Forsiden | Om NPS | Om parapsykologi | Beste forskning | Møter/Aktiviteter | Boksamling | Vårt tidskrift | Bli medlem
Møter/Aktiviteter
Andre aktiviteter
Tidligere møter
Tidligere ekskursjoner

Møteoversikt for våen 2018

For informasjon ang møtested, veiforklaring, tidspunkt og priser - se her.
Klikk på det aktuelle møtet, for mer informasjon.

Torsdag 18. januar
GÅRSDAGENS PARANORMALE FENOMENER BLIR MORGENDAGENS VITENSKAP
ved Jan A. Bugge

Torsdag 15. februar
SJELENS DRAMATISKE HISTORIE OG KRISER. HVILKEN BETYDNING HAR SJELEN I VÅR TID?
Foredrag ved Ole Martin Høystad

Torsdag 15. mars
VANDRING I DET ÅNDELIGE LANDSKAP OG BESØK HOS FENOMENET JOHN OF GOD
Foredrag ved Ann Kristin Espejord

Lørdag 14. april
LØRDAGSSEMINAR På LITTERATURHUSET

Torsdag 19. april
GENERALFORSAMLING OG MEDLEMMENES AFTEN

--------------------------------------------------------------------------

Møtested:

Alle møter i NPS finner sted presis kl. 19.00 på FREDRIKSBORG, Fredriksborgveien 18, Bygdøy, Oslo, hvis ikke annet er oppgitt.

Entre Medlemmer: Gratis entre, unntatt ved utenlandsbesøk kr. 50. Ikke medlemmer: Kr. 100 på alle møter. Studenter kr. 70, men gratis ved utenlandsbesøk.

Adkomst: Bygdøybuss nr. 30 til Fredriksborg stoppested. Fra Jernbanetorget (foran Oslo S) , reisetid 19 minutter.

Ved egen transport, kjør til Vikingskipmuseet og fortsett ca.100 m i retning Kon-Tiki-museet. Avkjøring til venstre inn Fredriksborgveien. God parkeringsplass.Vis større kart

--------------------------------------------------------------------------

Torsdag 18. januar

GÅRSDAGENS PARANORMALE FENOMENER BLIR MORGENDAGENS VITENSKAP

Jan A. Bugge

Bugge

Hvordan kan vi bruke gammel og ny visdom og innsikt til å løse morgen­dagens eksistensielle utfordringer? Undervurderer vi vårt eget potensiale? Hvordan fungerer vi egentlig? Krever dette et nytt syn på virkeligheten? Har vitenskap og religion over tid lagt et slør over vår innsikt og våre evner? Virkeligheten blir mer og mer "holistisk". «Alt henger sammen med alt». Vitenskapen er også på gli. Virkeligheten kan være mer enn magisk​, og ​ikke "bare"et paranormalt fenomen​? Vi kommer stadig nærmere en forståelse av hvordan det fungerer, men det gjenstår også mange ubesvarte spørsmål. Av og til finner vi svaret på et spørsmål ved å lytte. Tenker og analyserer vi for mye, kan vi fort utelukke en mulighet. Med logikk kan vi bevise, men det er med intuisjon og handling vi oppdager. Jan ​tenker "høyt" og og deler sine tanker og erfaringer rundt disse temaene i sitt foredrag. Deler av foredraget kan vlære på engelsk.

Jan A. Bugge. Født 1949. Siviløkonom med rettslære og internasjonal sjørett som valgfag. Har i over 20 år bodd i England og jobbet internasjonalt. Jan har sertifisert tilleggs­utdannelse innen: NLP og hypnoterapi, bioenergiterapi, biografisk rådgivning, lyd-healing, Silva-kurs, kreativ coaching, samt flere spesialkurs innen internasjonal bedrifts­administra­sjon. Jan har i flere år jobbet med terminale og alvorlige sykdommer som coach. Jan er veldig opptatt av "Ny Vitenskap" og hvordan vi skal løse morgendagens helseutfordringer. Ligger flere svar  i grensekanten av det vi i dag kaller det paranormale og i vår "nye" biologi?

--------------------------------------------------------------------------

Torsdag 15. februar

SJELENS DRAMATISKE HISTORIE OG KRISER. HVILKEN BETYDNING HAR SJELEN I VÅR TID?

Ole Martin Høystad

Høystad

De fleste tror de har sjel, men få kan forklare hva den er, hva det er som skjuler seg i vårt indre. Den betydning vi tillegger sjelen, gjenspeiles i vårt språk, som rommer en rekke sjelelige uttrykk.

I vår kultur har sjelen helt siden antikken vlært ansett som personens sentrum og alle tings målestokk. Sokrates appellerte til sine medborgere i Aten om «å ha omsorg for sjelen», og i kristendommen avhenger frelsen av å kunne «bevare sin sjel». Dette er grunnlaget for vestlig kulturs individualisme.

Siden opplysningstiden har imidlertid sjelens sentrale stilling i vårt menneskesyn blitt utfordret. Mange hevder at den er et rent religiøst begrep og gjenstand for tro. Hvis den ikke er blitt erstattet av psykologiens psyke, noe irrasjonelt og komplekst som trenger terapi.

På bakgrunn av sjelens dramatiske historie og ulike oppfatninger av den gjennom tidene, vil dette foredraget forsøke å gi svar på hvilken betydning sjelen har i vår tid. Er den fortsatt en nødvendig dimensjon i vårt menneskesyn, eller er den så å si gått ut på dato?

Ole Martin Høystad er dr. philos. og professor em. i tverrfaglige kulturstudier ved Høgskolen i Sørøst-Norge – Bø. Høystad har i en årrekke arbeidet tverrfaglig og gitt ut flere bøker om litteratur, filosofi og kulturhistorie. Sjelens betydning er allerede solgt til fem land.

--------------------------------------------------------------------------

Torsdag 15. mars

VANDRING I DET ÅNDELIGE LANDSKAP OG BESØK HOS FENOMENET JOHN OF GOD

Ann Kristin Espejord

Espejord

Ann Kristin Espejord vil gjerne dele erfaringer fra de mange reisene med grupper til verdens største spirituelle sykehus og fenomenet John of God, en av de største healerne i vår tid. Hun vil og snakke om den interessante spiritismen til Allan Kardec, og arbeidet med åndenes Bok og opplevelser på vandring i det åndelige landskap gjennom livet.

Ann Kristin Espejord ( f.1958 ) Jobbet og utdannet som journalist i diverse tidsskrift, radio og tv. Utdannet og jobbet som llærer på steinerskole i 10 år. Utdannet og jobbet innen konfliktløsning. Laget og lager dokumentarfilm. Arrangerer reiser til Brasil og John of God. Oversatt Allan Kardecs «åndenes Bok» til norsk og er i gang med oversettelsen av Kardecs «Medienes Bok». Holder meditasjoner og foredrag.

--------------------------------------------------------------------------

Lørdag 14. april

LØRDAGSSEMINAR PÅ LITTERATURHUSET

BEVISSTHET OG PARANORMALITET:

EN NY FORSTÅELSE AV DET "NORMALE"

14_april

Sal: Amalie Skram.

Billett ved døra kr. 50 pr. foredrag

Gratis lunsj ved forhåndspåmelding og –betaling for alle foredragene.

Forhåndspåmelding: epost til informasjon@parapsykologi.no, eller  tlf Else Marie Nerland: 414 04 972 og betaling kr. 200 til: vipps nr. 100251 / Norsk Parapsykologisk Selskap, eller bankkonto 1210 93 14550

Bevissthet er bare hjernevirksomhet, og paranormale fenomener er innbilling, sier tradisjonell vitenskap, og evolusjonsprosessen er meningsløs. Men tradisjonell vitenskap tar feil! Dette seminaret dokumenterer paranormale fenomener som normale, og beskriver hvorledes bevissthet kan påvirke vår helse og sinnstilstand. Ny biologi, kvantefysikk og parapsykologi viser dette - og vitenskapen er på gli. Har evolusjonen noe mål og mening? Kan slik kunnskap gjøre livet mer meningsfullt?

Program:

kl. 10.00-11.00
Vår uforståtte bevissthet. Parapsykologisk forskning på sporet?
Jon Mannsåker
Paranormale opplevelser er vanlige, og vi legger frem god forskning som støtter at opplevelser som klarsyn, telepati, forutanelser (prekognisjon) og healing er virkelige. Hvilke slutninger kan vi trekke? Jon Mannsåker er tidligere leder i Norsk Parapsykologisk Selskap.

kl. 11.15-12.15
Medisin og vitenskap. Det paranormale blir det normale?
Jan A. Bugge
Det paranormale blir en viktig del av morgendagens medisin og vitenskap. ”Vi” er en del av noe større enn oss selv. Alt henger sammen med alt. Hvordan kan dette endre morgendagens virkelighet og vårt syn på helse? Jan A. Bugge har bakgrunn fra næringslivet og har også jobbet som ”Life Coach” i England.

kl. 13.00 -14.00
Evolusjonens kilder. Mål og mening i livets utvikling
Trond Skaftnesmo
Har evolusjonen noe mål, noen mening? For å gi et empirisk svar på dette spørsmålet, må vi først ha utviklet «et blikk for mening». Og hva oppdager vi når vi har utviklet et slikt blikk? Trond Skaftnesmo er naturviter, filosof og forfatter. Flux-boken «Evolusjonens kilder» (2017) er hans seneste.

14.15 -15.15
Det paranormale og livet. Bevisstheten påvirker alt
Jan Kerr Eckbo
Paranormale hendelser er dokumenterbart en del av livet. Bevisstheten gir oss nye veier mot en bedre fremtid, hvis den brukes riktig. Den kan gjøre livet mer meningsfylt og lykkeligere. Jan Kerr Eckbo er vitenskapelig utdannet ved Stanford Universitet og forfatter av boken «En historie om livet».

Torsdag 19, april

GENERALFORSAMLING OG MEDLEMMENES AFTEN

Kontakt oss


Norsk Parapsykologisk Selskap

Adresse:
Postboks 249
1319 Bekkestua

Telefon:
Leder:
67534884
Sekretær: 67143979

E-post:
informasjon@parapsykologi.no

Mer informasjon her.


For any type of enqueries - contact: Jan Guttulsrud

No part of this website may be reproduced without written permission.

Copyright 2009©ArtisticDesign