Forsiden | Om NPS | Om parapsykologi | Beste forskning | Møter/Aktiviteter | Boksamling | Vårt tidskrift | Bli medlem
Møter/Aktiviteter
Andre aktiviteter
Tidligere møter
Tidligere ekskursjoner 100 års jubileum

Møteoversikt for våren 2017

For informasjon ang møtested, veiforklaring, tidspunkt og priser - se her.
Klikk på det aktuelle møtet, for mer informasjon.

Torsdag 19 januar:
FILMKVELD - BEVISSTHETENS KREATIVE SPILL
ved Terje Toftenes

Torsdag 16. februar:
FYSISK MEDIUMSKAP OG HEALING
Foredrag ved André Kirsebom og Anne Fehn

Torsdag 16. mars:
PASSING AWAY – PASSING BY
Foredrag av Anne Austad

Torsdag 20. april:
GENERALFORSAMLING KL 19.00 – ETTERFULGT AV MEDLEMMENES AFTEN. Uformelt møte bare for medlemmer.

Torsdag 4. mai: LITTERATURHUSET KL. 19: (MERK STEDET!)
VÅRE SKJULTE EVNER
Foredrag av Jon Mannsåker

Torsdag 1. juni:
EKSKURSJON ER AVLYST p.g.a. 100 Års jubileet på Litteraturhuset, Oslo 9. – 11. juni 2017

--------------------------------------------------------------------------

Møtested:

Alle møter i NPS finner sted presis kl. 19.00 på FREDRIKSBORG, Fredriksborgveien 18, Bygdøy, Oslo, hvis ikke annet er oppgitt.

Entre Medlemmer: Gratis entre, unntatt ved utenlandsbesøk kr. 50. Ikke medlemmer: Kr. 100 på alle møter. Studenter kr. 70, men gratis ved utenlandsbesøk.

Adkomst: Bygdøybuss nr. 30 til Fredriksborg stoppested. Fra Jernbanetorget (foran Oslo S) , reisetid 19 minutter.

Ved egen transport, kjør til Vikingskipmuseet og fortsett ca.100 m i retning Kon-Tiki-museet. Avkjøring til venstre inn Fredriksborgveien. God parkeringsplass.Vis større kart

--------------------------------------------------------------------------

Torsdag 19 januar

FILMKVELD - BEVISSTHETENS KREATIVE SPILL

Terje Toftenes

Toftenes

Bli med vårt medlem Terje Toftenes i hans nye dokumentarfilm med et grense­spren­gende møte med fremstående forskere, filosofer og mennesker med spesielle opplevelser, som tegner et ganske annerledes bilde av vår virkelighet og hvem vi egentlig er.

Den aller fremste fysikken åpner for en vesensforskjellig forståelse av vårt univers, fra den minste kvantepartikkel til den største galakse. En radikal vitenskapelig modell som markerer et fundamentalt paradigmeskifte, med slående likhetstrekk til urgammel esoterisk viten.

Filmen er et forsøk på å vise virkelighetens sanne natur og hva som ligger bak det mysteriet som vi alle er en del av. Den subjektive opplevelsen kommer i nytt fokus, og paranormale fenomener sees i et nytt lys. Her er det snakk om ny bevissthet om bevissthet.

Terje Toftenes har laget filmen sammen med Ragnhild Løken. De driver selskapet New Paradigm Films.

--------------------------------------------------------------------------

Torsdag 16. februar:

FYSISK MEDIUMSKAP OG HEALING

André Kirsebom og Anne Fehn

Fehn Kirsebom

André Kirsebom og Anne Fehn, henholdsvis leder og nestleder i Norsk Spiritualist Forening, ønsker å gi en liten demonstrasjon av medialt mediumskap. I løpet av en slik seanse vil flere i salen få kontakt med noen av sine kjente og kjære på "den andre siden". Etter denne demonstra­sjonen vil vi gi en orientering om fysisk mediumskap og healing. Vi ønsker også å prate litt om ånder i hus og "husrens", og avslutter med en liten orientering om Norsk Spiritualist Forening, Norsk Spiritualistisk Trossamfunn samt Norsk Spiritualistisk Healerforbund.

--------------------------------------------------------------------------

Torsdag 16. mars:

PASSING AWAY – PASSING BY

Anne Austad

Austad

Anne Austad er utdannet prest og er førsteamanuensis ved Diakon­hjemmet høgskole.  I 2015 disputerte hun til doktorgraden med en kvalitativ religions­psykologisk studie «Passing away – passing by».  Den handler om sørgende menneskers kontakt med sine avdøde kjære.  Innenfor norsk kirkelig tradisjon har det hersket en bestemt oppfatning om at de døde skal få hvile i fred.  Austad har derimot kommet frem til at det kan gi trygghet å snakke med døde.  Riktignok stiller hun seg skeptisk til show der man gjennom medium kommer i kontakt med den andre siden.  Men at vanlige mennesker har en fornemmelse av at den døde er til stede i rommet, eller at de har kontakt med døde venner eller slektinger i form av visjoner, lyder, stemmer eller lukt og berøring, er etter hennes funn er sunt tegn.  Hennes materiale viser at å opprettholde en slik form for kontakt med døde for mange gjør det lettere å forholde seg til døden som en realitet og at livet både praktisk og emosjonelt må gå videre.

--------------------------------------------------------------------------

Torsdag 20. april:

GENERALFORSAMLING KL 19.00 – ETTERFULGT AV MEDLEMMENES AFTEN

Generalforsamlingen starter kl 19.00 og etterfølges av Medlemmenes Aften med ost og kjeks. Tema er det opp til medlemmene å bidra med, og vi håper på godt fremmøte og fine diskusjoner.

--------------------------------------------------------------------------

Torsdag 4. mai: LITTERATURHUSET KL. 19: (MERK STEDET!)

VÅRE SKJULTE EVNER

Jon Mannsåker

Jon Mannsåker

Jon Mannsåker er tidligere leder i vårt selskap. Han vil orientere om våre paranormale evner og opplevelser. Utenomsanselig informasjon, healing, poltergeisthendelser og kontakt med det hinsidige m.m.. Slike paranormale opplevelser er vanlige, men uforståtte. Hvordan forske vitenskapelig på dette? I hvilken grad støtter forskningen at de er virkelige? Hvordan vil de påvirke og utvide vitenskapen og vårt verdensbilde?

--------------------------------------------------------------------------

Torsdag 1. juni:

EKSKURSJON TORSRDAG 1.JUNI 2017

Er Avlyst

Kontakt oss


Norsk Parapsykologisk Selskap

Adresse:
Postboks 249
1319 Bekkestua

Telefon:
Leder:
67534884
Sekretær: 67143979

E-post:
informasjon@parapsykologi.no

Mer informasjon her.


For any type of enqueries - contact: Jan Guttulsrud

No part of this website may be reproduced without written permission.

Copyright 2009©ArtisticDesign