Forsiden | Om NPS | Om parapsykologi | Beste forskning | Møter/Aktiviteter | Boksamling | Vårt tidskrift | Artikler | Bli medlem
Om NPS
Selkapets historie
Selkapets ledere
Selkapets styre Selkapets lov

Om selskapet

Norsk Parapsykologisk Selskap er en aktiv forening for deg som er interessert i det vi kaller paranormale fenomener, som tankeoverføring (telepati), klarsyn (clairvoyance), framsyn (prekognisjon), gjengangere (apparisjoner), ut-av-kroppen-opplevelser, reinkarnasjon og andre utenomsanselige fenomener som ikke kan forklares utfra vår nåværende kunnskap om menneskets bevissthet og sjeleliv. Dette er bevissthetsfenomener hvor informasjon overføres/mottas eller påvirkning av andre personer og gjenstander tilsynelatende skjer uten noen kjent form for fysisk overføringsmekanisme.

Helt fra starten har NPS vårt orientert mot internasjonal forskning og faglitteratur. Ikke minst har våre utenlandske gjesteforelesere fra aktive forskningsmiljøer bidratt til dette. Samtidig er vi opptatt av vanlige menneskers uvanlige opplevelser - selve grunnlaget for vitenskapen om det paranormale - og har også møter om folks opplevelser, og enkelte ganger om grenseområder mellom det paranormale og andre fenomener.

NPS holder til i Oslo, men er en landsomfattende organisasjon, hvor alle alders- og yrkesgrupper er representert blant medlemmene.

NPS arrangerer vanligvis tre møter/foredrag om parapsykologiske emner i første halvår (vinter/tidlig vår) og tre om høsten, dessuten generalforsamling og medlemmenes aften i april og julemøte i desember. Hvert år arrangeres "Medlemmenes aften", hvor medlemmene selv får anledning til å fortelle om sine paranormale opplevelser og diskutere dem med andre.

NPS utgir to ganger i året tidsskriftet Parapsykologiske Notiser, som inneholder stoff om parapsykologiske emner fra inn- og utland, sammendrag av de fleste møteforedrag, foruten omtale av nye bøker, redaksjonelle kommentarer og autentiske beretninger om paranormale opplevelser, gjerne fra våre medlemmer (se kontakt).

På forsommeren arrangeres en ekskursjon, noen ganger med overnatting, til steder hvor man mener å ha påvist paranormale fenomener.

Medlemmer får tilgang til vårt innholdsrike bibliotek, se egen beskrivelse på disse sider.

NPS holder seg orientert om de siste forskningsresultater og holder kontakten med tilsvarende organisasjoner i utlandet.

NPS setter igang diskusjonsgrupper/studiegrupper etter ønske, med 5-9 medlemmer. Dette gir en fin anledning til å gå mer i dybden av spesielle emner man er interessert i.

Norsk Parapsykologisk Selskap har gjennom årene holdt liv i tanken om parapsykologi som vitenskap; faktisk den eneste norsk organisasjonen med dette siktemålet, på dette fagnivået.

Selskapet som sådan har ikke offisielle standpunkter om paranormale fenomeners eksistens og natur, og vi ønsker å fremme selvstendig, kritisk tenkning om fenomenene og forskningen.

Kontakt oss


Norsk Parapsykologisk Selskap

Adresse:
Postboks 249
1319 Bekkestua

Telefon:
Leder:
90175828
Sekretær: 90612691

E-post:
informasjon@parapsykologi.no

Mer informasjon her.


For any type of enqueries - contact: Jan Guttulsrud

No part of this website may be reproduced without written permission.

Copyright 2009©ArtisticDesign