (London, GB , 1950)
Perriman, A.E. : Boadcasting From Beyond (London, UK , 1952)
Philips, P. : Is Death the End? (London, GB , 1975)
Plant, Ruth : Journey Into the Light (London, GB , 1972)
Pole, Wellesley Tudor : A Man Seen Afar (London , 1965)
Prince, Walter F. : The Case of Patience Worth (New York, USA , 1964)
Psychic Magazine, : Psychics - In-depth Interviews From the Psychic Magazine (London, UK , 1972)
Roberts, Jane : The Seth Material (New York , 1976)
Roberts, Ursula : Colour Healing for the New Age (London)
Roberts, Ursula : Hints for Harmony of Body and Soul (London)
Roberts, Ursula : Hints on Mediumistic Development (London , ?)
Roberts, Ursula : I Knew Moses (London , 1973)
Roberts, Ursula : Look at the Aura (London , 1977)
Roberts, Ursula : Spiritual Virtues in the Aura (London)
Salter, W.H. : Trance Mediumship (London, UK , 1950)
Saltmarsh, H.F. : Evidence of Personal Survival From Cross Correspondances (London,UK , 1938)
Sandys, Cynthia : The Awakeing Letters (Jersey, UK , 1978)
Schwaffer, Hannen : Northcliffes återkomst (Stockholm , 1931)
Sculthorp, Frederick C. : Excursions to the Spirit World (London, UK , 1973)
Sharp, Arthur F. : The Spirit Saith, vol. 1 (London , 1954)
Sharp, Arthur F. : The Spirit Saith, vol. 2 (London , 1956)
Silve, Ulla : Healing i teori & praktik (Malmö , ?)
Stodel, Karl : Den guddommelige Hverdag (København , 1937)
Tabori, Paul : Companions of the Unseen (London, UK , 1968)
Turner, James : Stella C. (London, UK , 1973)
Türck, Sven : Videnskabens kolde fødder (København , ?)
Türck, Sven : JEG VAR DUS MED AANDERNE ( , 1945)
Veronica, : Co-operation (Ilfracombe, Devon UK , ?)
White, Ruth : Gildas Communicates (Suffolk, UK , 1971)
White, Ruth : Seven Inner Journeys (London, UK , 1974)
Wickland, Carl A. : 30 Years Among the Dead (Hollywood, USA , 1974)
Wynn, Walter : Rupert lever! (Kristiania , 1919?)
Yost, Casper S. : Patience Worth - A Psychic Mystery (London, UK , 1916)

Psykologi, bevissthet, psykiatri,

Bennet, Arnold : MENTAL EFFICIENCY - AND OTHER HINTS TO MEN AND WOMEN (GB, London)
Binet, Alfred : LES ALTÉRATIONS DE LA PERSONNALITÉ (Frankrike, Paris , 1912)
Binet, Alfred : ON DOUBLE CONSCIOUSNESS (USA, Chicago , 1896)
Birkeli, Emil : PERSONLIGHETENS GÅTER (Oslo , 1950)
Björkhem, John : Livet och människan - En bok om själavård (Stockholm , 1952)
Blakeslee, Thomas R. : Das rechte Gehirn: Das Unbewusste und seine chöpferische Kräfte (Tyskland, Freiburg , 1982)
Braatøy, Trygve : De nervøse sinn, del 1 og 2 (Oslo , 1947)
Brudal, Lisbeth F. : Psykiske kriser i et nytt perspektiv. (Norge , 1989)
Duve, Anne-Marit : Tanker Til Tiden. Aktuelle sentrale menneskelige og sosiale problemer i dybdepsykologiske perspektiv. (Oslo , 1968)
Duve, Arne : Psychology and God (USA, , 1978)
Freud, Sigmund : TOTEM AND TABOO : RESEMBLANCES BETWEEN THE PSYCHIC LIVES OF SAVAGES AND NEUROTICS (GB , 1938)
Friedrich, Otto : Going Crazy. An Inquiry Into Madness in Our Time. (USA, New York , 1977)
Geley, Gustave : From the Unconscious to the Conscious. (England, London , 1920)
Hendri, Andreas : PSYCHE UND WELTALL (Sveits, Zürich , 1975)
Hunter, Ian M.L. : Memory. (USA, New York , 1976)
Loye, David : The Sphinx and the Rainbow (Boulder, COL, USA , 1983)
McDougall, William : An Outline of Psychology (London, GB , 1923)
Neppe, Vernon M. : The Psychology of Déja Vu (Johannesburg, Sør-Afrika , 1983)
Nissen, Ingjald : PSYKOPATENES DIKTATUR (Oslo , 1975)
Ornstein, E. Robert : THE PSYCHOLOGY OF CONSCIOUSNESS (USA , 1978)
Ornstein, Robert E. : TO SIDER AV BEVISSTHETEN (Oslo , 1980)
Ouspensky, P.D. : PSYCHOLOGY OF MAN'S POSSIBLE EVOLUTION (GB, London , 1978)
Pauss, Kirsten : VANSKER OG VEKST HOS BARN OG UNGDOM (Oslo , 1980)
Penfield, Wilder : THE MYSTERY OF THE MIND (USA, Princeton , 1975)
Prince, Morton : THE DISSOCIATION OF A PERSONALITY. A BIOGRAPHICAL STUDY IN ABNORMAL PSYCHOLOGY (GB, London , 1906)
Putscher, Marielene : DIE FÜNF SINNE (Tyskland, München , 1978)
Raknes, Ola : WILHELM REICH AND ORGONOMY (Oslo , 1970)
Rawcliffe, D.H. : The Psychology of the Occult (London, UK , 1952)
Ryborz, Heinz : DIE GEHEIME KRAFT IHRER WUNSCHE (Sveits, Zürich , 1977)
Schatzman, Morton : THE STORY OF RUTH (GB, , 1980)
Schjelderup, Harald : DET SKJULTE MENNESKE (Oslo , 1961)
Schjelderup, Harald K. : Nevrose eller sunnhet (Oslo , 1968)
Schreiber, Flora Rheta : Sybil (GB, London , 1975)
Schreiber, Flora Rheta : Sybil (London, UK , 1974)
Sigrell, Bo : PSYKOTERAPI (Oslo , 1975)
Silverman, Irwin : THE HUMAN SUBJECT IN THE PSYCHOLOGICAL LABORATORY (New York, USA , 1977)
Stafford-Clark, David : DETTE SA SIGMUND FREUD (Oslo , 1969)
Stevenson, Ian : THE DIAGNOSTIC INTERVIEW (New York, USA , 1971)
Strömgren, Erik : PSYKIATRI (København , 1958)
Styron, William : Darkness Visible (New York, USA , 1990)
Tauber, E.S. : PRELOGICAL EXPERIENCE (USA, New York , 1959)
Taugbøl, Ole-Kjell : PÅ JAKT I SJELEDYPETS JUNGEL (Oslo , 1959)
Tuby (ed.), Molly : IN THE WAKE OF JUNG (UK , 1983)
Tyrrell, G. : DEN MENNESKELIGE PERSONLIGHET (Danmark , 1950)
Wehr, Gerhard : Jung - A Biography (London, UK , 2001)
Ås(red.), Arvid : FORSKERFERD I SINNETS DYBDER (Oslo , 1965)

Drømmer

Becker, Raymond de : The Understandings of Dreams. Or the Machinations of the Night. (England , 1968)
Belaugh, James : Understanding Dreams, for the millions. (USA, Los Angeles , 1968)
Bertelsen, Jes : Drømme, Chakrasymboler og Meditation. (København , 1982)
Bjerre, Poul : DRÖMMENS HELANDE KRAFT (Sverige , 1952)
Boss, Dr., Medard : The Analysis Of Dreams. (England, London , 1957)
Cornillier, Pierre-Emilie : The Prediction of the Future (England, London , 1947)
Crisp, Tony : Do You Dream? How to Gain Insight Into Your Dreams. (USA, N,Y, , 1972)
Dee, Nerys : Your Dreams & What they Mean. How to understand the secret language of sleep. (England , 1986)
Diamond, Edwin : The Science Of Dreams (England, London , 1962)
Diamond, Edwin : Våre Drømmer. Hva vitenskapen idag vet om menneskenes drømmeliv, om hva vi drømmer, hvorfor og hvorledes. (Oslo , 1963)
Doucet, Friedrich W. : Drømmetydning (Oslo , 1983)
Faraday, Ann : Dream Power (USA, New York , 1981)
Frostegren, Louise Minerva: Förstå Dina Drömmar. En nyckel till självkännedom. (Sverige, Västerås, 1987)
Gackenbach (ed.), Jayne : Conscious Brain, Sleeping Mind (New York, USA , 1988)
Hillerdal, Gunnar: I drömmen om natten (Stockholm, 1982)
Johnson, Gordon : Om Drømmer (Oslo , 1978)
Lee, S.G.M. : Dreams & Dreaming. Selected Readings. (England, Middlesex , 1973)
Nagera (ed.), H. : Basic Psychoanalytic Concept on the Theory of Dreams (London, GB , 1969)
Parra, Alejandro : Sueños - Cómo interpretar sus mensajes (Argentina , 2006)
Stevens, William Oliver : The Mystery of Dreams (London, UK , 1950)

Hypnose

Björkhem, John : De hypnotiska hallucinationerna (Stockholm , 1943)
Cuddon, Eric : Hypnosis, Its Meaning and Practice (England, London , 1957)

Synkronisitet

MacGregor, Trish : The 7 Secrets of Sychronicity (London , 2010)

Endrede bevissthetstilstander, besettelse, stigmatisering, exorsisme

Allen, Thomas : Possessed (London, UK , 1993)
Baldwin, Louis : Oneselves. Multiple Personalities, 1811-1981. (USA, Jefferson , 1984)
Ebon, Martin : Exorcism. Fact Not Fiction (USA, New York , 1974)
Ebon, Martin : Exorcism. Past and Present (England, London , 1975)
Guirdham, Arthur : Obsession. Psychic Forces And Evil In The Causation Of Disease. (England, London , 1988)
Guttmann, Alfred : Underbevissthetes gåter og problemer. (Oslo , 1951)
Huxley, A. : Heaven and Hell (GB, London , 1956)
Santesson, Hans Stefan : The Case for Exorcism (New York, USA , 1974)
Underwood, Peter : Exorcism (London, UK , 1990)
Watkins, Leslie : The Real Excorsists (London, UK , 1984)

Psykologisk selvutvikling, terapi

Holiman, James W. : Formelen til suksess (Haugesund , 1987)
Schucman, Helen : A COURSE IN MIRACLES (London, UK , 1985)
Schucman, Helen : A Course in Miracles (London , 1996)
Steiner, R.Lee : PSYCHIC SELF-HEALING FOR PSYCHOLOGICAL PROBLEMS (New Jersey, USA , 1977)
Wolff, William : Psychic Self-Improvement (For the Millions) (Los Angeles, USA , 1966)

Meditasjon, yoga

Baba, Sai : Meditation (København , 1988)
Brunton, Paul, Ph.D. : The Inner Reality (England, London , 1962)
Prem, Sri Krishna : The Yoga of the Bhagavat Gita (London , 1951)
Steinbrecher, Edwin C. : THE INNER GUIDE MEDITATION (Wellingborough, UK , 1982)
Yesudian, Selvarajan : YOGA OG HELSE (Oslo , 1960)

Humaniora, mytologi, kunst

Hawken, Paul : THE MAGIC OF FINDHORN (USA, New York , 1976)
Pauwels, Louis : DEN FANTASTISKE VIRKELIGHED (Danmark , 1970)

Antropologi, sosiologi

Owen, Alex : THE DARKENED ROOM (London, GB , 1989)

Folklore, folkeminnegransking

Lehman, Alfred : OVERTRO OG TROLLDOM ( , 1968)
Maple, Eric : Supernatural England (London, GB , 1977)
Williams, Michael : SUPERNATURAL IN CORNWALL (Bodmin, UK , 1974)

Religion, kosmologi, generell filosofi

Agerskov, Michael : Forsoningslæren og genvejen (Danmark , 1980)
Brochman, Georg : MENNESKET OG LYKKEN (Oslo , 1945)
Brochmann, Georg : MENNESKET OG EVIGHETEN (Oslo , 1951)
Brunton, Paul : Veien inn til deg selv (Norge , 1954)
Brunés, Tons : ENERGIEN DER URZEIT (Tyskland , 1977)
Christie-Murray, David : Voices from the Gods, Speaking With Tongues. (England , 1978)
Cunradi, Charles : The Phenomenon Of Evil. (England, London , 1966)
Hagin, Kenneth E. : 8 syner av Jesus (Norge)
Israel, Martin : Precarious Living, The path to life. (ENGLAND, London , 1976)
James, William : RELIGIØE ERFARINGER (København , 1911)
Johnson, Raynor C : The Spiritual Path. (England, London , 1972)
Knight, Margaret : Morals Without Religion, and other essays (ENGLAND, London , 1954)
Lewis, C.S. : LETTERS TO MALCOLM, CHIEFLY ON PRAYER (GB, London , 1969)
Lewis, C.S. : MIRACLES. A PRELIMINARY STUDY (GB, London , 1970)
Lewis, C.S. : REFLECTIONS ON THE PSALMS (GB, London , 1969)
Shapley, Harlow : Utblick från en fjärran stjärna (Stockholm , 1965)

Vestlige religiøse retninger (kristendom, islam, jødedom, baha'i)

Aukrust, Olav : Tilbake til det ukjente (Oslo, Norge , 1982)
Baker, H.A. : Syner bak forhenget (Norge, Elnesvågen)
Bennett, John G. : NEEDS OF A NEW AGE COMMUNITY (GB , 1977)
Besant, Annie : THOUGHT POWER. ITS CONTROL & CULTURE ( , 1920)
Charpentier, Louis : Mysterierna i Chartres (Stockholm? , 1973)
Chesterton, G.K. : FRITENKERI OG RETTROENHET (København , 1925)
Cummins, Geraldine : The Scripts of Cleophas (England, London , 1928)
Dragsdal, J. : PÅ SPORET AV DEN STORE VIRKELIGHET (Norge)
Gross, Sr Darwin : GEMS OF SOUL ( , 1980)
Hagin, Kenneth E. : MENNESKET I TRE DIMENSJONER (Norge , 1984)
Hagin, Kenneth E. : MENNESKETS ÅND (Norge , 1984)
Hagin, Kenneth E. : Åtte syner av Jesus (Torp, Norge)
Hillerdal, Gunnar : De så og hørte Jesus (København , 1988)
Høffding, Harald : (København , 1910)
Martensen-Larsen, H. : Paa Evighedens Kyst. 3.del av Om døden og de døde (København , 1927)
Misvær, Ola : Mene mene (Oslo , 1986)
Morrish, Furze : OUTLINE OF METAPHYSICS (GB, London)
Pole, W. Tudor : WRITING ON THE GROUND (London, GB , 1968)
Pugh, Liebie : Universell kontakt (Hälsingborg , 1968)
Robinson, F.B. : THE GOD NOBODY KNOWS (USA, Idaho , 1930)
Schjelderup, Kristian : DEN GRUNN HVORPÅ JEG BYGGER (Oslo , 1957)
Schjelderup, Kristian : LYS I MØRKET (Oslo , 1965)
Schjelderup, Kristian : UNDER ÅPEN HIMMEL (Oslo , 1969)
Trevelyan, George : A VISION OF THE AQUARIAN AGE (London, UK , 1977)
Van Dusen, Wilson : THE PRESENCE OF OTHER WORLDS - The findings of Emanuel Swedenborg (New York, USA , 1975)
Vara, Berhard : BIBELEN, MENNESKET OG DOGMENE (Oslo , 1979)
Walker, Benjamin : GNOSTICISM - ITS HISTORY AND INFLUENCE (London, UK , 1989)
Wilson, Ian : JESUS - THE EVIDENCE (London, UK , 1984)

Østlige religiøse retninger

Evan-Wentz, W.Y. : Milarepa - Tibets store Yogi (Stockholm , 1954)
Krishnamurti, Jiddu : Frihet fra det kjente (Oslo , 1975)
Marguerite, Jalving : Med Baba ved min side (Danmark , 1994)
Murphet, Howard : Sai Baba (København , 1988)
Murphet, Howard : Sai Baba - Man of Miracles (London, UK , 1984)
Rampa, Lobsang : DET TREDJE ØYE (Oslo , 1956)
Reichelt, K.L. : Fromhetstyper og helligdommer i øst-Asia. En religionspsykolgisk undersøkelse - Bind 1-3 (Oslo , 1947-49)
Watts, Alan : THE WISDOM OF INSECURITY (London, UK , 1978)
Wilhelm, Richard : I Ching - Forvandlingernes bog (København , 1991)

Mystikk og mystikere

Brunton, Paul, Dr. : The Spiritual Crisis of Man (England, London , 1970)
Cox, Michael : Mysticism. The direct experience of God (England, Wellingborough , 1983)
Grøndahl, I.C. : I ÅND OG SANNHET (Oslo , 1962)
Hall, Manly P. : Sages & Seers. (USA, Los Angeles , 1959)
Hansen, Chadwick : Witchcraft At Salem (USA, New York , 1969)
King, Francis : WISDOM FROM AFAR (GB, London , 1975)
N.N., : Den inviede - Beretningen om en stor sjel (København , 1957)
N.N., : Den inviede i den nye verden (København , 1959)
N.N., : Den inviede vender tilbake (København , 1962)
Stace, T. Walter : TEACHINGS OF THE MYSTICS
Thurston, H. : DIE KÖRPERLICHEN BEGLEITERSCHEINUNGEN DER MYSTIK (Sveits , 1956)
Walshe, M.O'C. (ed.) : Meister Eckhart - Sermons & Treaties, Vol.3 (Shaftesbury, UK , 1987)
Walshe, M.O'C. (ed.) : Meister Eckhart - Sermons & Treatises, Vol.1 (Shaftesbury, Dorset, UK , 1987)
Walshe, M.O'C. (ed.) : Meister Eckhart - Sermons & Treatises. Volume 2. (Shaftesbury, UK , 1987)

Esoteriske retninger (teosofi, antroposofi, Gurdieff, etc.)

Bendit, Lawrence J. : The Mysteries Today and Other Essays (London , 1973)
Blavatsky, H. P. : An Abridgement of The Secret Doctrine (London, UK , 1968)
Blavatsky, H. P. : The Secret Doctrine Vol.1, Cosmogenesis Part 1 (London, UK , 1950)
Codd, Clara M. : The Ageless Wisdom of Life (Madras, India , 1967)
Codd, Clara M. : The Way of the Disciple (Madras, India , 1964)
Leadbeater, C. W. : Teosofi - en kort översikt (Stockholm , 1916)
Ouspensky, P.D. : ET NYT VERDENSBILLEDE (Danmark , 1950)
Powell, Arthur E. : THE ETHERIC DOUBLE - An Allied Phenomena (London, GB , 1969)
Price, Leslie : MADAME BLAVATSKY UNVEILED ?
Rogers, L. W. : Elementary Theosophy (Wheaton, Illinois , 1956)
Sinnett, A. P. : The Occult World (London , 1969)
de Purucker, G. : Andens vind - Livsproblem i teosofisk blysning (Stockholm , 1947)
de Purucker, G. : Wind of the Spirit (San Diego, CA , 1976)

Eckankar

Gross, Darwin : YOUR RIGHT TO KNOW ( , 1979)
Twitchell, Paul : DIALOGUES WITH THE MASTER ( , 1979)
Twitchell, Paul : ECKANKAR ( , 1969)
Twitchell, Paul : ECKANKAR - The Key to Secret Worlds (San Diego, USA , 1969)
Twitchell, Paul : ECKANKAR : COMPILED WRITINGS, VOL. 1 (USA, California , 1975)
Twitchell, Paul : ECKANKAR DICTIONARY ( , 1978)
Twitchell, Paul : ECKANKAR, ILLUMINATED WAY LETTERS (USA, California , 1974)
Twitchell, Paul : LETTERS TO GAIL
Twitchell, Paul : SHARIYAT-KI-SUGMAD - BOOK ONE AND TWO (USA, California , 1971)
Twitchell, Paul : STRANGER BY THE RIVER ( , 1978)
Twitchell, Paul : TALONS OF TIME ( , 1978)
Twitchell, Paul : THE DIFFICULTIES OF BECOMING THE LIVING ECK-MASTER ( , 1980)
Twitchell, Paul : THE ECK-VIDYA ( , 1978)
Twitchell, Paul : THE FAR COUNTRY ( , 1981)
Twitchell, Paul : THE FLUTE OF GOD ( , 1979)
Twitchell, Paul : THE SPIRITUAL NOTEBOOK ( , 1979)
Twitchell, Paul : THE TIGERS FANG (USA, California , 1967)

Sjamanisme, naturreligioner

Michell, John : THE EARTH SPIRIT. ITS WAYS, SHRINES AND MYSTERIES (USA , 1975)
Ottar, tidsskrift : Noaidier og trommer (Norge, Tromsø , 1997)

Nyåndelighet, New Age

Cumbey, Constance : Regnbuens skjulte farer. Ny tid-bevegelsen og den kommende barbariske tidsalder. (Norge, Hovet , 1983)

Filosofi

Aurobindo, Sri : The Integral philosophy of Sri Aurobindo. (England, London , 1960)
Bennett, J. G. : The Crisis in Human Affairs (London, UK , 1948)
Gabrielsen, Trond : Sinnets Indre Verden. Kilden til en moderne livsoppfatning (Oslo , 1978)
Hedenius, Ingemar : ATT VÄLJA LIVSÅSKÅDNING (Oslo , 1951)
Heitler, Walter : MENNESKET OG DEN NATURVITENSKAPELIGE ERKJENNELSE (Oslo , 1962)
Høegh, Carl : FILOSOFIENS VIRKELIGHET (Oslo , 1964)
Høegh, Carl : QUO VADIS (Oslo , 1965)
Nietsche, Friedrich : HINSIDES GODT OG ONDT (Oslo , 1989)
Ouspenski, P.D. : Tertium Organum (København , 1949)
Schreiner, Erling : NATURVIDENSKAP OG RELIGION (Oslo , 1933)
Whyte, L.L. : THE NEXT DEVELOPMENT IN MAN (New York, USA , 1950)

Naturvitenskap

Boschke, Friedrich : DAS UNERFORSCHTES: DIE UNBEKANNTE WELT IN DER WIR LEBEN (Tyskland, Düsseldorf , 1975)
Lieber, Arnold : DER MONDEFFEKT. EINFLÜSSE AUF DEN MENSCHEN (Tyskland , 1981)
Sagan, Carl : PARADISETS DRAGER - OM UTVIKLING AV MENNESKETS INTELLIGENS (Oslo , 1980)
Wasiutynski, Jeremi : UNIVERSET (Oslo , 1963)

Naturfilosofi

Aitken, Robert Grant : DEN STORA PLANEN: ORDNING OCH INTELLIGENS I NATUREN (Sverige, Stockholm , 1935)
Huxley, Julian : Evolution in Action (New York, USA , 1957)
Maturana, H. : Kundskabens træ - Den menneskelige erkendelses biologiske rødder (Åbyhøj, Danmark, 1987)
Michel, Paul-Henri : The Cosmology of Giordano Bruno (London, GB , 1973)
Noüy, Lecomte du : Menneskets plass i utviklingen (Oslo , 1948)
Schrödinger, Erwin : What is Life? The Pysical Aspect of the Living Cell (Cambridge, UK , 1945)
Sinnott, Edmund W. : THE BIOLOGY OF THE SPIRIT (New York, USA , 1955)
Strömberg, Gustav : Det eviga sökandet (Stockholm , 1948)
Watson, Lyall : Naturens mørke side (København , 1996)
Wright, Georg H. von : VETENSKAPEN OCH FÖRNUFTET (Stockholm , 1986)

Medisin

Ettinger, Robert C.W. : The Prospect of Immortality. (England, London , 1965)
Ornstein, Robert : THE AMAZING BRAIN (Boston , USA , 1984)
Thumshirn, W. : UNSERE INNER UHR (Sveits, Zürich , 1975)
Tuft, Heidi : MØTE MED DØDEN MIDT I LIVET (Oslo , 1991)

Naturmedisin, alternativ medisin

Andersen, Lis : SONETERAPI (Oslo , 1981)
Carlson, Rick : THE FRONTIERS OF SCIENCE AND MEDICINE (GB, London , 1975)
Reichenbach, Karl von : THE MYSTERIOUS ODIC FORCE (Wellingborough, UK , 1977)
Schul, Bill : THE PSYCHIC FRONTIERS OF MEDICINE (GB, London , 1977)

Helbredelse (ukonvensjonell), healing

Bach, Edward : Heal Thyself. An explanation of the real cause and cure of disease. (England , 1986)
Baker Eddy, Mary : SCIENCE AND HEALTH - WITH KEY TO THE SCRIPTURES (USA , 1934)
Benor, Daniel : Healing Research - Vol. 1 (Deddington, UK , 1993)
Benor, Daniel : Healing Research - Vol. 2 (Deddington, UK , 1994)
Bradbury, Parnell : Adventures in Healing (England, London , 1969)
Carrell, Alexis : Rejsen til Lourdes (København , 1950)
Coleman, Dr. Vernon : Mindpower. How to use your mind to heal your body (England, London , 1986)
Edwards, Harry : THE TRUTH ABOUT SPIRITUAL HEALING (GB, London , 1956)
Gerloff, Hans : Die Heilungen for Lourdes in Lichte der Parapsyhologie (Büdingen-Gettenbach , 1959)
Jones, D.Caradog : SPIRITUAL HEALING. AN OBJECTIVE STUDY (GB, London , 1955)
Kuhlman, Kathryn : HELBREDET FRA KREFT. POLITISJEFENS BEKJENNELSE (Norge, Bergen , 1974)
Lester, Reginald M. : Towards the Hereafter (London , 1956)
Mackintosh, W.H. : THE UNWILLING HEALER (USA, N.Y. , 1979)
Miron, S.G. : The Return of Dr. Lang (Aylesbury, GB , 1973)
Montgomery, Ruth : BORN TO HEAL (USA, New York , 1973)
Sanford, Agnes : Helbredelse (Oslo , 1978)
St.Claire, : PSYCHIC HEALERS (USA, New York , 1979)
Sykes, Pat : YOU DON'T KNOW JOHN CAIN ? ( , 1979)
Tester, M. H. : The Healing Touch (London, UK , 1982)
Thetter, Rudolf : MAGNETISMUS DAS URHEILMITTEL - BERICHT EINES HEILERS (Tyskland, Wiesbaden)

UFO, utenomjordisk intelligens

Clarke, Ardy Sixkiller : Encounters With Star People: Untold Stories of American Indians (USA , 2012)
Evans, Hilary : UFOs. The Greatest Mystery (London, UK , 1979)
Good, Timothy : Earth - An Alien Enterprise (USA , 2013)
Sheaffer, Robert : THE UFO VERDICT ( , 1981)
Spencer, John : UFO'S - THE DEFINITIVE CASEBOOK. Sightings, Abductions and Close Encounters. (London, UK , 1991)
Streiber, Whitley : NÆRKONTAKT (Nesoddhøgda , 1988)
Vallée, Jacques : DET USYNLIGE KOLLEGIUM (Oslo , 1977)

Astrologi

Böttcher, H. : STERNE, SCHICKSAL UND PROPHETEN (Tyskland, München , 1965)
Davison, Ronald C. : ASTROLOGY : HOW TO CAST YOUR HOROSCOPE (GB, London , 1979)
Day, Harvey : Seeing into the Future. (England, London , 1966)
Jerome, L.E. : Astrologi - En Bløff ? (Norge, Trondheim , 1979)
Knappich, Wilhelm : Geschichte der Astrologie. (Tyskland, Frankfurt , 1988)
Lorcher, : ASTROLOGISCHE KALENDER (Tyskland, Bietigheim , 1974)
Mayo, Jeff : ASTROLOGI (Danmark , 1972)
Parker, Derek : UNIVERSUM DER ASTROLOGIE (Tyskland, Hamburg , 1972)
Wig, Rigmor E. : MELLOM OSS OG STJERNENE - ASTROLOGI FOR HVERMANN (Oslo , 1980)

Okkulte fenomener

Cziffra, von, G. : HANUSSEN, HELLSEHER DES TEUFELS DIE WAHRHEIT ŨBER DEN RECHSTAGE-BRAND (Tyskland, München , 1978)
Drury, Nevill : The Occult Experience (England, London , 1987)
Edwards, Frank : STRANGER THAN SCIENCE (USA , 1959)
Edwards, Michael : The dark side of history. Subversive magic and the occult underground (England, London , 1980)
Freedom-Long, Max : GEHEIMES WISSEN HINTER WUNDERN (Tyskland, Freiburg , 1965)
Freedom-Long, Max : KAHUNA-MAGIE (Tyskland, Freiburg , 1966)
Goran, Morris : Fact, Fraud, And Fantasy, The Occult and Pseudosciences. (USA, New Jersey , 1979)
King, Francis : MAGIC. THE WESTERN TRADITION (GB, London , 1975)
Klossowski de Roha, Stanislaw : ALCHEMY. THE SECRET ART (GB, London , 1973)
Mahal, Günter : FAUST (Tyskland, München , 1980)
Marcus, Aage : MYSTIKK OG MYSTIKERE (Danmark , 1962)
Pakraduni, T. : DIE WELT DER GEHEIMEN MÄCHTE (Tyskland, Wiesbaden)
Powell, Neil : ALCHEMY. THE ANCIENT SCIENCE ( , 1976)
Rampa, Lobsang : BEYOND THE TENTH (GB, London , 1969)
Seligman, Kurt : DAS WELTRECH DER MAGIE

Biografier

Aall, Thomas : FRA EN UKJENT VERDEN (Oslo , 1976)
Allegri, Renzo : Rol l'incredibile (Aosta, Italia , 1986)
Browning, Norma Lee : The Psychic World of Peter Hurkos (London, UK , 1972)
Burton, Jean : Heyday of a Wizard. Daniel Home the Medium (England, London , 1948)
Busch, Oscar : Paa vejen opad (Danmark , 1944)
Collins, Doris : A woman of spirit. (England, London , 1983)
Cummins, Geraldine : Unseen Adventures (London, UK , 1951)
Dalai Lama, : MITT LIV OG MITT FOLK (Norge , 1962)
Drage, Charles : The Strange Profession of Willian King (London , 1962)
Frei, Bruno : Hanussen - En moderne troldmads livshistorie (København , ?)
Fryer, Charles : Geraldine Cummins: An Appreciation. (England, Norwich , 1990)
Hall, Trevor H : The Strange Story Of Ada Goodrich Freer. (England, London , 1980)
Hargrave, John : The Life and Soul of Paracelsus. (England, London , 1951)
Home, Daniel D. : Incidents In My Life. (Secaucus, N.J., USA)
House, Brant : Strange Powers Of Unusual People. (USA, New York , 1973)
King, Frank : CAGLIOSTRO, THE LAST OF THE SORCERERS (GB, London)
Krystal, Phyllis : Sai Baba. The Ultimate Experience. (England, London , 1985)
Leonard, Gladys Osborne : MY LIFE IN TWO WORLDS (GB, London , 1931)
Leonard, Maurice : The Medium. The Biography of Jessie Nason. (England, London , 1974)
Lungin, Tatjana : The True Story of Russia`s Greatest Psychic Wolf Messing (USA, new York , 1989)
MacKenzie, N. : THE TIME TRAVELLER (GB, London , 1973)
Pole, W. Tudor : THE SILENT ROAD (London, GB , 1972)
Polgar, Franz J. : THE STORY OF A HYPNOTIST (New York, USA , 1955)
Roberts, Estelle : FIFTY YEARS A MEDIUM (New York, USA , 1972)
Schjelderup, Kristian : VEIEN JEG MÅTTE GÅ (Oslo , 1962)
Sizemore, Chris Costner : EVE (London, UK , 1979)
Spraggett, Allen : ARTHUR FORD: THE MAN WHO TALKED WITH THE DEAD (USA , 1974)
Steiger, Brad : IN MY SOUL I AM FREE
Stockton, Bayard : CATAPULT: THE BIOGRAPHY OF ROBERT A. MONROE (Norfolk, Virg. USA , 1989)
Strindberg, August : FROM AN OCCULT DIARY (New York, USA , 1965)
Tabori, Paul : PIONEERS OF THE UNSEEN (London, UK , 1972)
Tanous, Alex : BEYOND COINCIDENCE - ONE MAN'S EXPERIENCES WITH PSYCHIC PHENOMENA (USA, New York , 1976)
Underwood, Peter : NO COMMON TASK (London, UK , 1983)
Van der Post, Lawrence : JUNG AND THE STORY OF OUR TIME (New York, USA , 1975)
Yeterian, Dixie : CASEBOOK OF A PSYCHIC DETECTIVE (New York, USA , 1984)
Yogananda, Paramahansa : EN YOGIS SELVBIOGRAFI 1-2 (København , 1975)
Yogananda, Paramhansa : AUTOBIOGRAFI OF A YOGI (USA, Los Angeles , 1956)
von Cziffra, Géza : Hanussen - Hellseher des Teufels (München, Tyskland , 1978)

Diverse (pyramider, kornsirkler, kuriosa o.a.)

ANDERSEN, LIS : Min rejse til Sai Baba ( , 1983)
Bauval, Robert : The Orion Mystery. Unlocking the secrets of the pyramids. (London, UK , 1994)
Berlitz, Charles : THE BERMUDA TRIANGLE (GB, Frogmore, St.Albans , 1975)
Bond, Frederick Bligh : An Architectural Handbook of Glastonbury Abbey. (England, Wellingborough , 1981)
Canning, John : Great Unsolved Mysteries (London, UK , 1992)
Det Beste, : Utrolig men sant (Oslo , 1975)
Flint, F.S. : OTHERWORLD CADENCES (GB, London , 1920)
Gannings, John : Great usolved mysteries (England, London , 1992)
Kallenberg, F. : OFFENBARUNGEN DES SIDERISCHEN PENDELS (Tyskland, München , 1913)
Krishnamurti, : The Ending Of Time. Thirteen Dialogues between J. Krishnamurti & David Bohm (England, London , 1985)
Lid, Dagny Tande : VÅRT UNDERLIGE LIV (Oslo , 1979)
Mallasz, Gitta : DIE ANTWORT DER ENGEL (Zürich, Sveits , 1986)
Montgomery, Ruth : The World Before (Greenwich, Conn., USA , 1976)
Morgan, Jean-Michel : Palmistry - The Art of Reading Hands (Barcelona , 1975)
Schwaegerl, Tony : WUNDER WERDEN WIRKLICHKEIT (Tyskland, München , 1977)
Sprague de Camp, L. : THE FRINGE OF THE UNKNOWN (USA, N.Y. , 1983)
Tau, Max : PÅ FORSONINGENS VEI (Oslo , 1967)

Referanseverk (oppslagsverk, bibliografier, håndbøker, adresselister, etc.)

Det Beste, : Møte med det uforklarlige (Oslo , 1984)
Doornik, N.G. van : Frans av Assisi - En profet for vår tid. (Oslo , 1976)
Kersten, Holger : The Jesus Conspiracy. The Turin Shroud & The Truth about The Resurrection. (England, London , 1994)
Schreiber, Hermann : WÖRTERBUCH DER PARAPSYCHOLOGIE (Tyskland, München , 1976)
Zorab, G. : BIBLIOGRAPHY OF PARAPSYCHOLOGY (USA, New York , 1957)

Skjønnlitteratur (romaner, noveller, dikt)

Bach, Richard : There's no Such Place as Faraway (England , 1980)
Blish, James : Doctor Mirabilis (based on Roger Bacon) (St.Albans, UK , 1976)
Cronin, A.J. : Adventures in Two Worlds. (England, London , 1952)
Ebon, Martin : Atlantis. The New Evidence. (USA, New Jersey , 1977)
Grant, Joan : Scarlet Feather (London , 1975)
Grant, Joan : Winged Pharaoh (England, London , 1937)
Harrer, Heinrich : Syv år i Tibet (Oslo)
Holberg, Ludvig : Niels Klims reise til den underjordiske verden. (Norge, Bergen , 1978)
Summers (ed.), Montague : THE SUPERNATURAL OMNIBUS (London, UK , 1974)
Williams, Gary : A LIFE BEYOND DEATH (London, UK , 1989)

Tidsskrifter

Naumov, E.K. : Bibliography of Parapsychology and Related Problems (Alexandria, USA , 1981)

Klenodier

Parapsykologi generelt

Barrett, W. : PSYKISK FORSKNING (Norge, Christiania , 1920)
Bates, E. Katherine : Psychical Science and Christianity. A Problem of the XXth Century. (London, UK)
Burt, Cyril : Psychology and psychical Research (England, London , 1968)
Bäckström, Gustav: Drömmar och syner (Stockholm , 1923)
Carrington, Hereward : MODERN PSYCHICAL PHENOMENA (GB, London , 1919)
Carrington, Hereward : PSYKISKE FÆNOMENER I KRIGEN (København , 1920)
Carrington, Hereward : The Psychic World (New York, USA , 1937)
Carrington, Hereward : The story of Psychic science. (England, London , 1930)
Gurney, Edmund : Phantasms of the Living, Vol.1-2 (London, UK , 1886)
Gurney, Edmund : Phantasms of the Living, Vol.2 (London, UK , 1886)
Henning, Richard : MYSTIK OG VIDENSKAP (Norge, Kristiania , 1912)
Hudson, Thompson Jay : THE LAW OF PSYCHIC PHENOMENA. A WORKING HYPOTHESIS (GB, London , 1893)
Hyslop, James : Enigmas Of Psychical Research. (England, London , 1906)
Iversen, Erik : Parapsykologi eller PSI-forskning - En presentasjon av et psykologisk grenseområde (Bergen , 1981)
Kingsford, S.M. : Psychical Research For The Plain Man (England, London , 1920)
Lodge, Sir Oliver : The Survival Of Man (England, London , 1916)
Mishlove (ed.), Jeffrey : A Month 'With Matthew Manning (San Fransisco, USA , 1979)
Murphy, Gardner : Challenge of Psychical Research (New York, USA , 1961)
Myers, F.W.H. : Human Personality and its Survival of Bodily Death I-II (London, GB , 1903)
Myers, Frederic W.H. : Den menneskelige personlighed og dens bestaaen efter legemets død, Bind 2 (København , 1914)
Price, Harry : Concessions of a Ghost Hunter (New York, USA , 1974)
Ryzl, Milan : ESP in the Modern World (USA , 1972)
Tanous, Alex : Is Your Child Psychic? (Uncorrected proof) (New York, USA , 1979)
Thorsen, Poul : Människans okända krafter (Stockholm , 1950)
Wereide, Thorstein : Psykiske fænomener (Kristiania, København , 1919)

Filosofi, teori, metode, kritikk

Carpenter, Edward : The Drama of Life and Death - A Study of Human Evolution and Transfiguration (London, UK , 1912)
Findlay, Arthur : The Unfolding Universe (England, London , 1935)
Lodge, Sir Oliver : Man And The Universe (England, London , 1919)
Myers, Frederic. W.H. : Science and a Future Life (London, GB , 1901)
Schrenck-Notzing, Freiherrn von : Der Kampf um die Materialisationsphänomene (München, Tyskland , 1914)
Soal, S. G. : The Experimental Situation in Psychical Research (London, UK , 1947)
Tyrrell, G.N.M. : The Nature of Human Personality (London, UK , 1954)
Wasiutynski, Jeremi : Geniet og det overnaturlige (Oslo , 1951)

ESP (også automatisk skrift, xenoglossi)

Bender, Hans : Zum Problem der aussersinnlichen Wahrnehmung (Leipzig, Tyskland , 1935)
Flammarion, Camille : Det Ukendte (København, Danmark , ?)
McKenna, Stephen : The Sixth Sense (London, GB , 1918)
Pagenstecher, Gustav : Klarsyn i fortid, nutid og fremtid (Oslo , 1932)
Rhine, J.B. : EXTRASENSORY PERCEPTION (GB, London , 1935)
Rhine et al., J.B. : Extra-Sensory Perception After Sixty Years (New York, USA , 1940)
Ryzl, Milan : Biblical Miracles, Jesus and ESP (USA , ?)
Ryzl, Milan : ESP Experiments Which Succeed (USA , 1976)
Ryzl, Milan : Hypnosis and ESP (USA , 1976)
Thalbourne, Michael A. : Some Experiments on the Paranormal Cognition of Drawings (Edinburgh, UK , 1981)

Telepati

Baggally, W. : TELEPATHY, GENUINE AND FRAUDULENT (GB, London , 1917)
Constable, F.C. : PERSONALITY AND TELEPATHY (GB, London , 1911)
Constable, Frank C. : Telergi (København , 1921)
Soal, S.G. : THE MIND READERS (GB, London , 1959)

Klarsyn, klarhørsel

Dunne, B.J. : Precognitive Remote Perception III: Complete Binary Data Base with Analytical Refinements (Princeton, NJ , 1989)

Prekognisjon, spådomskunst

Flammarion, Camille : Verdens Undergang (København , 1910)
de Ferriëm, Frau : MEIN GEISTIGES SCHAUEN IN DIE ZUKUNFT (Tyskland, Berlin , 1905)

Retrokognisjon (psykometri)

Moberlay, C. Anne E. : An Adventure (London, GB , 1942)

Psykokinese

Crosby, Jan : Sannheten om Uri Geller (Oslo , 1974)
Osty, Eugène : Supernormal Aspects of Energy and Matter (London, UK , 1933)

Poltergeistfenomener

Price, Harry : Poltergeists Over England (London, GB , 1945)

Apparisjoner, spøkelser

Crosland, Newton : Apparitions (London, UK , 1873)
Lindley, Charles : Lord Halifax's Ghost Book (London, UK , 1939)
Price, Harry : The End of Borley Rectory (London, GB , 1946)

Ut-av-kroppen opplevelser (kroppsfrihet)

Crookall, Robert : The Mechanisms of Astral Procection. Denouement After Seventy Years. (India, Moradabad , 1968)
Muldoon, Sylvan J. : THE PROJECTION OF THE ASTRAL BODY (GB, London , 1929)

Hinsidighetsproblemer, liv etter døden

Anker, Ella : Personlighetens Liv Efter Døden (Norge, Kristiania , 1911)
Crookall, Robert : Events on the Threshold of the After-Life. "Clues" as to "the greatest of all enigmas". (India, Morababad , 1967)
Hyslop, James. H : Psychical Research And Survival. (England, London , 1914)
Lombroso, Cesare : After Death - What? (London, UK , 1909)
Ryzl, Milan : Death ... and After? (San Jose, USA , 1980)

Reinkarnasjon

Pascal, Th. : Reincarnation - A Study in Human Evolution (London, GB , 1910)
Walker, E.D. : Reincarnation - A Study of Forgotten Truth (London, UK , 1913)

Spiritualisme, medier, kanalisering

Agerskov, Michael : Vandrer mod Lyset (4. oppl.) (København , 1959)
Anker, Ella : Ukjændte Kræfter (Norge, Kristiania , 1912)
Barrett, William : On the Threshold of the Unseen (London, UK , 1918)
Bellemare, Alex. : Spiritist og Kristen (Kristiania , 1891)
Carrington, H. : PHYSICAL PHENOMENA OF SPIRITUALISM (GB, London)
Carrington, Hereward : Personal Experiences in spiritualism (England, London)
Crawford, W. J. : Experiments in Psychical Science (London, UK , 1919)
Crawford, W. J. : The Reality of Psychic Phenomena (London, UK , 1919)
Crookes, William : Researches in the Phenomena of Spiritualism (London, UK , 1874?)
Cummins, Geraldine : Beyond Human Personality (London, UK , 1952)
Dahl, Ludvig : Død! Hvor er din brodd? (Oslo , 1933)
Dahl, Ludvig : LIVET EFTER DØDEN I NYT LYS (Oslo , 1925)
Dahl, Ludvig : Livet efter døden i nyt lys (Oslo , 1924)
Dahl, Ludvig : NUTIDS-UNDERE (Oslo , 1927)
Dahl, Ludvig : Nutidsundere (Oslo , 1927)
Dahl, Ludvig : VI OVERLEVER DØDEN - STUDIER OG PERSONLIGE OPLEVELSER (Oslo , 1934)
Dahl, Ludvig : Vi overlever døden (Oslo , 1934)
Doyle, Arthur Conan : The History of Spiritualism (Vol. 1) (USA, New York , 1975)
Drummond, Henry : NATURAL LAW IN THE SPIRITUAL WORLD (GB , 1884)
Findlay, Arthur J. : On The Edge of The Etheric. Being an Investigation of psychic Phenomena. (England, London , 1932)
Franchezzo, : En Vandrer i Åndeverdenen (Skien , 1906)
Gibier, Paul : Spiritismen (København, Danmark , 1887)
Lodge, Sir Oliver : Raymond - or Life and Death (London, UK , 1917)
McKenzie, J. Hewat : Spirit Intercourse - Its Theory and Practise (GB, London , 1916)
Nagel, Jutta : Joachims Wiederkehr (Garmisch-Partenkirchen , 1962)
Nielsen, Einer : Mennesker og ånder (København , 1957)
Nielsen, Einer : Mentalhygiene for enhver (København , 1959)
Nielsen, Einer : Vat og vand (Aalborg , 1949)
Nielsson, Haraldur : Kirken og psykisk forskning (København , 1922)
Oxon (M.A.), : Higher Aspects of Spiritualisme (London, UK , 1880)
Sage, M. : Fru Piper og det engelsk-amerikanske selskab for psykisk forskning (København, Danmark , 1916)
Schrenck-Notzing, Freiherrn von : Physikalische Phenomene des Mediumismus (München, Tyskland , 1920)
Stead, William S. : Efter døden - Breve fra Julia (København, DK , 1918)
Swaffer, Hannen : My Greatest Story (London, UK , 1945)
Wallace, Alfred Russel : Miracles and Modern Spiritualism (London, UK , 1955)
Wiers-Jenssen, H. : De store medier (Kristiania , 1922)

Psykologi, bevissthet, psykiatri,

Schjelderup, Harald K. : Det underbevisste (Oslo , 1925)

Drømmer

Kelchnes, Georgia Dunham : DREAMS OF OLD NORSE LITERATURE & THEIR AFF. IN FOLKLORE (GB, London , 1935)

Religion, kosmologi, generell filosofi

Hamilton, Berhard : ONE WORLD AT A TIME (GB, London)
Wereide, Thorstein : Menneskets metafysikk i seks bøker (Oslo , 1955)

Vestlige religiøse retninger (kristendom, islam, jødedom, baha'i)

Bugge, Chr. A. : MYSTERIEVIDNESBYRD I DET NYE TESTAMENTE (Norge , Kristiania , 1911)
Bäckström, Gustav : DEN OSYNLIGA VÄRLDEN (Sverige, Stockholm , 1923)
Bäckström, Gustav : EFTER DÖDEN (Sverige, Stockholm , 1929)
Bäckström, Gustav : SWEDENBORGS UPPENBARELSER (Sverige, Stockholm , 1921)
Bäckström, Gustav : VÅRT EVIGA HEM (Sverige, Stockholm , 1934)
Swedenborg, Emanuel : DET NYE JERUSALEM OG DETS HIMMELSKE LÆRE (GB, London)
Swedenborg, Emanuel : OM HIMLEN OG DENS UNDERE OG OM HELVETE (Stavanger , 1935)
Swedenborg, Emanuel : ÄNGLAVISHETEN OM DEN GUDOMLIGA KÄRLEKEN OCH DEN GUDOMLIGA VISHETEN (Sverige, Stockholm , 1926)

Østlige religiøse retninger

Besant, Annie : Mennesket: hvorfra, hvorledes og hvorhen (Oslo , 1913)

Mystikk og mystikere

Eskeland, L. : THERESE NEUMANN (Oslo , 1929)

Esoteriske retninger (teosofi, antroposofi, Gurdieff, etc.)

Besant, Annie : Thought Power - Its Control and Culture (London, UK , 1920)
Powell, Arthur E. : The Etheric Double and Allied Phenomena (London, UK , 1930)

Filosofi

Eriksen, Richard : Sjælen og videnskapen (Kristiania , 1918)
Spencer, Herbert : First Principles (London , 1915)

Naturfilosofi

Babbitt, Edwin D. : PRINCIPLES OF LIGHT AND COLOUR (USA, N.Y. , 1878)
Eddington, Arthur Sir : The Nature of The physical world (England, London , 1935)
Lodge, Oliver (Sir) : MY PHILOSOPHY (GB, London , 1933)

Medisin

Kilner, Walter J. : The Human Atmosphere (The Aura) (London, UK , 1926)

Okkulte fenomener

Grant Richards, : The Book of Fate and Fortune - The Encycklopædia of the Occult Sciences (London, UK , 1932)

Biografier

Bäckström, Gunnar : Swedenborg (Stockholm, Sverige , 1927)
Fosse, Ivar : VIS-KNUT. DEN FRAMSYNTE FRÅ GAUSDAL (Norge, Hundorp , 1941)
Liljedahl, Ernst : Swedenborg (Stockholm, Sverige , 1922)
Parmann, Øistein : Marcello Haugen (Oslo , 1985)
Skar, Johannes : VISKNUT (Norge , 1898)

Referanseverk (oppslagsverk, bibliografier, håndbøker, adresselister, etc.)

Leigh (red), James : Manual and Who's Who of Spiritualism and Psychic Reserch (London, GB , 1936)
Pleasants (red.), Helene : Biographical Dictionary of Parapsychology (New York , 1964)

UB

Barker, Elsa : Letters From a Living Dead Man (London , 1918)
Carrington, Hereward : The Psychic World (London , 1938)
Crawford, William J. : The Psychic Structures at the Goligher Circle (London , 1921)
De Brath, Stanley : Psychical Research, Science and Religion (London , 1925)
Denis, Léon : La grande Énigme Dieu et l'Univers (Paris , 1911)
Dorville, H. : Le Fantôme des Vivants - anatomie et physiologie de l'ame (Paris , 1909)
Flammarion, Camille : Mysterious Psychic Forces (Boston , 1907)
Fournier, d'Albe, E.E. : New Light on Immortality (London , 1908)
Hart, Hornell : The Enigma of Survival - The Case for and Against an After Life (London , 1959)
Hill, J. Arthur : Man is a Spirit: A collection of spontaneous cases of dream, vision and ecstasy (London , 1918)
Hill, J. Arthur : New Evidences in Psychical Research (London , 1911)
Hill, J. Arthur : Psychical Investigations (London , 1917)
Hill, J. Arthur : Spiritualism (London , 1918)
Hude, Anna : The Evidence for Communication With the Dead (London , 1913)
Hyslop, James H. : His Book - A Cross Reference Record (York , 1929)
Hyslop, James H. : Science and a Future Life (Boston , 1905)
Jensen, Henning : Psykisk forskning (Bearb. efter Myers "Den menneskelige personlighet og dens bestaaen efter legemets død") (København , 1916)
Jones, Amanda T. : A Psychic Autobiography (London , 1911)
Kindborg, Erich, dr. : Suggestion, Hypnose und Telepathie (Ihre Bedeutung fũr die Erkenntnis gesunden und kranken Geisteslebens) (München , 1920)
Lagerbielke, Lucie : Livets Hemlighet (Stockholm , 1916)
Lagerbielke, Lucie : Mysteria (Stockholm , 1915)
Lang, Andrew : Cock Lane and Common Sense (London , 1901)
Lodge, Sir Oliver : Das Fortleben des Menschen (Leipzig , ?)
Lodge, Sir Oliver : Raymond Revised (London , 1922)
McKenzie, J. Hewat : Spirit Intercourse - It's Theory and Practise (London , 1916)
N.N., : I Heard a Voice - or The Great Exploration (London , 1918)
N.N., : Om de spiritistiska fenomenen (Stockholm , 1890)
Nizida, : Astralljuset - Försök till en framställning av vissa occulta principer i naturen ... (Stockholm , 1890)
Otto, Ewald : Drõmlifvet, spiritismen och den öfversinnliga vãrlden (Örebro , 1893)
Oxon, : Spirit Teachings (London , 1918)
Podmore, Frank : Studies in Psychical Research (London , 1897)
Podmore, Frank : The Newer Spiritualism (London , 1910)
Price, Harry : Confessions of a Ghost-Hunter (London , 1936)
Price, Stanny : Ljus genom töcken - budskap från andevärlden (Stockholm , 1937)
Thomas (rev.), Charles Drayton : Some New Evidence for Human Survival (London , 1922)
Thompson, Robert J. : The Proofs of Life After Death (London , 1902)
Walker, Nea : The Bridge. A Case for Survival (London , 1927)
Wallace, Alfred Russel : Les miracles et le moderne spiritualisme (Paris , 1891)
Wallace, Alfred Russel : Skal Mennesket leve efter Døden? (foredrag) (København , 1910)
Wright, Dudley : The Epworth Phenomena (London , 1917)
Wright, George E. : The Church and Psychical Research - A Layman's View (London , 1920)
Young, George P. : The Soul's Deepest Questions - An Introduction to Spiritual Philosophy (Halifax , 1909)
Kontakt oss


Norsk Parapsykologisk Selskap

Adresse:
Postboks 249
1319 Bekkestua

Telefon:
Leder:
90175828
Sekretær: 90612691

E-post:
informasjon@parapsykologi.no

Mer informasjon her.


For any type of enqueries - contact: Jan Guttulsrud

No part of this website may be reproduced without written permission.

Copyright 2009©ArtisticDesign