Forsiden | Om NPS | Om parapsykologi | Beste forskning | Møter/Aktiviteter | Boksamling | Vårt tidskrift | Artikler | Bli medlem
Om Parapsykologi
Utenomsanselig persepsjon - ESP, psi
Psykokinese - PK (psykofysiske fenomener)
Overlevelse
Andre opplevelser
Hva er IKKE parapsykologi
Skeptikerdebatten
Ofte stilte spørsmål - FAQ
Anbefalt litteratur
Lenker til parapsykologiske nettsider

Psykokinese - PK (psykofysiske fenomener)

Den andre gruppen av opplevelser vi har å gjøre med i parapsykologien er fysiske hendelser som en ikke kan finne noen forklaring på, men som synes å stå i forbindelse med en persons sinnstilstand eller bevisste/ubevisste intensjon. Dette er naturligvis noe som absolutt ikke passer inn i en materialistisk virkelighetsmodell. Men de best dokumenterte tilfellene støtter at noe ekte skjer, uten fusk eller dårlige observasjoner.

Poltergeist

Poltergeist er et tysk ord som betyr "bråkeånd". Det spetakkelet som opptrer i hus som er hjemsøkt av poltergeistfenomener, kan være ganske plagsomt. Bankelyder høres ofte, uten at en kan oppdage noen som lager dem.
En trodde tidligere at det var "ånder" - kanskje avdøde personer fra det hinsidige - som fikk i stand uforklarlig husbråk. Betegnelsen er beholdt, men nå finnes også en annen hypotese. I flere av tilfellene som har vært omhyggelig undersøkt, har det vist seg at alt dette husbråket bare opptrer når en bestemt person er tilstede. Denne "senterpersonen" vet ikke selv hvordan disse merkelige tingene skjer, og er forsåvidt helt uskyldig. Det er ubevisste faktorer som ligger bak. Ved psykologisk analyse er det påvist at slike "senterpersoner" kan være i en uharmonisk fase med sterke psykiske spenninger som de ikke har kunnet få en naturlig utløsning for. Observasjonsmaterialet gir solid grunnlag for den oppfatningen at slike spenninger kan gi seg utslag i husbråk av poltergeisttypen, så utrolig det enn høres. Men hvordan noe sånt kan skje, er det ingen som begriper.

På den annen side finnes det tilfeller hvor det ikke er noen "senterperson". Kan det være en senterperson som gjør det på avstand? Eller kan hypotesen om en person fra det hinsidige likevel være litt mer plausibel? Kanskje de to teoriene kan være gyldige i hver sine tilfeller?

Metallbøying

Uri Geller var den som brakte metallbøying ut i media, med spektakulære hendelser i show. Det fanget også interessen hos enkelte forskere, og bl.a. professor i fysikk John Hasted ved Birkbeck College i London gjorde en serie forsøk med mange personersom hevdet at de hadde bøyet metall. Metallstykkene fra laboratorieforsøkene ble nøye undersøkt, og både metallurgiske, mekaniske, elektriske og magnetiske påvirkninger ble observert.

Under strengt kontrollerte forhold i laboratoriet lyktes Uri Geller aldri med metallbøyning, men under semi-kontrollerte forhold har han gjort det flere ganger. Han er aldri grepet i fusk med metallbøyning, trass i gjentatte påstander fra skeptikere. Imidlertid har svært mange andre personer også bøyet metall på paranormalt vis, gjerne i "skjebøyingsselskap", eller spontant i familien eller mindre kretser. Ser man bort fra alle tilfeller av fusk og uklare situasjoner, blir det en rest igjen av troverdige hendelser også utenfor laboratoriet.

Klokkestans m.m.

Klokkestans later til å være konstatert ikke så helt sjeldent i forbindelse med dødsfall. Den enkleste forklaringen er jo da at man i alt oppstyret omkring sykdom og død har glemt å trekke den klokken som stoppet så plutselig i dødsøyeblikket. Men det ser ikke ut til at denne forklaringen stemmer i alle tilfelle. Andre hendelser kan være et bilde som faller ned fra veggen eller et elektrisk apparat som plutselig svikter omkring dødsøyeblikket.

PK av mikrofysiske systemer - mikro-PK

Det er flere serier av laboratorieforsøk som undersøker om folk kan på virke fysiske prosesser som elektronisk støy eller radioaktiv stråling. Slike prosesser er grunnleggende tilfeldige, og brukes i parapsykologiske forsøk til å styre tenning av lamper, utgangen av tilfeldig-tall-generatorer (random number generator - RNG) o.l. Resultatene ser ut til å støtte at bevisst intensjon kan påvirke en slike mikroskopiske prosesser, noe som kan være i tråd med enkelte tolkninger av kvantemekanikken. Den amerikanske fysikeren Helmut Schmidt var pioneren for slik forskning, og ble berømmet for meget høy kvalitet i sine forsøk. Han fikk sterkt positive statistiske resultater. Forsøk ved PEAR-laboratoriet ved Princeton Universitetet i USA fikk også positive resultater, mens to andre gjentak av PEAR sine forsøk mislyktes.

PK av levende organismer

Tilsvarende har det vært gjort forsøk på direkte mental påvirkning av levende organismer (Direct Mental Influence on Living Systems - DMILS). Det er gjort mange forsøk på slik påvirkning av mus, enzymer, røde blodlegemer, kreftceller, bakterier og andre organismer. Mange, men ikke alle, har gitt positive resultater. Sammenfattende statistisk analyse støtter klart at det kan være reell påvirkning, og denne forskningen bør fortsette.

Healing

Helbredelse ved håndspåleggelse, fjernhealing eller bønn,er svært utbredt. Slett ikke alt er like pålitelig, noe er svindel,og ofte er det umulig å vurdere årsaken tilhelbredelsen. Men det er hellerikke alt som uten videre kan forklares med placebo (selvhelbredelse!), tilfeldigheter eller fusk. Flere godt undersøkte tilfeller virker meget troverdige, med en tilheling som man ikke har sett ved placebo. Fenomenet å stoppe blod er nylig dokumentert i et norsk antropologisk arbeide, og rapporteres anekdotisk fra flere land. Enkelte kliniske forsøk med healing under medisinsk overvåking av pasienten har gitt klar tilheling av kroniske plager.Det er gjort noen lovende forsøk med qigong-mestere.

Dette er et meget viktig og lovende område for forskningssamarbeide mellom klassisk medisin og healere. Dessverre er størstedelen av det medisinske miljøet forutinntatt mot healing, uten å ha satt seg inn i hverken forskning eller klinisk healing.

Psykisk fotografering

Dette fenomenet er direkte mental påvirkning av ueksponert film, som ved framkalling ikke bare er svart, men viser figurer og bilder som til dels kan identifiseres som f.eks. konkrete bygninger. Det er særlig ett veldokumentert tilfelle, hvor psykiateren Jules Eisenbud gjorde meget grundige undersøkelser av Ted Serios. Ingen plausibel normal forklaring er funnet. (James Randis påstand om å klare det ved tryllekunster har han aldri bevist). Det er også rapportert observert i enkelte andre tilfeller.

Fysiske hendelser i (spiristiske) sirkler

Noen få spiritistiske seanser opplever fysiske fenomener som poltergeistbevegelser av gjenstander, levitering av bord eller stoler, sterke lyder, musikkinstrumenter som spiller uten å berøres, materialisering av gjenstander eller hender e.l. Det kan være et medium som tillegges hendelsene, men også grupper uten medium. Dessuten har et par grupper uten spiritistisk trodiktet opp en "ånd", og klart å frambringe f.eks. bord som vippet uten berøring (eks."ånden Philip" i Toronto). Dette er ganske ufattelig ut fra vår forståelse av hva som er mulig.

Mange parapsykologiske forskere har opp gjennom årene brukt mye tid på å avsløre svindlere som alene eller med medhjelpere har satt det hele i scene. Men ikke alle medier og spiritistgrupper er svindlere. Noen har villig samarbeidet med parapsykologiske forskere, og kommet inn i "forskerens hule", et lokale som forskeren har fullt herredømme over, og latt seg undersøke og kontrollere på alle bauger og kanter. Det gjelder bl.a. personer som Eusapia Palladino, Rudi Schneider, og Douglas D. Home. Forsøkslederne var ofte høyt anerkjente fysikere eller leger.Noen av eksperimentene hadde større eller mindre svakheter, men de beste var på høyde med kontrollerte laboratorieforsøk, og slike fenomener skjedde også da. Denne forskningen har stort sett skjedd i parapsykologiens tidlige fase. I den senere tid har det vært nesten stille, trass i at slik psykokinese fortsatt er et mysterium.

Kontakt oss


Norsk Parapsykologisk Selskap

Adresse:
Postboks 249
1319 Bekkestua

Telefon:
Leder:
90175828
Sekretær: 90612691

E-post:
informasjon@parapsykologi.no

Mer informasjon her.


For any type of enqueries - contact: Jan Guttulsrud

No part of this website may be reproduced without written permission.

Copyright 2009©ArtisticDesign