Forsiden | Om NPS | Om parapsykologi | Beste forskning | Møter/Aktiviteter | Boksamling | Vårt tidskrift | Bli medlem
Møter/Aktiviteter
Andre aktiviteter
Tidligere møter
Tidligere ekskursjoner

Møteoversikt for høsten 2018

For informasjon ang møtested, veiforklaring, tidspunkt og priser - se her.
Klikk på det aktuelle møtet, for mer informasjon.

Torsdag 20. september
BIOFYSISK TILNÆRMING TIL PSI – KVANTITATIVE STUDIER MED BRUK AV BIOSENSOR
Foredrag ved Hideyuki Kokubo

Torsdag 18. oktober
THE FIRST UNIFIED THEORY ER ENDELIG HER. DEN ER REDUKSJONISTISK OG "ÅNDSBASERT"
Foredrag ved Gunnar A. Holth

Torsdag 15. november
KLARSYNTE I NORSK HISTORIE
Foredrag ved Odd Skarstad

Torsdag 6. desember
JULEMØTE

--------------------------------------------------------------------------

Møtested:

Alle møter i NPS finner sted presis kl. 19.00 på FREDRIKSBORG, Fredriksborgveien 18, Bygdøy, Oslo, hvis ikke annet er oppgitt.

Entre Medlemmer: Gratis entre, unntatt ved utenlandsbesøk kr. 50. Ikke medlemmer: Kr. 100 på alle møter. Studenter kr. 70, men gratis ved utenlandsbesøk.

Adkomst: Bygdøybuss nr. 30 til Fredriksborg stoppested. Fra Jernbanetorget (foran Oslo S) , reisetid 19 minutter.

Ved egen transport, kjør til Vikingskipmuseet og fortsett ca.100 m i retning Kon-Tiki-museet. Avkjøring til venstre inn Fredriksborgveien. God parkeringsplass.Vis større kart

--------------------------------------------------------------------------

Torsdag 20. september

BIOFYSISK TILNÆRMING TIL PSI – KVANTITATIVE STUDIER MED BRUK AV BIOSENSOR

Hideyuki Kokubo

Kokubo

Hideyuki Kokubo er en japansk vitenskapsmann. Han er særlig opptatt av hvordan man kan bruke biosensorer for å måle psi. Blant annet måler han og hans medarbeidere bio-fotoner fra agurkbiter som er forsøkt påvirket med psykokinese. Han måler også gasser og fluorescens. Målingene foregår over tid, opptil 24 timer. Han måler også fordelingen i rommet. Målinger viser at psykokinese har en bølgelignende fordeling i rommet rundt healeren. Kokubo mener at mens den parapsykologiske vitenskapen har store mengder data om de psykologiske og sosiale aspektene ved psi, mangler den data om de fysiologiske og fysiske mekanismene. Vitenskapen trenger derfor å utvikle nye metoder for å måle psi.

Hideyuki Kokubo er forskningsdirektør ved International Research Institute og forsker ved Institute for Informatics of Consciousness ved Meiji-universitetet, begge i Japan. Han er også administrerende redaktør for Journal of International Society of Life Information Science, administrerende direktør for International Society of Life Information Science og direktør for the Society for Mind Body Science. Han har vunnet flere priser.

--------------------------------------------------------------------------

Torsdag 18. oktober

THE FIRST UNIFIED THEORY ER ENDELIG HER. DEN ER REDUKSJONISTISK OG "ÅNDSBASERT"

Gunnar A. Holth

Holth

3. mai 1988 ble Erik Dammann invitert til Fysikkforeningen på Blindern for å innlede til en diskusjon om temaet fra hans bok «Bak Tid Og Rom». I foredraget sitt avsluttet han med å formidle en overraskende oppfordring fra professor i fysikk David Bohm: Å forsøke utvikle en Great Unifying Theory ved å betrakte materie som et biprodukt av ånd. Den nye strategien har nå lyktes med hva den gamle aldri har klart. The First Unified Theory passer til alle kjente fysiske lover og målinger, løser for første gang paradokset ånd/materie, gir plass til alle typer fenomen (inklusiv parapsykologi), og – kan bekreftes med eksperimenter.

Gunnar A. Holth har formell bakgrunn fra Matematisk- naturvitenskapelig- fakultet UiO (1974 – 1979). Hoppet av fra biologi hovedfag til fordel for praktisk økologi. Har siden tatt lønnsarbeid i beskjedne porsjoner for å kunne finansiere uformelle studier og forskning

--------------------------------------------------------------------------

Torsdag 15. november

KLARSYNTE I NORSK HISTORIE

Odd Skarstad

Skarstad

Odd Skarstad vil fortelle om de klarsynte i norsk historie. De som hadde en sans for mye, eller noen ulike sanser mer enn folk flest, møtte ofte motstand og mistenksomhet. Det gjaldt særlig fra øvrigheta og autoriteter i samfunnet, noe som vi skal høre ofte virket svært vondt og krenkende for de klarsynte. Men folk som trengte hjelp fra ukjente krefter som kunne utrette mirakler, lot seg ikke affisere av embets­menns akademiske floskler. Folk dro i hopetall til de som hadde rykte på seg som gode samaritaner, men som samtidig kunne bli omtalt som bygdetullinger og bli utstøtt og latterliggjort. Vi skal huske at nettopp de har vært til uvurderlig hjelp for de som søkte en siste utvei. Historien om de klarsynte er historien om mang en menneskelig tragedie, både for fortvilte mennesker og for de synske selv. Skarstad vil også gi en presentasjon av et utvalg av ulike paranormale temaer og hendelser, og dessuten søke å si noe om årsaker og sammenhenger./p>

Odd Skarstad ble født i 1940. Han ble utdannet cand. oecon. ved Universitetet i Oslo og arbeidet senere ved Statistisk sentralbyrå, Transportøkonomisk institutt og Finansdeparte­mentet. Han er nå pensjonist. I de senere år har hans interesse vært rettet mot parapsykologisk forskning, og han har skrevet boken «Fra Platon til Snåsamannen til Åndenes makt».

--------------------------------------------------------------------------

Torsdag 6. desember:

JULEMØTE

Vi avholder vårt tradisjonelle julemøte med god mat og hyggelig samvær.

Kontakt oss


Norsk Parapsykologisk Selskap

Adresse:
Postboks 249
1319 Bekkestua

Telefon:
Leder:
41404972
Sekretær: 67143979

E-post:
informasjon@parapsykologi.no

Mer informasjon her.


For any type of enqueries - contact: Jan Guttulsrud

No part of this website may be reproduced without written permission.

Copyright 2009©ArtisticDesign