Forsiden | Om NPS | Om parapsykologi | Beste forskning | Møter/Aktiviteter | Boksamling | Vårt tidskrift | Artikler | Bli medlem
Beste Forskning

Apparisjoner

Hvordan kan man undersøke vitenskapelig slike spontane opplevelser som apparisjoner av avdøde slektninger eller av levende, kriseapparisjoner av folk idet de dør, eller "klassiske spøkelser" som går igjen i hus?  Forskerne selv er nesten aldri tilstede ved opplevelsen, og ofte har noen men ikke alle tilstedeværende sett apparisjonen. Uansett troverdigheten til oppleveren, er det de tilfellene som gir spesifikk identifikasjon sammen med informasjon som oppleveren ikke visste på forhånd, som har størst vitenskapelig verdi.

Man går fram i to faser, litt som ved politietterforskning. Først søker man å bringe på det rene hva som faktisk skjedde, som kalles autentisering. Skriftlige beretninger og intervjuer tas av opplever(e) og vitner, verifisering av fakta søkes, fysiske og psykologiske omstendigheter noteres etc. Først deretter kommer vurderingene, som troverdigheten til personene, usikkerheter omkring fakta, alternative forklaringer o.l.. Blant alternative hypoteser finner man "the usual suspects": feiltolkninger av normale hendelser, juks, fantestreker, løgn, fantasi, hallusinasjoner produsert av det ubevisste.

Beste forskning:

Apparisjon av avdøde: 1925: James L. Chaffin
Dette er en av de best undersøkte og verifiserte tilfellene fra arkivene til SPR [1] . Denne beskrivelsen er gjengitt etter en bok av Michael Schmicker: Best Evidence [2]. Da gårdbrukeren James L. Chaffin i North Carolina døde i 1921, visste hele familien at gården ifølge et testament fra 1905 skulle gå til hans tredje sønn Marshall. Men i 1925 begynte en av hans brødre J.P. å få svært livaktige drømmer der hans far sto fram ved senga hans, iført sin gamle svarte frakk. I drømmen sa han: "Du vil finne mitt testamente i frakkelomma". Han ble overbevist om at faren kom tilbake for å forklare om en feil i forbindelse med testamentet. Hans mor fortalte ham at en tredje bror John hadde overtatt frakken, og da J.P. dro til ham og undersøkte frakken, fant han et papirstykke som var sydd inn i foret. Der var det skrevet med farens håndskrift: "Les kap.27 i 1.Mosebok i min fars gamle Bibel". (Om Isak og sønnene Esau og Jakob! Anm. J.M.). De fant bibelen, og med en nabo tilstede som vitne åpnet de den på dette kapitlet. Der lå et revidert testamente. Retten i North Carolina dømte det nye testamentet som gyldig. Man kan si at et gjenferd lyktes i å kommunisere med et levende menneske om noe som tilsynelatende ingen utenom gjenferdet visste om.
SPR undersøkte saken nøye og sendte en advokat til North Carolina for å vurdere testamentene og rettsdokumentene, og intervjue alle familiemedlemmer og vitner. Ti vitner i retten gjenkjente håndskriften i det andre testamentet som James Chaffins. Men kunne J.P. ha visst om testamentet hele tida? Hvorfor skulle han da vente så lenge før han røpet det? Og hvorfor lot han i så fall frakken komme ut av syne i så lang tid med risiko for at den gikk tapt? SPR sin etterforsker konkluderte: "Det er vanskelig å foreslå en tilfredsstillende forklaring av fakta på en normal måte"

Kriseapparisjon: 1918: Løytnant David McConnel
En av de best kjente tilfellene av kriseapparisjon gjelder løytnant David McConnel som var under opplæring som pilot i det engelske Royal Air Force. Han døde da et fly som han fløy til en annen flystasjon krasjet 7. desember 1918. Man vet at han døde nøyaktig kl. 15:25, for armbåndsuret hans stoppet idet flyet traff bakken. Omtrent samtidig satt han romkamerat i flyversalongen på flystasjonen og så ham komme inn gjennom døra. Larkin spurte om han hadde hatt en bra tur, og McConnel svarte: "Yes. Got there all right. Had a good trip". Så forlot han rommet igjen. Litt seinere kom en annen venn av dem begge inn og sa han håpet at McConnel kom tilbake i god tid for en middag sammen. Larkin svarte at han allerede var kommet tilbake. Seinere den kvelden hørte de om flyulykken og McConnels død. Larkin, forbløffet over apparisjonen tidligere på dagen, rapporterte hendelsen neste dag til sin overordnede, med vennen som bekreftet hans utsagn. Den 22. desember skrev Larkin ned detaljene i et brev til McConnels familie, som hadde hørt om hendelsen da de kom for å hente liket av sønnen. SPR undersøkte saken, og fant at den var en av de best bevitnede tilfellene av kriseapparisjoner de hadde i sine arkiver. Et troverdig no-nonsense vitnes beskrivelse, med bekreftelse av et annet troverdig vitne. Beskrivelsene var nedtegnet meget kort tid etter hendelsene, mens minnet ennå var ferskt[iii],[iv].

 

Poltergeist

Poltergeisthendelser skjer spontant og kan vanskelig flyttes inn i et laboratorium. Men siden det er gjentatte fysiske hendelser, som lyder og gjenstander som forflytter seg uten synlig fysisk årsak, egner det seg bedre for feltundersøkelser enn apparisjoner. Det er flere tilfeller hvor forskere har kommet inn mens hendelsene ennå har pågått, og har kunnet observere nøye hva som har skjedd.

Nylig har man fått en helt ny vinkling på poltergeistforskning, kanskje et gjennombrudd: akustisk analyse av lydopptak fra poltergeisthendelser. Dette gir objektiv fysisk analyse av lyd fra flere forskjellige poltergeisttilfeller, se nedenfor.

Beste forskning:

1967-68: Rosenheim
Dette poltergeisttilfellet var meget godt undersøkt og dokumentert, og ble gjenstand for dokumentarprogrammer både på tysk og engelsk fjernsyn. Det hele begynte på et advokatkontor i november 1967 i Rosenheim i Bayern, og senterpersonen for hendelsene var en 19 år gammel kvinnelig ansatt Anne Marie Schneider. Noen ganger når hun gikk gjennom kontoret skrudde lyspører seg ut av soklene, eller de eksploderte, eller taklamper begynte å svaie. Bilder som hang på veggen snurret helt rundt på kroken, skuffer åpnet seg av seg selv, telefoner slo telefonnummer på egen hånd, og en 200 kg tung lagerhylle flyttet seg ut fra veggen. Den tyske parapsykologen Hans Bender brakte inn elektrikere, telefoningeniører og fysikere fra Max Planck-instituttet i nærheten, som undersøkte elektriske, magnetiske og mekaniske forhold. Ingen normale forklaringer ble funnet, og ingen klarte å stoppe eller kontrollere hendelsene. Hendelsene er oppsummert i William Rolls bok: The Poltergeist.[v] Benders originale tyske rapport finnes i Zeitschrift fũr Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie, vol.11, 1968

1966-67: Varehus i Miami
I januar 1967 ble politiet tilkalt til varehuset Tropicana Arts i Miami, Florida, for å undersøke en uforklarlig knusing av suvenirer av glass og keramikk i hyllene. De kunne ikke finne none gjerningsmann, eller noen god forklaring for øvrig, så butikkeierne besluttet å hente inn en annen type kompetanse. To velkjente parapsykologer William Roll og J.G. Pratt registrerte 224 separate tilfeller over flere måneder, og var selv tilstede i to intensive uker. Blant øyevitnene var foruten disse to, fire politimenn, firmaets ledere og ansatte. Over 120 hendelser fant sted mens de to parapsykologene var tilstede, hvorav 44 ble observert direkte idet de skjedde av en eller begge to. Aldri før hadde så mye data blitt profesjonelt notert og kartlagt i et poltergeisttilfelle. Igjen fant man en senterperson, som alltid var tilstede når noe skjedde, en 19 år gammel kubansk ekspeditør Julio Vasquez. Bare en gang skjedde det noe mens han ikke var der. Han ble aldri tatt i fusk, og flere av hendelsene skjedde mens han ble nøye overvåket og var godt unna gjenstandene som forflyttet seg. Rapporten som ble skrevet er en av de best dokumentasjoner man har av poltergeist[vi].

2010: Akustisk analyse av poltergeistlyder
Bankelyder fra en ukjent kilde har ofte blitt rapportert, særlig i forbindelse med poltergeistopplevelser. Flere ganger er det gjort lydopptak av bankelydene. Nylig har en vitenskapsmann dr. Barrie Colvin offentliggjort en akustisk analyse av lydopptak fra 10 forskjellige poltergeistundersøkelser, hvor juks eller andre normale årsaker til lydene kunne avskrives.[vii] I flere tilfeller fikk man bøde normale og uforklarlige bankelyder på samme opptak, slik at man hadde det best mulige grunnlag for å sammenligne dem. Både vanlige amplityde-tid diagrammer og Fast Fourier Transform (FFT) analyser viser en spesiell akustisk "signatur" på de uforklarlige lydene, i forhold til normale bankelyder skapt av mennesker.

Den uforklarte lyden bygget seg litt langsomt opp i lydnivå før den ble dempet, mens en vanlig bankelyd er eksplosiv og begynner på maks lydnivå før den dempes. Colvin klarte ikke å lage noen lyder som hadde samme "signatur" som poltergeistlydene. Dette er første gang har man en slik analyse, og den nærmer seg et bevis på at poltergeistlyder virkelig er paranormale.

2010: Lalm barnehage
Det var en kraftig poltergeistaktivitet i barnehagen i Lalm i Vågå kommune fra april til juni, så sluttet den brått, bortsett fra sporadiske hendelser. Det var kasting og bevegelse av gjenstander uten at noen hadde rørt dem, alt fra små plastikkperler til vanlige tenger og mindre steiner. Det var intelligent påvirkning av gjenstander, flaske som "danset", innstilling av programknapp på vaskemaskin, vinduer og dører som blir åpnet, og låsing av leskur, etc.

På oppdrag fra Vågå kommune lagde professor Kjell Flekkøy en vitenskapelig rapport[viii], hvor alle vitner ble intervjuet uavhengig av hverandre. Mulige fysiske forklaringer ble inngående diskutert, og viste hvordan mange av hendelsene ikke kan forklares med dagens fysikk.[1] Case of the Will of James L. Chaffin. Proceedings, Vol.XXXVI, 1926-28, pp. 517-524

[2] Michael Scmicker: Best Evidence. Writers Club Press, New York, 2002, pp.222-223

[iii] Journal of Society for Psychical Research, Vol.XIX, 1919-1920

[iv] Michael Scmicker: Best Evidence. Writers Club Press, New York, 2002, pp.223-224

[v] William Roll: The Poltergeist. New American Library, 1983, pp.91-93

[vi] Roll, W.G. and Pratt, J.G.: The Miami Disturbances. Journal of the American Society for Psychical Research,New York, 1971

[vii] Barrie Colvin: The Acoustic Properties of Unexplained Rapping Sounds. Journal of the Society for Psychical Research, Vol. 73.2, April 2010

[viii] Kjell Flekkøy: Lalm barnehage: Oversikt og vurdering av uvanlege hendingar frå 26. april til 15. juni 2010. Rapport til Vågå kommune, desember 2010. Gjengitt i nettavisa Fjuken.no her.

Kontakt oss


Norsk Parapsykologisk Selskap

Adresse:
Postboks 249
1319 Bekkestua

Telefon:
Leder:
90175828
Sekretær: 90612691

E-post:
informasjon@parapsykologi.no

Mer informasjon her.


For any type of enqueries - contact: Jan Guttulsrud

No part of this website may be reproduced without written permission.

Copyright 2009©ArtisticDesign