Forsiden | Om NPS | Om parapsykologi | Beste forskning | Møter/Aktiviteter | Boksamling | Vårt tidskrift | Artikler | Bli medlem
Om Parapsykologi
Utenomsanselig persepsjon - ESP, psi
Psykokinese - PK (psykofysiske fenomener)
Overlevelse
Andre opplevelser
Hva er IKKE parapsykologi
Skeptikerdebatten
Ofte stilte spørsmål - FAQ
Anbefalt litteratur
Lenker til parapsykologiske nettsider

Andre opplevelser:

Det finnes enkelteandretyper opplevelser, utenom grupperingen ovenfor,som også fatter parapsykologers interesse. Blant dem er:

Synkronisitet

Dette er hendelser som ikke har noen kausal sammenheng, men som sammen oppleves som en meningsfylt tilfeldighet. Oftest skjer disse hendelsene innenfor et begrenset tidsrom. Et klassisk eksempelgjelder en kvinnelig pasient som psykoanalytikeren Carl Gustav Jung berettet om i 1951. På kontoret til Jung berettet hun en dag om siste natts drøm om et smykke av gull med en skarabé (en billetype). Akkurat da fløy det en skarabé mot vinduet til kontoret. Jung åpnet vinduet og klarte å fange den i det den fløy inn. "Vær så god, her er Deres skarabé" sa han til henne, og det førte til et gjennombrudd i behandlingen. Jung og fysikeren Wolfgang Pauli var meget opptatt av dette fenomenet, og bidro sammen til å sette fram en innflytelsesrik teori om synkronisitet.

Levitasjon

Dette er når en gjenstand eller en person heves opp og svever i lufta, tilsynelatende uten bruk av fysiske hjelpemidler. De mest velkjente eksempler er kanskje St. Josef av Copertino, og i nyere tid skotten Daniel Dunglas Home.

Apporter

Det er flere beretninger om opplevelser av en gjenstand som har dukket opp i et avgrenset rom, hvor normal forflytning inn i rommet ikke synes fysisk mulig. Det innebærer at materie har trengt igjennom materie på en ikke forstått måte. Et eksempel er den spiritistiske sirkelen i Scole i England i 1990-årene, hvor flere av de mest erfarne observatører fra Society for Psychical Research så noen få tilfeller av gjenstander som dukket opp, og hvor eventuell svindel ville vært svært vanskelig å få til. Vanntette observasjoner er imidlertid ikke lett å arrangere på et slikt sjeldent, spontant fenomen.

Teleportasjon

I slekt med apporter er teleportasjon, hvor en gjenstand oppleves å ha forsvunnet fra et sted, for seinere å dukke opp et annet sted, tilsynelatende uten at normal transport kan ha funnet sted. Det kan være fra små gjenstander som et nøkkelknippe, til større gjenstander. Når det skjer gjentatte ganger i en familie, kan man verifisere fenomenet ved å forsegle en beholder eller et rom, og observere om det gjentar seg. Dette har skjedd i noen tilfeller. Et eksempel fra 1968 gjelder en familie i Nicklheim i Tyskland, som opplevde slikt gjentatte ganger. En dag forlot alle huset, med en forsker som sistemann, og alle vinduer og dører var lukket og låst. Etter kort tid så man en parfymeflaske i lufta utenfor huset, og litt seinere en flaske med piller i høyde med taket på huset, og som falt til bakken i en sikksakkbevegelse.

Referanser:

Synkronisitet: C.G. Jung: Jung on Synchronicity and the Paranormal (Routledge, 1957, s. 96-97) Apporter: Keen, Fontana, Ellison: The Scole Report (SPR Proceedings, 1999) Teleportasjon: William Roll: Poltergeists (i Wolman (ed): Handbook of Parapsychology, 1977)

Kontakt oss


Norsk Parapsykologisk Selskap

Adresse:
Postboks 249
1319 Bekkestua

Telefon:
Leder:
90175828
Sekretær: 90612691

E-post:
informasjon@parapsykologi.no

Mer informasjon her.


For any type of enqueries - contact: Jan Guttulsrud

No part of this website may be reproduced without written permission.

Copyright 2009©ArtisticDesign