Forsiden | Om NPS | Om parapsykologi | Beste forskning | Møter/Aktiviteter | Boksamling | Vårt tidskrift | Artikler | Bli medlem
Beste Forskning
Apparisjoner
Drømmetelepati
Forutanelser
Ganzfeld-telepati Klarsyn ved «Remote viewing»
Mikro-psykokinese
Poltergeist
Sheep-goat effekten

Beste forskning

Mikro-psykokinese

Mikro-psykokinese er den hypotetiske fysiske effekten bevissthet skal ha på systemer som fungerer på mikronivå. For eksempel mener enkelte parapsykologer at bevisst oppmerksomhet kan endre utfallene i en tilfeldig tallgenerator som genererer tilfeldige tall basert på prosesser på atomnivå.

Beste forskning:

Princeton Engineering Anomalies Research Program (PEAR-programmet)
Fra 1979 til 2007 gjennomførte PEAR-programmet en rekke eksperimenter for å undersøke det de kaller «anomalier i menneske-maskin-interaksjoner» - altså hvorvidt menneskelig bevissthet påvirker tilfeldige tallgeneratorer. PEAR-programmet har gjennomført mange ulike eksperimenter, men de mest berømte tar utgangspunkt i at forsøksdeltakere prøver å endre på hvorvidt en tilfeldig tallgenerator produserer flest 1’ere eller flest 0’er (Jahn, Dunne, Nelson, Dobyns & Bradish, 1997) [1].

Forsøksdeltakerne sitter ved tallgeneratoren og får beskjed om å påvirke tallgeneratoren til å generere høye tall, lave tall eller ikke å påvirke tallgeneratoren. I løpet av de nesten tretti årene programmet pågikk samlet de data fra hundrevis av eksperimenter med nesten hundre forsøksdeltakere. Samlet sett gir datamaterialet fra PEAR-eksperimentene en indikasjon på at forsøksdeltakerne faktisk lyktes i å påvirke tallgeneratorene – de genererte høyere eller lavere verdier ettersom forsøksdeltakernes intensjon varierte. Effekten er svært liten, men har holdt seg stabil i PEAR-forsøkene. Måten eksperimentene ble gjennomført på gjør det også vanskelig å bortforklare effekten som støy eller unøyaktig maskineri. Selv om PEAR-programmets resultater er interessante bør det imidlertid nevnes at andre laboratorier har hatt vanskeligheter med å gjenskape effekten (Jahn et. al., 2000). [2][1] Jahn, R. G., Dunne, B. J., Nelson, R. D., Doby, Y. H. & Braidsh, G. J. (1997). Correlations of Random Binary Sequences with Pre-Stated Operator Intention: A Review of a 12-Year Program. Journal of Scientific Exploration, 11 (3), 345-367.

[2] Jahn, R., Dunne, B., Bradish, G., Dobyns, Y., Lettieri, A., Nelson, R., Mischo, J., Boller, E., Bösch, H., Vaitl, D., Houtkooper, J. & Walter, B. (2000). Mind/Machine Interaction Consortium: PortREG Replication Experiments. Journal of Scientific Exploration, 14(4), 499-555.

Kontakt oss


Norsk Parapsykologisk Selskap

Adresse:
Postboks 249
1319 Bekkestua

Telefon:
Leder:
90175828
Sekretær: 90612691

E-post:
informasjon@parapsykologi.no

Mer informasjon her.


For any type of enqueries - contact: Jan Guttulsrud

No part of this website may be reproduced without written permission.

Copyright 2009©ArtisticDesign