Forsiden | Om NPS | Om parapsykologi | Beste forskning | Møter/Aktiviteter | Boksamling | Vårt tidskrift | Artikler | Bli medlem
Om NPS
Selkapets historie
Selkapets ledere
Selkapets styre

Selskapets historie

Norsk Parapsykologisk Selskap (NPS) ble stiftet 11. oktober 1917 under navnet Norsk Selskap for Psykisk Forskning. Det var dannet etter mønster av det engelske Society for Psychical Research (SPR) som ble stiftet i London i 1882, og hvor man ønsket en vitenskapelig utforskning av de fenomener som vi i dag kaller paranormale. Blant stifterne var professor i statsøkonomi Oskar Jæger (grunnla sosialøkonomi i Norge), skolebestyrer og kvinnesaksforkjemper Ragna Nielsen (stiftet Norsk Kvindesaksforening), og dosent (senere professor) i kjemi Ellen Gleditsch (hun hadde studert og arbeidet i Paris hos nobelprisvinneren Marie Curie, som akkurat på den tiden også deltok i vitenskapelige undersøkelser av spiritisme). Professor Jæger ble selskapets første formann og drivende kraft, og ledet selskapet helt til sin død i 1933.
Selskapet fikk stor oppslutning de første årene, hovedsakelig takket være professor Jægers store anseelse og hans innsats med å spre informasjon om vitenskapelig parapsykologi. Oppslutningen blant akademikere var særlig sterk i denne første fasen: leger, prester, lærere, jurister, politikere og universitetsfolk. Medlemstallet kom raskt opp i 300 i 1922.

Det året ble også starten på utgivelsen av Norsk Tidsskrift for Psykisk Forskning, med den den gang kjente forfatter Hans Wiers-Jenssen som redaktør. Senere overtok fysiker Thorstein Wereide som redaktør i 14 år og gjorde en stor innsats inntil det gikk inn under krigen i 1941. Det var et fyldig tidsskrift med fire hefter årlig i bokformat.

Etter Jægers død i 1933 overtok Thorstein Wereide som formann, og ledet selskapet i mer enn 20 år. Imidlertid ble selskapet sterkt redusert i denne tiden av flere grunner. Den såkalte "Købersaken" vakte enorm oppsikt og splittet folk. Den dreide seg om den høyt ansette byfogd Ludvig Dahl i Fredrikstad, og hans datter Ingeborg, som var et spiritistisk medium. Byfogd Dahl druknet på en svømmetur 8. august 1934, hvor Ingeborg som eneste vitne fortalte at hun forgjeves hadde forsøkt å redde ham. Fordi hun hadde forutsett farens død i et forseglet brev, mente en høyesterettsdommer at hun måtte ha forvoldt sin fars død. Hun ba selv om rettslig undersøkelse for å bli renvasket, men saken ble henlagt p.g.a. bevisets stilling. Selskapet for Psykisk Forskning hadde etter egne undersøkelser støttet Ingeborg Køber, som også fikk godt skussmål av venner og kjente. Men dette førte til sterke angrep på selskapet, og resulterte i en kraftig nedgang i medlemstallet i løpet av 30-årene. Deretter kom krigen 1940-45, som bidro til ytterligere nedgang.

Selskapet lå i praksis nede i flere år inntil professor i botanikk Georg Hygen tok initiativ til en ny start og ble formann fra 1955 til 1963, senere også 1992-1993. Profilen med formidling av vitenskapelig parapsykologi ble beholdt, og Hygen var selv en ypperlig popularisator og formidler av både laboratorieforskning og opplevelser i naturlige omgivelser.

Professor i psykologi Harald Schjelderup var en foregangsmann i norsk psykologi, og inkluderte parapsykologi i sin kjente bok "Det skjulte menneske". Han var formann i selskapet fra 1965 til 1971.

Medlemsbladet Parapsykologiske Notiser ble startet opp av professor Hygen i 1976, og har siden utkommet to ganger årlig.

NPS har de seneste tiårene hatt jevn aktivitet. 75-årsjubileet i 1992 og 90-årsjubileet i 2007 ble feiret med jubileumskonferanser, hvor både internasjonale og norske forskere foreleste.

Kontakt oss


Norsk Parapsykologisk Selskap

Adresse:
Postboks 249
1319 Bekkestua

Telefon:
Leder:
90175828
Sekretær: 90612691

E-post:
informasjon@parapsykologi.no

Mer informasjon her.


For any type of enqueries - contact: Jan Guttulsrud

No part of this website may be reproduced without written permission.

Copyright 2009©ArtisticDesign