Forsiden | Om NPS | Om parapsykologi | Beste forskning | Møter/Aktiviteter | Boksamling | Vårt tidskrift | Artikler | Bli medlem
Om Parapsykologi
Utenomsanselig persepsjon - ESP, psi
Psykokinese - PK (psykofysiske fenomener)
Overlevelse
Andre opplevelser
Hva er IKKE parapsykologi
Skeptikerdebatten
Ofte stilte spørsmål - FAQ
Anbefalt litteratur
Lenker til parapsykologiske nettsider

Overlevelse

Om det finnes et liv etter døden, samt møter med avdøde, er sentrale forskningsfelter innenfor parapsykologien. Her snakker vi om flere temaer:

Nær-døden-opplevelser

Nær-død-opplevelser kan skje ved trafikkulykker, nesten-drukning og andre kritiske medisinske situasjoner utenfor og på sykehus. Med moderne legevitenskap er det mange flere enn før som kan reddes og fortsetter å leve, slik at man har fått svært mange beretninger de siste tiårene. Det er store variasjoner i opplevelsene, men felles for mange er at man først ser seg selv utenfra i en ut-av-kroppen-opplevelse, og så opplever mange at de farer gjennom en lystunnel, og mange kommer frem til en verden der de møtes av avdøde slektninger og andre som tar imot dem. Hele opplevelsen er omgitt av lys og kjærlighet, og svært mange blir forandret etter at de er kommet tilbake til livet. De er ikke lenger redde for døden, og de fortsetter å være preget av den kjærlighetskraften som de opplevde. Studier viser at slike opplevelser ikke kan forklares med medisinbruk, oksygenmangel, psykiske problemer eller andre kjente variable. Det diskuteres hvordan opplevelsene kan tolkes, men de som har opplevd det, oppfatter det som virkelig. Flere nyere studier har undersøkt folk som blir brakt inn på sykehus med hjertestans. Hjerneaktiviteten for disse vil oftest stoppe helt opp, - EEG-målingen er helt nede på null, og de kan betraktes som klinisk døde. Blant de som likevel reddes er det en andel (9-18 %) som beretter om en NDO, tilsynelatende mens de er klinisk døde. Dette skulle ikke være mulig, og er en stor utfordring for dagens fremherskende modell av bevissthet som et produkt av hjerneaktivitet.

Dødsleievisjoner

Noen mennesker opplever på dødsleiet at de ser allerede avdøde personer, gjerne slektninger, ved sengekanten eller andre steder i rommet. Det virker som de er der for å ta imot dem på deres vei inn i døden. Noen ganger kan slektninger eller pleiepersonalet som sitter ved dødsleiet, også bli tatt med i opplevelsene.

Reinkarnasjon

Noen ganger og under visse omstendigheter kan mennesker bringe informasjoner fra noe som synes å være tidligere liv. Det virker som de har levd før de ble født og da i andre kropper. Dette kan komme frem ved hypnose og lignende tilstander. Noen hevder å ha helbredet psykiske problemer i dette livet ved å ha gått tilbake til traumatiske opplevelser i tidligere liv.

Det finnes også små barn som i vanlig våken tilstand forteller om tidligere liv. Noen ganger er informasjonene deres så presise at det har lykkes å identifisere den personen som de hevder å ha vært. Vanligvis har den personen vært utsatt for en voldsom og for tidlig død.

Besettelser

Noen ganger ser det ut til at et menneske blir overtatt av en annen bevissthet, tilsynelatende av en desinkarnert person eller ånd som prøver å finne en ny kropp. Dette vil vise seg ved at det besatte mennesket begynner å oppføre seg annerledes, kanskje snakke en annen dialekt, ha ny kunnskap o.l. Det finnes mennesker som hevder å kunne drive ut slike ånder, slik at den besatte personen kan bli helbredet.

Apparisjoner og spøkelser

Disse har vanligvis utseende av mennesker, men kan også være alt mulig annet, til og med skip. De kan sanses av folk som er til stede, men de følger ikke vanlig naturlover og kan f.eks. gå gjennom vegger. Man kan skille mellom forskjellige slag apparisjoner. Kriseapparisjoner er syner av folk i det de er i stor krise, oftest i det tidsrommet de dør. Apparisjoner av døde er syner av folk man vet er døde, f.eks. ektemake eller andre familiemedlemmer. Apparisjon av levende er også rapportert. "Tradisjonelle spøkelser" er syner av ukjente personer. Enkelte hus kan være konstant hjemsøkt av spøkelser, ofte flere. De kan gjerne identifiseres som personer som har bodd der før, og som av en eller annen grunn er blitt hengende fast ved huset etter sin død. Det finnes folk som påtar seg å rense slike hus. De sier at det skjer ved å hjelpe døde sjeler til å komme seg videre til neste dimensjon.

Spiritistiske seanser

Spiritistiske seanser er gått litt av moten, men tidligere var det mye av det. Ved slike seanser var det gjerne flere til stede, og de forsøkte å komme i kontakt med avdøde personer. Ofte var det bare en av de tilstedeværende som sto for den direkte kontakten - et medium. Svarene de mente å få fra de døde, kunne dreie seg om alt fra hvordan det var på den andre siden til gode råd for de levende i dette livet. Noen mente å kunne holde løpende kontakt med avdøde slektninger på denne måten.

Automatskrift

Noen ganger ser det ut til at en avdød person sender skriftlige meddelelser gjennom et medium. Mediet hensettes da i en transe og vet ikke hva som foregår. Når han eller hun kommer ut igjen av transen, viser det seg at de har skrevet en tekst, gjerne med en annen håndskrift enn deres egen. Hele bøker hevdes å ha blitt skrevet på denne måten.

Instrumentell transkommunikasjon - ITC (tidligere kalt EVP)

Dette oppfattes som kommunikasjon fra avdøde ved elektronisk mottak av stemmer (EVP) eller bilder. For å få frem ITC lar man en lydbåndopptaker, radio, fjernsyn eller PC bare gå i lengere tid. Når man gjennomgår opptakene etterpå, vil man kunne oppdage sekvenser der man tilsynelatende hører en eller flere stemmer som sier noe, eller ser et bilde som tolkes som et ansikt. Meldingene kan for eksempel være en forsikring om at vi alle overlever døden, eller en klage over hvordan de lider. Dette kunne ikke høres mens opptaket ble gjort.

Kontakt oss


Norsk Parapsykologisk Selskap

Adresse:
Postboks 249
1319 Bekkestua

Telefon:
Leder:
90175828
Sekretær: 90612691

E-post:
informasjon@parapsykologi.no

Mer informasjon her.


For any type of enqueries - contact: Jan Guttulsrud

No part of this website may be reproduced without written permission.

Copyright 2009©ArtisticDesign