Forsiden | Om NPS | Om parapsykologi | Beste forskning | Møter/Aktiviteter | Boksamling | Vårt tidskrift | Artikler | Bli medlem
Om Parapsykologi
Utenomsanselig persepsjon - ESP, psi
Psykokinese - PK (psykofysiske fenomener)
Overlevelse
Andre opplevelser
Hva er IKKE parapsykologi
Skeptikerdebatten
Ofte stilte spørsmål - FAQ
Anbefalt litteratur
Lenker til parapsykologiske nettsider

UTENOMSANSELIG PERSEPSJON - ESP, psi:

Utenomsanselig persepsjon vil si å motta informasjon som man ikke kunne ha fått via kjente menneskelige sanser. Det er et av de mest studerte fenomenene i parapsykologien, og det har vokst frem ulike begreper for å beskrive fenomenet. Noen kaller det Extra-Sensory Perception (ESP), andre kaller det anomal kognisjon og atter andre kaller det klarsyn. Selv om det finnes en mengde eksperimenter som dokumenterer fenomenet, finnes det ingen samlende teori for hvordan det kan ha seg at utenomsanselig persepsjon finner sted. Det er dermed også vanskelig å finne ett bestemt navn på fenomenet. Noen eksempler på utenomsanselig persepsjon er:

Tankeoverføring – utenomsanselig overføring av informasjon fra en person til en annen. Ofte kalt telepati. Eksperimenter som har testet vanlige menneskers evne til å sende og motta slik informasjon tyder på at dette er mulig, men at evnen er svak og ustabil. I folkekulturen er kanskje drømmetelepati det vanligste fenomenet, for eksempel at man har hatt samme drøm som en annen eller har drømt om viktige livsendringer i en nær venns liv.

Klarsyn – utenomsanselige visuelle inntrykk. Project Stargate, amerikansk etterretnings forskningsprogram om Remote Viewing, er kanskje den mest kjente vitenskapelige undersøkelsen av fenomenet. Den viste at en liten gruppe individer, valgt ut fra tusenvis av tjenestepersoner i den amerikanske hæren, kunne «se» steder langt unna.

Forutanelser – inntrykk av hendelser som ennå ikke har skjedd. Ofte kalt prekognisjon. I eksperimentell parapsykologi har man funnet en svak tendens til at personer kan spå hvilke utfall tilfeldige hendelser kommer til å få. Ved Remote Viewing har man også observert klarsyn om et målområde før det er valgt. I folkekulturen er sanndrømthet et typisk eksempel, for eksempel at noen drømmer å se igjen en gammel venn og så treffer personen dagen etter. Noen personer hevder også å få inntrykk om hva som har skjedd i fortiden, for eksempel gjennom å «se» en gjenstands forhistorie. Dette kalles for retrokognisjon.

Andre former for utenomsanselig persepsjon – mange andre fenomener kan tenkes å falle inn under utenomsanselig persepsjon. Et eksempel er hvordan enkelte personer mener at de kan finne vann under bakken ved hjelp av en ønskekvist, uten at det er noen kjent fysisk mekanisme for dette. Dersom utenomsanselig persepsjon er reelt, kan det være en mulig forklaring på at noen har hatt en viss suksess med ønskekvister. Personer som mener de er klarsynte eller synske forteller også om mange ulike inntrykk som de får utenomsanselig informasjon av, både lyder, bilder, lukter, fysiske fornemmelser og assosiasjoner. Eksperimentell forskning har ikke påvist at de som selv mener de er synske gjør det noe bedre enn de som ikke mener de har noen spesielle evner. Likevel finnes det rikelig med historier om at klarsynte får utenomsanselig informasjon, både i folkekulturen og i case-studier i parapsykologisk forskning.

Kontakt oss


Norsk Parapsykologisk Selskap

Adresse:
Postboks 249
1319 Bekkestua

Telefon:
Leder:
90175828
Sekretær: 90612691

E-post:
informasjon@parapsykologi.no

Mer informasjon her.


For any type of enqueries - contact: Jan Guttulsrud

No part of this website may be reproduced without written permission.

Copyright 2009©ArtisticDesign