Forsiden | Om NPS | Om parapsykologi | Beste forskning | Møter/Aktiviteter | Boksamling | Vårt tidskrift | Artikler | Bli medlem
Om Parapsykologi
Utenomsanselig persepsjon - ESP, psi
Psykokinese - PK (psykofysiske fenomener)
Overlevelse
Andre opplevelser
Hva er IKKE parapsykologi
Skeptikerdebatten
Ofte stilte spørsmål - FAQ
Anbefalt litteratur
Lenker til parapsykologiske nettsider

Anbefalt litteratur

(omtaler ved Jon Mannsåker)

Parapsykologi generelt

Broughton, Richard: Parapsychology – The Controversial Science (Ballantine Books, 1991) En god populærvitenskapelig innføring for det brede publikum, av en kompetent og velskrivende forsker. Har fått meget god kritikk.

Carter, Chris:  Science and Psychic Phenomena. The Fall of the House of Skeptics (Inner Traditions, Rochester, Vermont, 2012). En grundig gjennomgang om kontroversene omkring paranormale opplevelser og parapsykologi som vitenskap, skrevet av en filosof.

Irwin, H: An Introduction to Parapsychology (McFarland, 2004) En lærebok i parapsykologi med sikte på studenter og andre interesserte.

McLuhan, Robert: Randi’s Prize. What sceptics say about the paranormal, why they are wrong & why it matters (Matador, Leicester, UK, 2010). En gjennomgang av skeptikeres argumenter og holdinger, med basis i forskning og konkrete uforklarlige opplevelsert, og diskusjon av beviskraft.

Radin, Dean: The Conscious Universe – The Scientific Truth of Psychic Phenomena (Harper Edge, 1997). En meget klar og velskrevet framstilling av eksperimentelle resultater i parapsykologi.

Radin, Dean: Entangled Minds – Extrasensory Experiences in a Quantum Reality (Paraview Pocketbooks, 2006, ISBN 1-4165-1677-8). En meget velskrevet populær framstilling av parapsykologi og med betraktninger omkring mulige sammenhenger med moderne kvantefysikk.

Schjelderup, Harald, utvidet av Hygen, Georg: Det skjulte mennesket (Cappelen, 1984).  Fortsatt en viktig og velskrevet oversikt over parapsykologiens problemer, skrevet av en pioner i norsk psykologi.

Schmicker, Michael: Best Evidence (Writers Club Press, 2002. ISBN 0-595-21906-3) En populær­vitenskapelig gjennomgang av den beste forskningen på mange slag paranormale fenomener, med nøyaktige refereanser.

Fordypning:

Cardeña, Lynn, Krippner: Varieties of Anomalous Experiences (ISBN 1557986258, American Psychological Association, revidert 2013). En vitenskapelig evaluering av mange slag anomali-opplevelser: hallusinasjoner, ut-av-kroppen-opplevelser, psi-opplevelser, tidligere-liv-opplevelser, healing, og andre. Et viktig referanseverk.

Carpenter, James C.: First Sight (ISBN 978-1-4422-1390-6, Rowman & Littlefield, 2012). Et viktig bidrag med en teori for å integrere paranormale opplevelser med vanlig psykologi. Boka har fått strålende kritikker.

Kelly, W. & Kelly, E. et al.: Irreducible Mind – Toward a Psychology for the 21st Century (ISBN 0-7425-4792-2, Rowman & Littlefield, 2007). Et storverk med gjennomgang av mangler i dagens psykologi, delvis i lys av den tidlige pioneren i psykologi F. Myers, som også var en av grunnleggerne av vitenskapelig parapsykologi. Et viktig refereanseverk.

Krippner, Friedman (red.): Debating Psychic Experience (Praeger, Santa Barbara, Cal, USA, 2010). En vitenskapelig debattbok som presenterer de sterkeste argumenter for og imot realiteten av paranormale fenomener, skrevet av kjente parapsykologiske forskere og skeptikere.

ESP – utenomsanselig persepsjon

Alver, Bente: Anna Elisabeth Westerlund (Spartacus, 2009, ISBN 978-82-430-0490-0). En interessant biografi om den landskjente klarsynte Westerlund.

Barrington, Mary Rose, Stevenson, Weaver: A World in a Grain of Sand. The Clairvoyance of Stefan Ossowiecki (2005). God biografi om en av Europas beste klarsynte i nyere tid.

McMoneagle, Joseph: Remote Viewing Secrets – A Handbook (Hampton Roads, 2000, ISBN 1-57174-159-3) Meget god bok om hva Remote Viewing er, og teknikk og metode for å utvikle det best mulig.

Hygen, Georg: Telepati. Vår medfødte mobiltelefon (Cappelen, 1988, ISBN 82-02-11270-2) 

Hygen, Georg: Vardøger. Vårt paranormale nasjonalfenomen (Cappelen, 1987, ISBN 82-02-11190-0) 

Myklebust, Oddbjørn: Synske hjelparar i hundre år (ISBN 82-99571-0-1, Nabogarden forlag, 2000). Biografi over far Karl Tandstad og datter Olga Tandstad Skauge, som begge var landskjente klarsynte personer.

Parmann, Øistein: Marcello Haugen (ISBN 82-92478-02-7, Mystica Eterna). En fascinerende biografi over Norges største klarsynte person i nyere tid.

Playfair, Guy Lyon: Twin Telepathy (2. utgave, The History Press, 2009, ISBN 978-0750950657) En oversikt over forskning på telepati mellom eneggede tvillinger, og med en ny måte å se på fenomenet.

Powell, Dianne H.: The ESP Enigma – The Scientific Case for Psychic Phenomena (Walker, 2009, ISBN 978-0-8027-1606-4)  En hjerneforskers gjennomgang av ESP i lys av moderne hjerneforskning. Veldig godt skrevet.

Røyne, Torstein T: Lodvar Kårstad (T.T. Røynes forlag, 1992, ISBN 82- 992652-0-7). En liten, men meget troverdig biografi med mange av tilfeller av dokumenterte klarsynte hendinger.

Schwartz, Stephan A.: The Secret Vaults of Time. Psychic Archeology and the Quest for Man’s Beginnings. (Hampton Roads, 2001) Velskrevet oversikt over klarsyn anvendt i arkeologi.

Targ, Russell: The Reality of ESP (Quest Books, 2012, ISBN 978-0-8357-0884-8). Oppsummering av erfaringene til en av lederne for de kjente Remote Viewing-forsøkene ved Stanford Research Institute.

Psykokinese

Braude, Stephen: The Gold Leaf Lady and Other Parapsychological Investigations (Univ. of Chicago Press, kommer høsten 2007). En førsteklasses beretning om undersøkelser av spesielle spontane paranormale hendelser, sett av en filosof med et skarpt blikk og en klar tanke.

Hasted, John: The Metal-benders (Routledge & Kegan Paul, London, 1981). Professor i eksperimentell fysikk, beskriver sine laboratorieforsøk med barn som kunne bøye metall ved mental påvirkning. En god studie som fortsatt står seg.

Randall, John L.: Psychokinesis – A Study of Paranormal Forces Through the Ages (Souvenir Press, 1982). En vidtfavnende gjennomgang for både leg og lærd av psykokinese, dens vesen og dens historie, av en av Englands fremste parapsykologer.

Scott Rogo, D.: Mind Over Matter: The Case for Psychokinesis (ISBN 0-85030-485-7, The Aquarian Press, 1986) En god gjennomgang av en anerkjent vitenskapsjounalist.

Fordypning:

Braude, Stephen: The Limits of Influence: Psychokinesis and the Philosophy of Science (revised, University Press of America, 1997). En førsteklasses studie av kraftige tilfeller av PK, og som hevder at slike rapporter om medier og apparisjoner er viktigere enn laboratorieforskning.

Poltergeist

Gauld, Alan & Cornell, A.D.: Poltergeists (1979) Oversikt over tilfeller opp gjennom historien, egne undersøkelser og konklusjoner, skrevet av to av Englands fremste feltforskere på poltergeist og hjemsøkte steder.

Stander, P. and Schmolling, P.: Poltergeists and the Paranormal (Llewellyn Publications, 1996, ISBN 1-56718-682-3)  To psykologers gjennomgang av mange tilfeller, og diskusjon av teorier om poltergeistfenomenet.

Tøsdal, Gunn: Poltergeist. Den sanne historien om ”spøkelseshuset” i Odda (Cappelen, Grøndahl Dreyer, 2000). En troverdig liten bok skrevet av en av de som opplevde det.

Apparisjoner og spøkelser

Evans, Hilary: Seeing Ghosts. Experiences of the Paranormal. (2002, ISBN 0-7195-54926) 

Parapsykologi og filosofi

Braude, Stephen: ESP and Psychokinesis: A Philosophical Examination. (revised, Brown Walker Press, 2002). En gjennomgang av psi, begreper og eksperimentelle resultater og deres betydning for vitenskapsfilosofi og filosofi om sinnet.

Eisenbud, Jule: Parapsychology and the Unconscious (North Atlantic Books, 1983, ISBN 978-1556431388) En av de beste framstillingene av parapsykologi i en større sammenheng. Eisenbud var en ledende amerikansk psykiater.

Griffin, David Ray: Parapsychology, Philosophy and Spirituality: A Postmodern Exploration (State University of New York Press, 1997, ISBN 0-791-43315-3) En velskrevet og viktig bok av en anerkjent professor i teologi.

Ludwig, Jan (red): Philosophy and Parapsychology (Prometheus Books, 1978, ISBN 0-87975-076-6) Skrevet av ledende parapsykologer og andre akademikere.

Stokes, Douglas: The Conscious Mind and the Material World: On Psi, the Soul and the Self (Paperback, McFarland & Company, 2007, ISBN 978-0786430048) En grundig gjennomgang av parapsykologisk forskning og bevissthetsfilosofi med originale tanker om bevissthetens essens, av en psykolog som har bidratt i over 30 år på området.

Helse og healing

Dobrzanski, Leonard: Healernes verden – En reise i virkelighetens mirakler (Hilt & Hansteen, 2003) En redelig og velskrevet bok om besøk hos healere i Europa, skrevet av en filosof.

Dossey, Larry: Ord som helbreder (Grøndahl Dreyer, 1996). En leges gjennomgang av bønnens kraft i lys av moderne medisin.

Kolloen, Ingar Sletten: Snåsamannen - Kraften som helbreder (Gyldendal, 2008, ISBN 978- 82-05-37739-4) En god biografi av en av Norges største healere gjennom tidene.

Manning, Matthew: Healing – Tro det eller ei! (Eikstein, 1998). En av Englands beste healere beskriver sin deltakelse i mange vitenskape­lige forsøk, og erfaringer fra egen praksis.

Fordypning:

Benor, Daniel: Spiritual Healing – Scientific Validation of a Healing Revolution. Professional Supplement (ISBN 1886785120, Vision Publications, 2002). Et standardverk om forskning på healing. Sammenfatning av alle engelskspråklige forsøk med kommentarer.

Broad, William: Distant Mental Influence (ISBN 1571743545, Hampton Roads, 2003). En viktig samling av artikler om forsøk og meta-analyser av DMILS

Schlitz, Amorok, Micozzi (ed): Consciousness & Healing. Integral Approaches to Mind-Body Medicine. (Elsevier, 2005) En god oversikt over teorier og forskning om en utvidet medisin som omfatter kropp, sinn og sjel.

Reinkarnasjon, liv etter døden, spiritualitet, religion

Amundsen, Rune: Livets Speil: Opplevelser på dødens terskel (ny utvidet utgave, ISBN 788230002254, Kolofon, 2006.). Norske nær-døden opplevelser, med grunnleggende diskusjon om betydningen for livssyn, psykologi og terapi.

De Figueiredo: Mysteriet Ingeborg Køber. En sann historie om spiritisme, kjærlighet og et mulig mord (Aschehoug, Oslo, 2010). En meget velskrevet bok om spiritismen i familien Dahl og kontroversen rundt drukningen av byfogd Ludvig Dahl.

Fenwick, Peter & Elizabeth: Inn i lyset. En undersøkelse av mer enn 300 nær-døden-opplevelser. (Egmont Hjemmet forlag, 1996). Velskrevet av europas fremste forsker på nær-død-opplevelser.

Fenwick, Peter & Elizabeth: The Art of Dying. (Continuum UK, 2008, ISBN 978-0826499233). Om dødsleievisjoner og deres betydning, basert på en egen stor undersøkelse i England og Nederland.

Henriksen, Pabst: Uventet og ubedt. Paranormale erfaringer i møte med tradisjonell tro. (Universitetsforlaget, 2013. ISBN 978-82-15-02155-3). Vanlige kristne folks opplevelser, hvor forfatterne tar erfaringene på alvor, samtidig som de drøfter forskjellige perspektiver for å å søke å forstå opplevelsene.

Kvastad, Nils Bjørn: Gammel overtro? Paranormale fenomener i norrøn litteratur og i Bibelen i lys av moderne vitenskap (Solum, 1996). En kunnskapsrik og underholdende framstilling med linjer til moderne paranormale opplevelser.

Schroder, Tom: Gamle sjeler. Barn som husker tidligere liv (Hilt & Hansteen, 2003) En saklig og spennende beretning om forskningen på reinkarnasjonsopplevelser, skrevet av en prisbelønnet journalist.

Skjønsberg, Anne: Hva kan jeg tro? (Emilia Forlag, Oslo, 2008) Hva kan vi tro av det som fortelles om bl.a. merkelige fenomener og evner, paranormale opplevelser, døden og reinkar­nasjon? Hva er mystikernes forklaringer og hva er spirituell utvikling?

Tart, Charles: End of Materialism. (New Harbinger Publications, 2009). En pioner innen transpersonlig psykologi og parapsykologi reflekterer over status på parapsykologisk forskning.

Tymn, Michael E.: The Articulate Dead (Galde Press, Minnesota, 2011). En historisk gjennomgang av de viktigste og mest overbevisende tilfellene av opplevd kommunikasjon fra avdøde.

Van Lommel, Pim: Consciousness Beyond Life. The Science of the Near-Death Experience. (HarperOne, New York, 2010. ISBN 978-0-06-1777257). En pioner i studiet av nær-døden-opplevelser (NDO)skriver tankevekkende om forskningen på pasienter som har hatt NDO mens de var klinisk døde ved hjertestans, og hvilke utfordringer slike opplevelser gir for vårt syn på bevisstheten.

Fordypning:

Braude, Stephen: Immortal Remains: The Evidence for Life After Death (Rowman & Littlefield, 2003).  En av de beste framstillinger noensinne av paranormale fenomener som tyder på liv etter døden. Meget grundig gjennomgang av bevistyngden for forskjellige slag opplevelser av betydning for overlevelse. Braude er professor i filosofi.

Fontana, David: Is There Life After Death? A Comprehensive Overview of the Evidence (O books, 2005) Meget grundig gjennomgang av bevistyngden for forskjellige slag opplevelser av betydning for overlevelse. Fontana er professor i transpersonlig psykologi.

Gauld, Alan: Mediumship and Survival. A Century of Investigations (Heinemann, London, 1982). En oversikt over og diskusjon av hovedsakelig engelsk og amerikansk forskning gjennom 100 år.

Kastenbaum, Robert: Is There Life After Death? The Latest Evidence Analysed (Prion, London, revised edition 1994). Meget god vurdering av bevistyngden, av en av USA’s fremste kliniske psykologer.

Ring, Kenneth & Valarino, Evelyn: Lessons From the Light. What Can We Learn From the Near-Death Experiences? (1998)  Viktig oppsummering av Rings og andres forskning om NDO.

Tart, Charles (red.): Body Mind Spirit – Exploring the Para­psycho­logy of Spirituality (ISBN 1571740732, Hampton Roads, 1997). Førsteklasses framstilling av parapsykologiske sider ved spiritualitet/åndelighet.

Diverse norske bøker

Dampier-Jeans, Marion: Stemmer fra en annen verden. (ISBN 82-8091-036-0, PP forlag, 2004) En lettlest innsikt i spiritismen slik den er opplevet av et dansk-norsk medium.

Døhlen, Cherri: Inn i det ukjente. Spøkelser og gjenferd i Norge (Damm, 2004, ISBN 82-04-09676-3) 

Espeland, Ville: Spøkelse! – Hvileløse gjengangere i tradisjon og historie (2002, ISBN 82-90425-57-0) 

Heger, Ulrik: Verden er magisk! (Arkania, 2007) Om et nytt vitenskapelig verdensbilde som inkluderer bevissthet og det paranormale.

Hodne, Ørnulf: Det gåtefulle Norge – om mystiske steder, sagn og overtro (2004). Inkluderer en del opplevelser av paranormal art, velskrevet av en av Norges fremste folklorister.

Johanson, Ronnie: Profeten fra Snåsa. Har Joralf Gjerstae overnaturlige evner? (Religionskritisk forlag, 2012).  En kritisk gjennomgang av Gjerstads prekognitive uttalelser, og lite fokus på helbrederen Gjerstad.

Losoa, Randi Irene: Veiviserne (ISBN 82-91233-86-1, Orkana forlag, 2002). En ærlig bok om opplevelser av en ikke-fysisk verden med bl.a. healing og klarsyn.

Kontakt oss


Norsk Parapsykologisk Selskap

Adresse:
Postboks 249
1319 Bekkestua

Telefon:
Leder:
90175828
Sekretær: 90612691

E-post:
informasjon@parapsykologi.no

Mer informasjon her.


For any type of enqueries - contact: Jan Guttulsrud

No part of this website may be reproduced without written permission.

Copyright 2009©ArtisticDesign