Forsiden | Om NPS | Om parapsykologi | Beste forskning | Møter/Aktiviteter | Boksamling | Vårt tidskrift | Artikler | Bli medlem
Møter/Aktiviteter
Andre aktiviteter
Tidligere møter
Tidligere ekskursjoner
100 års jubileum

Invitasjon til jubileumskonferanse –
Norsk Parapsykologisk Selskap 100 år

Har bevisstheten grenser?

Parapsykologiens bidrag til en utvidet forståelse

Litteraturhuset, Oslo 9. – 11. juni 2017

Du får nå en gylden sjanse til oppdatert kunnskap om allmenne, men kontroversielle opple­vel­ses­typer, såkalte psi-fenomener (paranormale fenomener). Telepati, klarsyn, drømmer/syner om framtiden (prekogni­sjon), poltergeist, hjemsøkte hus og andre uforklarlige hendelser oppleves av mange personer og familier. Healing oppsøkes av mange. Flere lurer på om hva man kan si vitenskapelig om et liv etter døden.

Her legges vitenskapelig kunnskap og troverdige opplevelsestyper fram på en forståelig måte for både leg og lærd - med bidrag fra anerkjente uten­landske forskere så vel som norske eksperter.

Programoversikt
Sammendrag av foredragene
Foredreagsholdere – biografier
Påmelding

Programoversikt

Fredag 9. juni:

16.30Registrering
17.15Åpning av konferansen
17.30Parapsychology – a Review of the Evidence
Etzel Cardeña, Thorsen professor i psykologi, Universitetet i Lund,
Sverige
18.45Norsk Parapsykologisk Selskap gjennom 100 år
Tonje Maria Mehren,
idéhistoriker
20.00Jakten på det uforklarlige
Tom Strømnæss, programleder i TVNorge
21.00Sosialt samvær

Lørdag 10. juni:

09.30 Healing – forskning og praksis
Jon Mannsåker, siv.ing. og Ingunn Brattlid, leder i Det Norske Healerforbundet
10.45Ganzfeld telepathy – What Have We Learned?
Adrian Parker, prof. i psykologi, Universitetet i Göteborg.
12.00Precognition: From Life to Lab
Caroline Watt,prof. i psykologi, Koestler Parapsychology Unit, University of Edinburgh
13.00Lunsj
14.00Do we survive death?
Erlendur Haraldsson,prof. emer. i psykologi, University of Iceland
15.15Physics and the Nonlocal Mind
Dean Radin,Chief scientist, Institute of Noetic Sciences.
16.30 Unconscious measures of psi
Chris Roe, prof. i psykologi, University of Northampton
19.00Jubileumsmiddag på Josefine Vertshus

Søndag 11. juni:

12.00 lunsj
13.00Are poltergeist phenomena random or planned? A Norwegian 3-month case-study involving children and 6 adults
Kjell Flekkøy, prof. emer. i nevropsykologi, Universitetet i Oslo
14.15Clinical Parapsychology
Walter von Lucadou,Ph.D., direktør for Parapsychologische Beratungsstelle, Freiburg, Tyskland
15.30Paneldebatt: Anomalistic experiences: normal or paranormal?
16.30Avslutning
17.00Ferdig

Sammendrag av foredragene

Parapsychology – a Review of the Evidence
Etzel Cardeña, Thorsen professor i psykologi, Universitetet i Lund

Parapsychology refers to the scientific study of phenomena that seem to challenge commonsensical notions of time and space. It has two main approaches: descriptive and experimental. This presentation will give an overview of the cumulative statistical evidence obtained from controlled experiments, comparable to that of more accepted topics in other areas such as social psychology and medicine.

Norsk Parapsykologisk Selskap gjennom 100 år
Tonje Maria Mehren, idéhistoriker

Linjene trekkes fra det aller første første selskapet for psykisk forskning som ble stiftet i 1891, til man endelig lykkes med å stifte Norsk selskap for psykisk forskning (det tidligere navnet til Norsk Parapsykologisk Selskap) i 1917. Deretter beskrives selskapets historie gjennom til dels turbulente begivenheter i mellomkrigstiden frem til dagens selskap.

Jakten på det uforklarlige
Tom Strømnæss, programleder i TVNorge

Gjennom 12 år har Tom Strømnæss ikke bare vært ansvarlig for  en av kanalens største suksesser, men også inspirert til ny interesse og undring rundt hendelser og spørsmål som har opptatt oss siden tidenes morgen. Hva er forklaringen på det uforklarlige? Tom Strømnæss har gjennom sitt arbeid med programserien sett nærmere på hundrevis av uforklarlige fenomen, møtt like mange mennesker som har opplevd slikt, og vært tett på de eneste i Norge som har forsøkt å forklare slike hendelser – såkalte klarsynte. I dette foredraget deler han sine erfaringer med oss.

Healing – forskning og praksis
Jon Mannsåker, siv.ing., tidligere leder i Norsk Parapsykologisk Selskap

Mange tilfeller av healing er rimelig godt dokumentert. Men hvordan kan man forske på healing? Problemer blir presentert, som placeboeffekt og suggesjon, og begrenset «økologisk gyldighet» av kontrollerte laboratoriestudier (dobbeltblinde forsøk er fjernt fra healing under naturlige forhold). Forsøk er gjort med «fjernpåvirkning» av levende organismer hvor suggesjon ikke kan være årsak til endringer, f.eks. på celler, sopp, bakterier, planter, mus. Det er også relevant forskning på ubevisste, fysiologiske responser hos mennesker ved fjernpåvirkning. Både statistiske studier av healing av mennesker, og eksempler på dokumenterte kliniske tilfeller vil bli omtalt. Til slutt vil forklaringsproblemene som dagens fysikk og medisinske modell har, bli presentert.

Ingunn Brattlid, leder i Det Norske Healerforbundet

Min utviklingsprosess som healer har vært knyttet til å integrere jordiske erfaringer og "vokse ned". For meg har en slik prosess vært forbundet med mye frykt, men helt nødvendig for å klare å kanalisere den spirituelle energien jeg har kontakt med. Selv om mine hender "brenner" i en healing, er tilbakemeldingen at energien oppleves som kjølig, men oppløftende og bevisstgjørende på hvem personen egentlig er.

Ganzfeld telepathy – What Have We Learned?
Adrian Parker, prof. i psykologi, Universitetet i Göteborg.

The ganzfeld owes its success to lifting into the laboratory the very conditions that seem to promote telepathy in real life: the sender in the telepathic experience is exposed to an emotional situation and the receiver is in an altered state and the most common in real-life telepathy is a dream state. In short psi in the wild becomes psi in the lab.

Two questions will be answered here: Does it work and what have learned that is new? Certainly the ganzfeld has reached the goal proposed by the unique collaboration of the major researcher and major critic but the goal posts have been moved and now the demand is for a higher level of success more common in biology than psychology. It is also being demanded that the recipe should work for all experimenters.

A radical view will be presented here using what we know from previous successful ganzfeld methodology, the type of participants, and the characteristics of the experimenters who succeed. This enables us to formulate a new recipe for success and some theories about how ganzfeld works. The urgent need is for just that: learning something about psi from the ganzfeld and developing theories about psychic experiences.

Precognition: From Life to Lab
Caroline Watt, prof. i psykologi, Koestler Parapsychology Unit, University of Edinburgh

Precognition is the apparent ability to predict unexpected future events, and precognitive dreams are amongst the most commonly reported seemingly paranormal experiences. What are the characteristics of seemingly precognitive experiences? Can precognitions be used to warn the public of impending disasters?  What psychological factors may be implicated in real-world precognitive experiences? And when researchers have tested for precognition under controlled laboratory conditions, what have they found? Join Professor Caroline Watt, of Edinburgh University, to discover the answers to these questions!

Do we survive death?
Erlendur Haraldsson, prof. emer. i psykologi, University of Iceland

The European Values Survey reveals that 45% of Europeans reject any concept of life after death, 28% accept the Christian concept, 20% believe that they will be born again and 7% do not know what to believe. Surveys aside, what are the main arguments for and against survival ? Philsophers and theologians have since Grecian times formulated arguments for and against survival. Lucretius (99-55 BC) formulated the principal arguments against survival, almost as well as we could do it today:

  • Mind matures and ages with growth and decay of the body.
  • Wine and disease of the body can effect the mind
  • The body is stunned by a blow
  • If the soul is immortal why does it not have memories of its previous existence?

In last century and half detailed empirical arguments for life after death have emerged through research on human experiences:

  • Encounters with the dead that are reported by every forth person in Europe.
  • Death-bed visions near time of death indicating contact with a post-death reality.
  • Near-death experiences were brought into focus with several studies conducted in university hospitals during the last few decades
  • Studies of mediumistic communications were prominent in the 19th and early 20th century where great mediums appeared
  • Some claims of reincarnation memories have been verified, also revealing phobias and birthmarks which are related to mode of death in previous life

This research has emphasized scientific empirical methods, and resulted in empirical arguments suggesting life after death. I will discuss the strength and weaknesses of these findings.

Physics and the Nonlocal Mind
Dean Radin, Chief scientist, Institute of Noetic Sciences.

Nonlocality refers to effects that are not bound by the usual constraints of space, time, or causality. Nonlocality was predicted and experimentally confirmed within quantum theory; it is also why quantum effects are considered to be so strange. It is not a coincidence that the reason psi is considered strange is because it too has nonlocal properties. I will discuss experiments exploring the possible connections between quantum and psi phenomena.

Unconscious measures of psi
Chris Roe, professor i psykologi, University of Northampton,

Research analysing case collections of spontaneous paranormal experiences suggests that in many instances psi might be characterised as essentially an unconscious process that directs behaviour or decision making; Louisa Rhine, for example, described numerous cases of psychic experiences without a cognitive component. This is reflected in Rex Stanford’s influential Psi Mediated Instrumental Response (PMIR) model, which suggests that psi is essentially goal-oriented, responding to basic needs and environmental threats or opportunities, so the person needn’t intend to use psi, nor be aware that they are — indeed such awareness might even be counter-productive.

A number of currently popular and relatively successful experimental protocols in parapsychology are designed to address the problem of how to detect psi if it were essentially unconscious, and these fall into two broad categories: monitoring physiological changes that don’t reach conscious awareness; looking for modulated psi performance on a different explicit task. This research will be briefly reviewed here to give a flavour of the methods adopted and the results they have achieved. This presentation will include a more detailed description of tests that have been conducted recently here at the University of Northampton.

Are poltergeist phenomena random or planned? A Norwegian 3-month case-study involving children and 6 adults
Kjell Flekkøy, prof. emer. i nevropsykologi, Universitetet i Oslo

Short overview of recent research pertaining to the central problems of the poltergeist phenomenon. Furthermore: Are poltergeist phenomena random or planned? This question is discussed in the context of a documented 3 month Norwegian case-study involving children and a number of adults.

Clinical Parapsychology
Walter von Lucadou, Ph.D., direktør for Parapsychologischen Beratungsstelle, Freiburg, Tyskland

My present view, which I developed during the last 50 years of research and investigation in the field of parapsychology, has led me to a somewhat clearer idea about the nature of paranormal phenomena and their clinical aspects. After having listened to literally thousands of persons who report paranormal experiences in our counseling project, I have come to the conclusion that the “paranormal” is quite “normal”, but it is still tabooed by (Western) society. There is nothing supernatural behind it; we need not assume interactions of spirits or disincarnate entities, nor do we need transcendental dimensions, but we must append a complementary holistic description of the world to our reductionist world view. The Model of Pragmatic Information (MPI) has proved particularly fruitful to understand clinical cases. It allows a resource-oriented approach that will enable clients to help themselves.Foredragsholdere – biografier

Etzel Cardeña

holds the endowed Thorsen Chair in psychology at Lund University in Sweden, where he directs the Center for Research on Consciousness and Anomalous Psychology (CERCAP). He was born in México, where he became licensed as a clinical psychologist, and has a Ph. D. from the University of California, Davis. He has been faculty at Georgetown University and The University of Texas-Pan American, where he was Department Chair, and other institutions. Elected fellow of the American Psychological Association (APA) and the Association for Psychological Studies (APS). He was a consultant on  the dissociative disorders to the DSM-IV, DSM-5, and ICD. His areas of research include extraordinary anomalous experiences (including ostensible psi phenomena and psychopathology), dissociative processes and acute posttraumatic reactions, hypnosis and the stream of consciousness. He has more than 300 scientific publications, some of them in the top journals in psychology and psychiatry.  Among his books are Varieties of Anomalous Experience (ed.) published by the APA and now in its second edition, the two-volumes Altering Consciousness: A Multidisciplinary Perspective, and Parapsychology: A Handbook for the 21st Century (ed.). He is also the artistic director of the International Theatre of Malmö.

Tonje Maria Mehren
er idéhistoriker. Hun har særlig arbeidet med spiritismen og parapsykologiens historie i Norge. Hun holder på med en ph.d. om historien til Norsk selskap for psykisk forskning (det tidligere navnet til Norsk Parapsykologisk Selskap).

Tom Strømnæss

er program- og prosjektleder for serien Åndenes makt på TVNorge. Han har tidligere ledet bl.a. Jakten på den 6. sans i samme kanal.

Jon Mannsåker

er tidligere leder av Norsk Parapsykologisk Selskap (1987-91), siden 2002 redaktør av medlemstidsskriftet Parapsykologiske Notiser. Utdannet siv.ing. i telekommunikasjon, med en viss naturvitenskapelig bakgrunn, og har fulgt parapsykologisk forskning i over 35 år.

Ingunn Brattlid

Leder for Det Norske Healerforbundet siden 2012. Har blant annet mangeårig bakgrunn som leder innen kommunehelse- og omsorgstjeneste, høgskolelærer i ledelse og organisasjon, seniorrådgiver og forskning innen inkluderende arbeidsliv. Har siden jeg var liten følt tilstedeværelse av noe trygt, som å bli passet på av et usynlig nærvær. Nærværet snakket til meg første gang i 1986, og viste seg etter en alvorlig stressperiode i 2001. Min form for healingevner har jeg utviklet bevissthet om siden dette.

Adrian Parker

was awarded the first Psychology doctorate with a thesis on parapsychology from the University of Edinburgh. During the tenure of the Perrott-Warrick Studentship in Psychical Research at Trinity College, Cambridge University, he became the co-founder of a technique known as the Ganzfeld for reproducing these experiences in the laboratory. Adrian is also a licenced clinical psychologist, having qualified from the Tavistock Clinic. He is Professor in Psychology at Gothenburg University, where his interests in psychic phenomena, hypnosis and dream states are supported. He is a member of the governing board of the English and Swedish Societies for Psychcial Researhc. Adrian is the author of the book States of Mind and co-author of the currently published book Shakespeare's Ghosts Live.

Caroline Watt

holds the University of Edinburgh's Koestler Chair of Parapsychology, and is a founder member (in 1986) of the Koestler Parapsychology Unit - the only research centre of its type in the UK. Professor Watt is a former President of the Parapsychological Association, has published numerous journal articles about her research, and her latest book is Parapsychology: A Beginner's Guide. She runs a parapsychological study registry, the KPU website, Twitter @KPUNews, as well as a popular online course. Find out more at the :

KPU website

Erlendur Haraldsson

is professor emeritus of psychology at the University of Iceland in Reykjavik. He has written several books and published dozens of papers in peer-reviewed journals. For details see his homepage and Researchgate.com

Dean Radin

Dean Radin, PhD, is Chief Scientist at the INSTITUTE OF NOETIC SCIENCES (IONS). Before joining the research staff at IONS in 2001, he held appointments at AT&T Bell Labs, Princeton University, University of Edinburgh, and SRI International. He is author or coauthor of over 250 technical and popular articles, three dozen book chapters, and three books including the award-winning The Conscious Universe (HarperOne, 1997), Entangled Minds (Simon & Schuster, 2006), and the 2014 Silver Nautilus Book Award winner, SUPERNORMAL (Random House, 2013).

Chris Roe

is Professor of Psychology at the University of Northampton. He is the Perrott-Warrick Senior Researcher, and Director of the Centre for the Study of Anomalous Psychological Processes. He is President of the Parapsychological Association, Chairman of the British Psychological Society Transpersonal Psychology Section, a Council Member of the Society for Psychical Research and the International Affiliate for England of the Parapsychology Foundation. He edits the Journal of the Society for Psychical Research and is on the editorial board for the Transpersonal Psychology Review. His research interests are around understanding the nature of anomalous experiences and includes research on the phenomenology of paranormal experience, particularly as it affects wellbeing, the psychology of paranormal belief and of deception, as well as experimental approaches to test claims for extrasensory perception and psychokinesis, particularly where they involve psychological factors. Recent research has been concerned with the relationship between altered states of consciousness and psychic experience. He has published over 90 journal papers and book chapters and given over 100 invited and conference presentations.

Kjell Flekkøy

Professor emeritus of neuropsychology, University of Oslo.

Walter von Lucadou

received in 1978 Sc.D. in physics (Dr. rer. nat.) at the University of Freiburg, and in 1986 Ph.D. in psychology (Dr. phil.) at the University of Berlin. 1979 to 1985 assistant-professor at the chair of "Psychology and border areas of psychology" at the University of Freiburg. 1985 to 1987 he was visiting professor at the Parapsychology Laboratory at the University of Utrecht. 1989 he created the "Parapsychologische Beratungsstelle" (parapsychological counselling office) at Freiburg as an official project by the federal government of Baden-Württemberg . Since 2000 Member of the „Institut für medizinische Ethik, Grundlagen und Methoden der Psychotherapie und Gesundheitskultur (IEPG)“ at Mannheim, Germany.

2000 he obtained the Outstanding Contribution Award of the Parapsychology Association, USA,  2014 the Hans-Driesch-Wissenschaftspreis. Since 1980 he is managing editor and since 1983 coeditor of the PA-affiliated journal: "Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie", coeditor of the journal "Cognitive Systems". Since 1981 council member of the "Wissenschaftliche Gesellschaft zur Förderung der Parapsychologie e.V. (WGFP)", member of the "Parapsychological Association" (PA), the "Society for Psychical Research" (SPR), London, the "Society for Scientific Exploration (SSE)", USA, the "European Society for the Study of Cognitive Systems (ESSCS)", Netherlands, and the “Arbeitskreis Psychomarkt - Sekten - Destruktive Kulte" in the Berufsverband Deutscher Psychologen e.V. (BDP), Offenbach, Germany.

Påmelding og deltakelse på jubileumskonferansen

Forhåndspåmelding gjøres for hele konferansen under ett. Pris kr. 1200.

Det inkluderer lunsj lørdag. Plass foran i møtesalen reserveres alle forhåndspåmeldte.

Ved påmelding innen 1. mai får man dessuten gratis adgang til et åpent foredrag torsdag 4. mai i Litteraturhuset: Parapsykologi – våre skjulte evner.

Jubileumsmiddagen lørdag er kun for konferansedeltakere . Den finner sted på det trivelige Josfine Vertshus, Josefinesgt. 16. Pris kr. 800 (3 retter, 3 glass vin).

Påmelding skjer ved epost til informasjon@parapsykologi.no  og innbetaling av kr.1200 + eventuelt kr. 800 til vår bankkonto: 0540.04.74518. Husk navn og adresse som avsender.

Enkeltforedrag

Det er mulig å komme på enkeltforedrag hvis man ikke deltar på hele konferansen, med forbehold om at det er ledige plasser.

Pris kr. 100 per foredrag

Kontakt oss


Norsk Parapsykologisk Selskap

Adresse:
Postboks 249
1319 Bekkestua

Telefon:
Leder:
90175828
Sekretær: 90612691

E-post:
informasjon@parapsykologi.no

Mer informasjon her.


For any type of enqueries - contact: Jan Guttulsrud

No part of this website may be reproduced without written permission.

Copyright 2009©ArtisticDesign