Forsiden | Om NPS | Om parapsykologi | Beste forskning | Møter/Aktiviteter | Boksamling | Vårt tidskrift | Bli medlem
Møter/Aktiviteter
Andre aktiviteter
Tidligere møter
Tidligere ekskursjoner

Møteoversikt for høsten 2017

For informasjon ang møtested, veiforklaring, tidspunkt og priser - se her.
Klikk på det aktuelle møtet, for mer informasjon.

Torsdag 21. september
ANNE BRANNFJELL, NORGES MEST KJENTE KLOKE KONE
ved Ellen Vahr

Torsdag 19. oktober
RETHINKING EXTRASENSORY PERCEPTION: TOWARD A MULTIPHASIC MODEL OF PRECOGNITION
Foredrag ved Edwin C. May

Torsdag 16. november
SPIRITISME: SAMTALER MELLOM LEVENDE OG DØDE
Foredrag av Anne Kalvig

Torsdag 24. - 26. november
Alternativmessen på Lillestrøm (Nå omdøpt til Wellbeing-festival)
Foredrag av Jon Mannsåker

Torsdag 14. desember
JULEMØTE

--------------------------------------------------------------------------

Møtested:

Alle møter i NPS finner sted presis kl. 19.00 på FREDRIKSBORG, Fredriksborgveien 18, Bygdøy, Oslo, hvis ikke annet er oppgitt.

Entre Medlemmer: Gratis entre, unntatt ved utenlandsbesøk kr. 50. Ikke medlemmer: Kr. 100 på alle møter. Studenter kr. 70, men gratis ved utenlandsbesøk.

Adkomst: Bygdøybuss nr. 30 til Fredriksborg stoppested. Fra Jernbanetorget (foran Oslo S) , reisetid 19 minutter.

Ved egen transport, kjør til Vikingskipmuseet og fortsett ca.100 m i retning Kon-Tiki-museet. Avkjøring til venstre inn Fredriksborgveien. God parkeringsplass.Vis større kart

--------------------------------------------------------------------------

Torsdag 21. september

ANNE BRANNFJELL, NORGES MEST KJENTE KLOKE KONE

Ellen Vahr

Vahr

Ellen Vahr vil fortelle om sin egen tipptippoldemor Anne Brannfjell, Norges mest kjente kloke kone. Hun praktiserte som klarsynt, signekone og helbrederske. Anne hadde lært mye om gamle kurer for alle slags sykdommer. Det var en blanding av magiske ritualer som måling med ulltråd, støping i bly, signing, håndspåleggelse og påkallelse av guddommelig hjelp, og tradisjonelle virkemidler som urter, igler, kopping og livsstilsendringer. Det ble også hevdet at hun var synsk, og hun skal ha virket som spåkone. Ellen Vahr vil fortelle om Annes kamp for å finne sin egen vei – og å våge å gå den. Det er en historie om dyp fattigdom, svik og krenkelser, men det er også en kjærlighetshistorie om mot, håp og om å finne veien hjem.

Ellen Vahr er forfatter og profesjonell coach. Hun hadde over 20 års erfaring fra næringslivet før hun valgte å følge drømmen om å jobbe med mennesker og skrive bøker.

Gaven (Aschehoug 2016) er hennes første roman og bygger på livet til Anne Brannfjell. Ellens hjemmeside er på www.ellenvahr.no.

--------------------------------------------------------------------------

Torsdag 19. oktober

RETHINKING EXTRASENSORY PERCEPTION: TOWARD A MULTIPHASIC MODEL OF PRECOGNITION

Edwin C. May

May

Prekognisjon defineres som en atypisk sans, som lar en motta informasjon fra fremtiden som man ikke kunne ha resonnert seg frem til. Multifasemodellen for prekognisjon peker på to adskilte faser: Den første er fysikkdomenet, der man studerer hvordan det er mulig for informasjon å passere fra ett punkt i romtiden til et annet. Edwin May foreslår at løsningen kan ha å gjøre med entropi. Det andre er det nevrovitenskapelige domenet, der man studerer hvordan man kan motta og tolke retrokausale signaler. Han foreslår en teori som er signalbasert, mangesidig, hjernebasert og testbar, og som representerer en ny forskningsretning, der det kreves tverrfaglig ekspertise.

Edwin C. May er direktør og grunnlegger av Laboratories for Fundamental Research i Palo Alto i California. Tidligere var han forsker ved den amerikanske regjeringens hemmelige ESP-program, kjent som Stargate, fra 1976 til 1995, og han var direktør for programmet fra 1985 til 1995. Vi kjenner ham som en ypperlig foredragsholder, god til å popularisere.

--------------------------------------------------------------------------

Torsdag 16. november

SPIRITISME: SAMTALER MELLOM LEVENDE OG DØDE

Anne Kalvig

Kalvig

Med utgangspunkt i boka med ovennevnte tittel, utgitt på Pax Forlag i fjor, vil Anne Kalvig ta opp aspekt ved spiritisme som kan belyse og berike vår forståelse av religion og spiritualitet i samtiden.

Spiritisme og dødekontakt blir ofte fordømt som en usalig miks av løgn, bedrag, underholdning og forretningsvirksomhet. Men spiritisme er religion, som jo nettopp kjennetegnes ved kommunikasjon med åndelige vesener og universer, på tvers av tid og rom.

Kommunikasjon som krysser grensen mellom liv og død er også forbundet med eldre tiders folketro og med alternativ behandling.

Hva inneholder spiritismen? Hva tror man på, hva mener man å erfare og hva kjennetegner budskapene fra de døde? Foredraget vil gi en framstilling av spiritistisk praksis, hvordan spiritisme er organisert i Norge i dag, og av kontakt med døde som historisk fenomen. Det vil også vise hvordan sanseerfaringer utfordrer våre tradisjonelle religionsbegreper.

Anne Kalvig (født 1972) er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Hun tok doktorgraden i 2011 med en avhandling om alternativ terapi.

--------------------------------------------------------------------------

Fredag-søndag 24.-26. november 2017

Alternativmessen på Lillestrøm (Nå omdøpt til Wellbeing-festival)

Nå i jubileumsåret ønsker vi velkommen til vår messe-stand som er dobbelt så stor som vanlig, med stoler for dem som vil sitte ned og ta en prat.
Vi tilbyr: 1: Utstilling av spesielt interessante bøker
2: Utstilling og salg av mange årganger av vårt tidsskrift "Parapsykologiske Notiser"(PN)
3: Salg av 3-400 bøker fra ulike grener av parapsykologien. Dette er stort sett dubletter fra vårt hovedbibliotek.
NB!"Forbausende lave priser!"

Søndag 26, november kl. 13.00

Parapsykologi – "Våre skjulte evner"

Jon Mannsåker (Redaktør i PN)

Mannsåker

Parapsykologi – "Våre skjulte evner"
Hvilke evner dreier det seg om? Hva sier forskningen til dette?
(Foredragssa: Se vanlig messeprogram)

--------------------------------------------------------------------------

Torsdag 14. desember:

JULEMØTE

Vi avholder vårt tradisjonelle julemøte med god mat og hyggelig samvær.

Kontakt oss


Norsk Parapsykologisk Selskap

Adresse:
Postboks 249
1319 Bekkestua

Telefon:
Leder:
67534884
Sekretær: 67143979

E-post:
informasjon@parapsykologi.no

Mer informasjon her.


For any type of enqueries - contact: Jan Guttulsrud

No part of this website may be reproduced without written permission.

Copyright 2009©ArtisticDesign