Forsiden | Om NPS | Om parapsykologi | Beste forskning | Møter/Aktiviteter | Boksamling | Vårt tidskrift | Artikler | Bli medlem
Møter/Aktiviteter
Andre aktiviteter
Tidligere møter
Tidligere ekskursjoner

Møteoversikt for våren 2023

For informasjon ang møtested, veiforklaring, tidspunkt og priser - se her.
Klikk på det aktuelle møtet, for mer informasjon.

Torsdag 26. januar kl. 18:00 til kl. 22:00
Ny viten om vår virkelighet om kvantefysikk, bevissthet og mysteriet menneske
Foredrag på Litteraturhuset, sal: Wergeland Bernard Carr, Astri Hognestad, Jan Karlseng, Mette Hjelmark og Terje Toftenes

Torsdag 16. februar
GORILLAEN VED MITT KJØKKENVINDU – OG JAKTEN PÅ BEVISSTHETEN
Foredrag ved Mette Hjelmark

Torsdag 16. mars
KLARSYN – PARAPSYKOLOGI OG ANTROPOSOF
Foredrag ved Cato Schiøtz

Torsdag 20. april
GENERALFORSAMLING, ETTERFULGT AV MEDLEMMENES AFTEN


Møtested
Alle møter i NPS finner sted presis kl. 19.00 på FREDRIKSBORG, Fredriksborgveien 18, Bygdøy, Oslo, hvis ikke annet er oppgitt.

Entre
Medlemmer: Gratis entre, unntatt ved utenlandsbesøk kr. 50. Ikke medlemmer: Kr. 100 på alle møter. Studenter kr. 70, men gratis ved utenlandsbesøk.

Adkomst
Bygdøybuss nr. 30 til Fredriksborg stoppested. Fra Jernbanetorget (foran Oslo S) , reisetid 19 minutter.

Ved egen transport, kjør til Vikingskipmuseet og fortsett ca.100 m i retning Kon-Tiki-museet. Avkjøring til venstre inn Fredriksborgveien. God parkeringsplass.


Vis større kart


Torsdag 26. januar kl. 18:00 til kl. 22:00

Seminar på Litteraturhuset, sal: Wergeland

Bernard Carr

Fire forfattere og en kosmolog/astrofysiker vil dele av sin kunnskap om verden og vår innerste natur. Erkjennelser innen moderne fysikk, hjerneforskning og bevissthetsforskning viser at vi kan stå ovenfor en grunnleggende endring av vårt syn på universet og den verden vi lever i. Det kan likevel synes som at de fleste henger igjen i et gammelt fysikalsk verdensbilde. Har det nåværende vitenskapssynet bidratt til en forenkling av synet på mennesket? Hvor er undringen over mysteriet vi lever i? Kan kvantefysikkensrevolusjonerende oppdagelser om den underliggende virkeligheten også bidra til å utvide vårt syn på det vi opplever? Velkommen til et møte om grensesprengende kunnskap og erkjennelser. MER INFORMASJON her


Torsdag 16. februar

GORILLAEN VED MITT KJØKKENVINDU – OG JAKTEN PÅ BEVISSTHETEN

Mette Hjelmark

Mette Hjelmark

Midtveis i livet opplevde hun noe hun som forskningsleder ved et anerkjent forskningsinstitutt skjønte det skulle være "umulig" å erfare ut fra allmenn viten om naturlovene. Hun forsto at hun hadde to valg: Enten å fortrenge det som hadde skjedd som fantasi eller prøve å forstå. Hun valgte det siste og møtte mange på sin vei av både forskere og legfolk som alle hadde en spennende historie å fortelle, noe som fikk henne til å undres over det rådende vitenskaps­synet. Slik ble boken forfatterens egen personlige jakt på bevisstheten.

Mette Hjelmars yrkesfaglige bakgrunn har vært innen pedagogikk, kommunikasjon, informasjon og ledelse. Som voksen tok hun videre­utdannelse som kognitiv terapeut gjennom Nasjonalt Institutt for Kognitiv Terapi (NIKT), og hun er medlem av NFKT; Norsk Forening for Kognitiv Terapi. Hun har skrevet boken «Gorillaen ved mitt kjøkken­vindu – og jakten på bevisstheten»


Torsdag 16. mars

KLARSYN – PARAPSYKOLOGI OG ANTROPOSOFI

Cato Schiøtz

Cato Schiøtz

Siden 2003 har han vært medlem av den sveitsiske stiftelsen Rudolf Steiner Nachlass­verwaltung, som har hovedsete i Dornach ved Basel, og som forvalter og utgir Rudolf Steiners litterære og kunstneriske arv.

Cato Schiøtz er en aktiv talsmann for åndsretningen antroposofi. Schiøtz har vært medlem av Antroposofisk Selskap siden 1989. Han har vært aktiv som styremedlem og juridisk rådgiver for nær sagt alle antropo­sofiske virksomheter. Han har bl.a. vært styremedlem i Antroposofisk Selskap i Norge, Rudolf Steinerhøyskolen, Antropos Forlag, Camphill Landsby­stiftelse (som driver seks landsbyer for psykisk utviklings­hemmede), Stiftelsen Fokhol Gård, Rudolf Steinerstiftelsen, Helios og Alf Larsens Litterære stiftelse.


Torsdag 20. april

GENERALFORSAMLING, ETTERFULGT AV MEDLEMMENES AFTEN


Kontakt oss


Norsk Parapsykologisk Selskap

Adresse:
Postboks 249
1319 Bekkestua

Telefon:
Leder:
90175828
Sekretær: 90612691

E-post:
informasjon@parapsykologi.no

Mer informasjon her.


For any type of enqueries - contact: Jan Guttulsrud

No part of this website may be reproduced without written permission.

Copyright 2009©ArtisticDesign